Vizuelli AS

Fra lokalhistoriewiki.no
Revisjon per 27. okt. 2018 kl. 15:45 av Gunnar E. Kristiansen (samtale | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Vizuelli bygde i 1986 et 1375 kvm stort bygg i Harstadbotn og baserte i store trekk sin virksomhet på oljeselskapene som etablerte seg i byen på den tiden.
Fra venstre: Tore Johnsen, Gunnar Reppen og Torbjørn Loholdt som i 1982 kjøpte maskiner og utstyr av Johnnessens Akcidenstrykkeri og startet Trykksentralen AS. Maskinen er en Editwriter fotosetter fra Agfa.
Bedriften hadde mange ulike kameraer for reproduksjonsfotografering som var plassert i hvert sitt rom. Arbeidsbelysningen i rommet var rød fordi filmen kunne tåle den fargen. Kameraet på bildet beveget seg på åtte meter lange skinner og kunne ta bilder på opptil 120 x 240 cm. Dette var det største kameraet den tyske fabrikken Fotoclark hadde bygd.

Vizuelli er et reklame- og designbyrå i Harstad som kan skrive sin historie tilbake til 1932. Bedriften har siden 1987 hold til i eget bygg i Harstadbotn. Der har den utviklet seg fra et tradisjonelt trykkeri og fulgt de omstillingsperiodene grafisk bransje har gjennomgått i det man kaller «medierevolusjonens tidsalder» på slutten av 1900-tallet. For Vizuelli betydde det at typografene utviklet seg til reklamefolk og de tradisjonelle trykkerimaskinene ble erstattet av databasert trykking som håndterer små og ekstremt store formater.

Johannessens Akcidenstrykkeri

Det startet i 1932 ved at Alf Johannessen etablerte eget trykkeri i «Abeidersamfundet» - Storgata 18. Han var gift med Signe (f. Arvesen) Johannessen, som deltok aktivt i bedriften. De fant en nisje i produksjon og salg av offentlige blanketter, og gjorde det godt. I 1964 kunne de flytte til egen forretningsgård i Storgata 29. Bedriften hadde da ca. sju medarbeidere. Etter hvert ble offentlig trykksakproduksjon sentralisert, og da Johannessen døde i 1978, ble det aktuelt å selge maskiner og størstedelen av kundeporteføljen.

Trykksentralen AS

Kjøpere var tre av de ansatte: Gunner Reppen (mester), Torbjørn Loholt (typograf) og Tore Johnsen (trykker) som startet opp i 1982 under navnet Trykksentralen AS. Dette året etablerte Statoil og flere andre oljeselskaper seg i Harstad for å drive oljeleting i havområdene i nord. Dette skapte stor optimisme i byen, og Trykksentralen investerte kraftig og dristig for å betjene selskapene med avanserte kopi- og fotografiske reproduksjonstjenester. Denne virksomheten vokste raskt, og på få år vokste antall ansatte til over 20. De store maskinene og mørkeromene for reproduksjonsfotograferingen krevde større plass, og allerede i 1986 bygde bedriften et 1375 kvm stort forretningsbygg i Harstadbotn.
Bedriften var den første i Harstad som fikk sertifisering som Miljøfyrtårn-bedrift.

Landets største fotokamera

Det nye bygget rommet foruten trykkeriet en stor fotoavdeling og en kopiavdeling. Alt dreide seg om å ha moderne maskiner som sitt fremste konkurransefortrinn. Det ble mange store kameraer som hver for seg krevde eget mørkerom. Det største gikk på åtte meter lange skinner, hadde helautomatisk styrt innstilling og kunne levere reproduksjoner på opptil 120 x 240 cm. Disse forstørrelsene av seismiske strukturer ble brukt av geologene for å påvise olje.

Navneskifte og nye digitale utfordringer

I 2002 var det aktuelt å skifte navn på firmaet for å synliggjøre at bedriften satset mer på visuell kompetanse enn tradisjonell trykkerivirksomhet. Navnet ble da Vizuelli AS. Omskolering og ny teknologi på flere felter ble det nye satsningsområdet. Aksjeoverføringer førte til at Ivar Kristoffersen. Jan-Arne Kristiansen og Torbjørn Loholt etter hvert ble eneeiere. I 2006 hadde fire andre trykkerivirksomheter i byen lagt nede og Vizuelli ble alene som trykkeri.

I 2014 hadde Vizuelli 14 medarbeidere og ble av Harstad kommune, og Sparebank1 Nord-Norge (avd. Harstad) kåret til vinner av den årlige Næringslivsprisen for 2013. Prisen, som var på kr 75.000,- og et kunsttrykk, ble overrakt av banksjef Kåre Markussen og ordfører Marianne Bremnes.

Kilde

Omsetningen de første 14 årene hadde en bratt oppadstigende kurve, som i stor grad skyldtes oppdrag fra Statoil og andre selskaper som drev oljeleting i de nordlige havområdene.
Vizuelli ble tildelt Harstad kommune, Harstadergionens Næringsforening og Sparebank1 Nord-Norges næringspris for 2013.