Forskjell mellom versjoner av «lokalhistoriewiki.no:Hovedside/Om Lokalhistoriewiki»

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
(lenkefiks)
(21 mellomliggende revisjoner av 3 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
<onlyinclude>'''[[lokalhistoriewiki.no:Hovedside/Om_forsiden|{{SITENAME}}]]''' er en fag- og forskningswiki som drives av [[Norsk lokalhistorisk institutt]] (NLI), men artikler skrives og bilder lastes opp av frivillige med interesse for og kompetanse innen områdene den dekker. Både faghistorikere og amatører er velkomne som bidragsytere. Wikien har nå [[Special:Statistics|{{NUMBEROFARTICLES}}]] artikler og [[Special:Statistics|{{NUMBEROFFILES}}]] bilder, og om du vil bidra med å skrive, redigere eller laste opp bilder, er det bare å [[Spesial:Logg_inn|registrere]] seg som bruker! For å sjekke om noen allerede har begynt å arbeide innenfor ditt interessefelt, kan du for eksempel gå inn [[:Kategori:Forsider|forsideoversikten]] eller oversikten over [[lokalhistoriewiki.no:Brukerinteresser_og_ekspertise|andre brukeres interesser]]. Hvis du trenger hjelp med å registrere deg som bruker eller til å komme i gang, kan du gå til [[Forside:Hjelp|startsiden for hjelpesidene]] eller ta kontakt med [[Norsk lokalhistorisk institutt]].
+
<onlyinclude>'''[[lokalhistoriewiki.no:Hovedside/Om Lokalhistoriewiki|Lokalhistoriewiki]]''' er en fag- og forskningswiki som drives av [[Norsk lokalhistorisk institutt]] (NLI) ved [[Nasjonalbiblioteket]]. Wikien har rundt 1 million besøk i året, og vi ønsker både at leserne skal møte et best mulig produkt og at wikien skal fungere som et laboratorium. Her skal aktive brukere med et mangfold av bakgrunner få eksperimentere og prøve seg fram. Det skal også være lov å feile uten å bli hengt for det. Vi mener at alle har noe å lære av alle. Om vi er fagfolk på et område, er vi amatører på andre.  
  
Artikler på {{SITENAME}} skal ha lokalhistorisk relevans og bør tilfredsstille minst et av disse kriteriene:
+
Wikien har akkurat nå [[Special:Statistics|{{NUMBEROFARTICLES}}]] artikler og [[Special:Statistics|{{NUMBEROFFILES}}]] bilder. Om du vil bidra med å skrive, redigere eller laste opp bilder, er det bare å [[Spesial:Logg_inn|registrere]] seg som bruker! Hvis du trenger starthjelp, kan du ta en titt på [http://www.lokalhistorie.no/publisering/nybegynnerbrosjyre-for-lokalhistoriewiki/view Nybegynnerbrosjyren] eller [[Forside:Hjelp|hjelpesidene]]. Ta gjerne kontakt med [[Norsk lokalhistorisk institutt#Kontaktdata|Norsk lokalhistorisk institutt]]. Du finner oss i [[Siste endringer]] og via [http://www.lokalhistorie.no/om-nli/ansatte ansattsidene våre]!</onlyinclude>
* Artikkelen er knyttet til lokalhistorien til et bestemt område eller sted i Norge, fra landsdel til helt lokalt nivå.
 
* Artikkelen er av direkte nytteverdi for folk som sysler med eller interesserer seg for lokalhistorie, enten artikkelen er knyttet til et bestemt sted eller ikke.  
 
''[[lokalhistoriewiki.no:Lokalhistorisk relevans|Les mer om kriteriene…]]''</onlyinclude>
 
  
== Hva er nå egentlig en wiki? ==
+
== Hva kan jeg skrive om? ==
En wiki kjennetegnes av at folk med ulike bakgrunner arbeider sammen, ofte på samme artikkel, for å nå et felles mål. Den er et dugnadsverk. I denne wikien samarbeider historikere med utdannelse fra universitet eller høyskole med selvlærte med lokal spisskompetanse. Slik kan det kanskje også kalles et kjærlighetsarbeid. Det er et verk som er ment å skulle ta vare på kunnskaper om den nære historien, bestemors og mine minner fra dengang da, og en slektshistorikers undersøkelser om oldefars [[bumerke]]. Det er bygningshistorie, med historier om ombygninger, spøkelser og bybranner, og det er historier om lokalsamfunnets patrioter og originaler, som [[Fredrikstad kommune|Fredrikstads]] [[Anders pol'ti]].
 
  
Et oppslagsverk på nett som skrives på dugnad har også et annet fortrinn, den fysiske avstanden mellom dem som bidrar er ingen hindring. Allerede på et tidlig stadium hadde denne wikien en stor geografisk spredning mellom bidragsyterne. Den brakte folk sammen som var bosatt på ulike steder som [[Bergen]], Delft, [[Oslo]], [[Tustna]], [[Sør-Aurdal]] og [[Son]]. Folk som kanskje ellers aldri ville ha samarbeidet om [[Gamlebyen i Fredrikstad]], [[Anthony Coucheron]], [[Storsetra på Tustna]] eller andre artikler. Les mer om [[Metode:Fjernsamarbeid|fjernsamarbeid]].  
+
Wikien har lokal historie som ramme, men innenfor denne rammen er ingen temaer for sære, for små eller hverdagslige. Det du skriver om kan gjerne være spesielt at du er den eneste som kunne skrevet om akkurat dette. Kanskje er det bare du som har kilder til materialet, enten det er et sangerdiplom fra loftet, en omsydd matrosdress fra kjelleren eller en gammel bakstedeie i nærmiljøet ditt. Kanskje kan du gjennom ditt arbeid med tekst og bilder bidra til å utvikle ny kunnskap.  
  
