Vestregata 34 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Revisjon per 13. apr. 2020 kl. 13:13 av Einar Dahl (samtale | bidrag) (Lagt til folketelling 1891 og adressebok 1946)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Huset er ombygd, med inngang fra gaten og egen menighetssal.
Foto: Einar Dahl (2015).
Vestregata 34 på 1950-tallet.
Foto: Sundstrøm
I gamle dager hadde Den apostoliske tro inngang i bakgården.
Foto: Sundstrøm (1950-tallet).

Vestregata 34 i Tromsø har huset Det apostoliske trossamfunn i mer enn 8o år. - Gammelt matr.nr. 453.

Arbeider Olsen

Målebrev til Simon Olsen på denne grunnen, tinglyst 16. juli 1855.

Skifte etter Simon Olsens hustru Rakel Gurine Rasmusdatter, hvorved eiendommen ble utlagt enkemannen, i 1861.

I 1865 bodde arbeidsmann Simon Olsen her med kona Anna Brandt og fire barn, sjøfarende Adolph Christiansen med kona Hanna Hansdatter og tre barn.

Oppmålingsforretning på en andel av grunnen, solgt til Hans Kaurin Jensen, avholdt 13. okt., tinglyst 15. okt. 1866. (Se Vestregata 32).

Oppmålingsforretning hvorved denne eiendommen fikk matr.nr. 453a, i 1866.

Brannkonstabel Andreassen

Auksjonsskjøte til Ole Andreassen, frasolgt Simon Olsen, i 1870.

I 1875: Brannkonstabel Ole Andreassen med kona Johanne Margrethe Carlsdatter og fem barn, bryggearbeider Mathias Hagerup Angell med kona Anna Arntsdatter og datteren Richardine.

Skjøte fra Ole Andreassen til Ivar Thomassen i 1883.

I 1885: Handelsbetjent (hos J. A. Killengreen & Søn) Ivar Thomassen med kona Henriethe Regine, to barn og tjenestepiken Marie Knudsen, politikonstabel Jacob Jacobsen med kona Oline Elise og fire barn.

Skjøte fra Ivar Thomassen til hans barn Olav Henry og Thora, i 1886.

Festeseddel til Ivar Thomassen på et grunnstykke nedenfor dette matrikkelnummer, inntil elven, i 1890.

I 1891: Ivar Cornelius Thomassen med kona Henriethe Regine (f. Sannem) og to barn, tjenestefolkene Karl Hilmar Sannem og Ivara Marie Knudsen, Olaus Magnussen med kona Eline Eilertsen og to barn.

Fullmektig Riise

Skjøte fra Ivar Thomassen, på hans mindreårige barn Olaf og Thora Thomassens vegne, til kontorfullmektig Kristen Riise, i 1892.

I 1900: kontorfullmektig på dampskipsekspedisjon Kristen Riiise med kona Oleanna og to døtre, brannkonstabel Olaus Magnusen med kona Eline og tre barn.

Eid av Christen Riise i 1904.

1910: Revisor Kristen og Oleanna Riise med to døtre, tjenestepike Jondine Hansen, lærerskoleelevene Johan Bjerkaas, Sivert Hustøft, Carl Hansen-Hellem, Antonette Olufine Ferstad, Laura Kristine Pettersen og Konstance Karlsen.

1916: Enke Oleanne Karoline og lærerinne Dagny Riise, postassistent Bjarne Hoel, syerske Karstine Karlsen.

Eid av Kristen Riises enke i 1918.

Erklæring om at Bergljot og Dagny Riise er enkefru Oleanna Riises eneste barn, i 1918.

Måle- og kartforretning hvorved den festede grunn får matrikkelnr. 34b mens denne eiendommen får matrikkelnr. 34a, i 1932. - Nr. 34b er et av kommunen festet stykke som ikke tidligere har hatt matrikkelnummer.

Den apostoliske tros misjon

Skjøte fra Oleanna Riise, Dagny Riise Økland og Bergljot Riise Winther til Den apostoliske tros misjon, i 1932. Forsamlingen har holdt til i byen siden 1929.

I et intervju med avisen «Tromsø» 6. nov. 2006 fortalte menighetsleder Hanne Forelvmo Hansen at tre kvinner reiste nordover fra Stavanger i 1928 for å etablere en pinsemenighet i Tromsø; Thora Gårde, Anna Træen og Ingeborg Johannessen. Thora Gårde var leder for menigheten helt til 1955.

Anna Folgerø og Agnes Bjørkmo, strikkeforretning, (1940/46).

Erklæring fra Marie Olsen om at hun overdro disposisjonsretten over eiendommen til misjonens forstanderinne, fru Tora Pedersen, i 1942.

Arbeiderne Edith og Peder Pedersen, (1946).

Eid av Det Apostoliske Trossamfund i 1946, og i dag.

Kontorassistent Odd Pedersen, (1957), forstander i 1972/82.

Forstander Odd Bruvoll, (1986/93).

Nr. 34b

Festeseddel til Ivar Thomassen på et grunnstykke nedenfor dette matrikkelnummer, inntil elven, i 1890.

Skjøte fra Tromsø kommune til Den apostolioske tros misjon v/Peder pedersen, i 1946.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.