Vestregata 71 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Revisjon per 13. apr. 2020 kl. 14:56 av Einar Dahl (samtale | bidrag) (Lagt til adressebok 1946)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Vestregata 71 er et artig lite hus som bidrar til bygningsmiljøet i bakken.
Foto: Einar Dahl (2017).
Vestregata sett fra hjørnet mot Nordre Tollbodgate med nr. 71 nærmest. De store uthusene nederst i bakken hørte til sykehuset i Grønnegata 122.
Foto: Vilhjelm Riksheim (ca. 1938).

Vestregata 71 i Tromsø er et lite hus midt i den bratteste kneika opp mot Nordre Tollbodgate. - Gammelt matr.nr. 646.

Halvorsens enke

Målebrev til Sivert Halvorsens enke på grunn, etter oppmåling avholdt 30. sept., tinglyst 21. okt. 1895.

Samme dag ble også følgende tinglyst: Delingsforretning hvorved en del av matr.nr. 499 (Vestregata 69) ble henlagt til denne eiendommen. – Skjøte fra Anton Eliassen til Sivert Halvorsens enke Elen Halvorsen på den fra nr. 499 fraskilte del. - Skjøte fra Elen Halvorsen til O.A. Foesnæs på denne delen, med forbehold om kår bestående i fri benyttelse av visse deler av eiendommen.

Skjøte fra Ole Andreas Foesnæs til maskinist Rasmus Rasmussen i 1897.

Skjøte fra Rasmus Rasmussen til byggmester J.R. Erlandsens barn; Ragnhild, Ruth, Hildur og Charlotte, i 1900.

Skjøte fra J.R. Erlandsen, som verge for sine barn, til garvermester Joh. O. Storstad i 1901.

Garvermester Storstad

Garver Johan O. Storstad begynte garveri her på 1890-tallet. Han fant opp en egen metode for garving av steinbitskinn. Da han la ned garveriet og helt gikk over til pelsberedning ble det en lengre stopp i produksjonen i Tromsø inntil garver O. Solberg tok den opp i 1925.

I 1910: Garver Johan Oluf Storstad med kona Anna Oliva og seks barn, svigerdatteren Wilhelmine Storstad og kokkepike Olga Olsen.

I 1916: Garver og bereder Johan O., Anna Oline, ekspeditrice Esther, garversvend Olaf og ekspeditrice Solveig Storstad.

Skjøte fra Joh. O. Storstad til Ingomar Lundgaard i 1917. - Storstad kjøpte Storgata 122, der fortsatte han virksomheten.

Skjøte fra Ingomar Lundgaard til Erling Johannes Kjeldsen med forbehold om rett for selgeren og hustru til å bebo eiendommen gratis så lenge de lever, i 1922.

Maskinist Trondsen

Erklæring fra Tromsø namsrett om at eiendommen var solgt på tvangsauksjon, i 1930.

Tvangsauksjonsskjøte til maskinist Joachim og Tora Konstanse Trondsen i 1930.

Kontrakt mellom Tromsø elektrisitetsverk og Joachim Trondsen om elektrisk installasjon, i 1938.

Fiskeoppkjøper Sigurd Ludvigsen, sjømann Arne Hansen, (1940).

Arbeider Joakim Trondsen, Viktoria Dahlhaug, arbeider Olaf Johansen, skipper Erling Pedersen, (1946).

Sjåfør Gunnar Trondsen, maskinist Kristian Johansen, (1957).

Joakim Trondsen døde i 1974 og hustruen Tora satt i uskifte.

Hjemmelen gikk i 1980 over til Tora Trondsens arvinger; Kristian Johansen, Judith, Torstein og Gunnar Trondsen.

Judith Trondsen

Skjøte fra medarvingene til Judith Trondsen, tinglyst i 1984.

Judith Trondsen, (1986/93).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingen 1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-89.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.