Vestregata 55 (Tromsø)

Her, på hjørnet av Skanckesmuget og Vestregata, lå Vestregata 55. Huset ble revet omkring 2000.
Foto: Einar Dahl (2017).
Vestregata sett sørover med rådhuset i bakgrunnen. Nr. 57 er det lille huset midt i den venstre rekka, så kommer Skanckesmuget, deretter nr. 55. Det kan se ut som nr. 49 nettopp er blitt revet.
Foto: Kåre Kristensen (1960-tallet).

Vestregata 55 i Tromsø ble revet omkring år 2000. - Gammelt matr.nr. 424.

Tømmermann Moe

Målebrev til Jørgen Johannesen Brustad, tinglyst 2. aug. 1852.

Erklæring fra 2 mann om at J. Brustad hadde bebygd tomta, i 1853.

Skjøte fra J. Brustad til Chr. Wadel i 1865.

I 1865 bodde verftstømmermann Mons Moe her med kona Christine Marie Ingebrechtsdatter og fire sønner, skredder Petter Sundien? med kona Petternelle og datteren Olene Augusta Strøm, det blinde fattiglem Simon Carlsen med kona Edrikka Eriksdatter og sju barn.

Skjøte fra Chr. Wadel til bødker Iver Moe i 1870.

Skipper Hansen

Skjøte fra Iver Moe til skipper Hans Olai Hansen og bødker Carl Andersen i 1873.

Skjøte fra Carl Andersen til blikkenslager Anton Jakobsen på hans 1/2-del i 1875.

I 1875: Skipper og sjøfarer Hans Olai Hansen med kona Marit Katrine Mortensdatter og fire barn, blekkmaker Anton Jacobsen med kona Ingebor Anna, enken Marie Olsdatter, tømmermann Peder Paulsen med kona Johanna Pettersdatter, spisevertinne Hanna Emelie Hansen med sønnen Ludvig Haakon Ebeltoft.

Overenskomst mellom Anton Jakobsen og Hans O. Hansen om deling av eiendommen i 1877.

Delingsforretning hvorved matr.nr. 424a (Vestregata 55a) tilfalt Hans O. Hansen, nr. 424b (Vestregata 55b) tilfalt Hans O. Hansen og Anton Jakobsen og nr. 424c (Skanckesmuget 4) tilfalt Anton Jakobsen, tinglyst 31. mai 1877.

Matr. 424a- Vestregata 55a

I 1885: Syjomfru Anne Johannesen, syjomfru Hansine Jacobsen.

I 1900: enkemann og arbeider Hans Olai Hansen med seks barn, sjømann Hans Eriksen Røvik med kona Marie, sjømann Harry Andersen med kona Laura, hustømmermann Ole Hagerup Olsen med kona Amalie Jensine.

I 1910: Fhv. skipper Hans Olay og Marit Kathrine Hansen med datteren Henriette, sjømann Gustav Pettersen, skomaker Anton Meier og Wilhelmine Sofie Jensen med fire barn

Skjøte fra Hans O. Hansen til datteren Henriette Otelie Hansen på denne eiendommen og Vestregata 55b med forbehold om kår for selgeren og hustru, bestående av fri bruk av 3 værelser, i 1916.

I 1916: Syerske Henriette Otelie og Marit Kathrine Hansen, frelsesoffiser Anton og Helga Dybvik, frelsesofficer Johan Skogsberg.

Matr. 424b – Vestregata 55b

I 1885: Skipper Hans Olai Hanssen med kona Marit Katrine og åtte barn.

Skjøte fra Anton Jakobsen til Gerhard Gabrielsen på hans ½-del av eiendommen i 1891.

Skjøte fra Gerh. Gabrielsen til Hans O. Hansen på denne ½-delen i 1904.

Skjøte fra Hans O. Hansen til datteren Henriette Otelie Hansen på denne eiendommen og Vestregata 55a med forbehold om kår for selgeren og hustru, bestående av fri bruk av 3 værelser, i 1916.

Vestregata 55

Eid av Henriette O. Hansen i 1932.

I henhold til erklæring fra Henriette O. Hansen er eiendommene Vestregata 55a og b sammenslått til Vestregata 55, tinglyst 8. juni i 1933.

Skjøte fra Henriette Hansen til Tromsø Fattigvesen i 1936.

Arbeider Jentoft Jakobsen, (1940).

Billettør Gunnar Dalsbø, arbeider Jentoft og pakkerske Elfrid Jakobsen, (1946).

Eid av Tromsø kommune i 1946.

Knut Pedersen, drev Battericentralen i Nerstranda 5/7, (1957).

Husmor Aslaug Dalsbø, (1957).

Andreas og Hansine Jensen

Skjøte fra Tromsø kommune til Hansine og Andreas Jensen i 1962.

Andreas Jensen, (1966/86), Jonny N. Lekang, (1966).

Hansine Jensen døde i 1966 og hennes ½-del gikk over til mannen Andreas og barna Håkon og Arnald Jensen og Sigrunn Knudsen.

Skjøte fra medarvingene til Andreas Jensen på deres andeler, i 1966.

Nordlys

Skjøte til Bladet Nordlys i 1987.

Elin Synøve Severinsen, (1990), Espen Ringholm, (1993).

Vestregata 55 ble revet omkring århundreskiftet. Siden har tomta ligget brakk.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.