Om du skulle være vant til å jobbe på Wikipedia, kan det være greit å merke seg at {{SITENAME}} er [[Hjelp:Forskjeller fra Wikipedia|forskjellig fra Wikipedia]] på en del områder.
+
Selv om de fleste artiklene i wikien er knyttet til bestemte områder og steder i Norge, fra landsdel til helt lokalt nivå, inneholder den også artikler uten stedstilknytning, men som gir nyttig informasjon til wikibrukere som skal skrive artikler. [[lokalhistoriewiki.no:Lokalhistorisk relevans|Les mer om kriteriene for artikler.]]
  
== Hjelp! Noen har skrevet i artikkelen min! ==
+
== Samskaping av innhold ==
Det er viktig å huske at når andre redigerer artikkelen du har begynt på eller skrevet, betyr det ''ikke'' at ditt arbeid var for dårlig eller mangelfullt. Det kan være at du har gjort en skriveleif, eller at noen har tilleggskunnskap om et område, at de kjenner til [[matrikkelnummer]]et for gården du skrev om for eksempel. I artikkelens historikk (klikk på fane helt i toppen av artikkelen) kan du se hvem som har bidratt den spesielle artikkelen. Via historikken kan du klikke deg inn på de ulike bidragsyternes bruker- og samtalesider. Les mer om [[Metode:Fjernsamarbeid|fjernsamarbeid]].  
+
 +
På wikien [[Hjelp:Fjernsamarbeid|samskaper]] vi innholdet. Hver enkelt artikkel vil typisk ha [[Kollektivt forfatterskap|mange forfattere]]. Alle artiklene er ''våre'', ikke ''dine'' og ''mine''. Det betyr at alle brukere er velkomne til å skrive og legge inn bilder i alle artikler på wikien. Du har også mulighet til å kommentere, foreslå rettelser og stille spørsmål til artikler og bilder, for i tilknytning til hver side wikien vil du finne en fane for [[Hjelp:Samtalesider|Diskusjon]].  
  
Selv om de fleste artiklene kan redigeres av alle, er noen av artiklene i denne wikien stengt for redigering. Dette gjelder først og fremst personlige minner og andre kilder, og artikler fra [[Norsk historisk leksikon]]. Det er likevel mulig å legge inn kommentarer på disse artiklenes samtalesider.
+
Samskapingen foregår på ulike måter. Dels tilfeldig ved at brukere med ulik bakgrunn, kompetanse og geografisk ståsted, arbeider med stoff de har greie på, og så viser det seg at andre har greie på det samme eller noe helt annet, og dermed enten kan utfylle en artikkel direkte eller gi den kontekst gjennom andre artikler. Dels samarbeider brukere bevisst om enkeltartikler og grupper av artikler.  
  
==Krysslenking==
+
I wikien er vi ikke avhengig av fysisk nærhet, men kan bygge digitale naboskap knyttet både til steder og emner. Om du lurer på om noen allerede har begynt å arbeide innenfor ditt interessefelt, kan du for eksempel gå inn på oversiktene over [[Geografiske_forsider|geografiske forsider]] og [[emneforsider]] eller på oversikten over [[lokalhistoriewiki.no:Brukerinteresser_og_ekspertise|andre brukeres interesser]].
Noe som gjør wikien annerledes enn tradisjonelle oppslagsverk, er at det kan lenkes til andre artikler i løpende tekst. Slik trenger man ikke å forklare hva en [[lagmann]] er i hver artikkel der en slik opptrer, en lenke er nok. Dermed kan de som vil vite (mer om) hva dette er, gå videre til en egen artikkel om emnet. Lenker består av et eller flere ord, og disse kan ha to farger: en blå lenke leder til en eksisterende artikkel, mens en rød lenke betyr at det ennå ikke er skrevet noen artikkel om emnet.  
 
  
== Lisensiering ==
+
== Samarbeidsprosjekter ==
Vi forutsetter at alle bidragsytere legger ut egne artikler og bilder under fri lisens, slik at disse kan kopieres og bearbeides videre både innenfor og utenfor denne wikien. Forutsetningen for slik gjenbruk er at kilden oppgis.
 
  
Når det gjelder tekster og bilder som du ikke selv har opphavsretten til, kan du ta en kikk på artikkelen om [[lokalhistoriewiki.no:Opphavsrett|opphavsrett]]. Vi har også en egen [[Spesial:Last_opp|guide for opplasting av bilder]]. Om du ønsker å legge ut tidligere trykt materiale i større omfang, anbefaler vi deg å ta kontakt med [[Norsk lokalhistorisk institutt]], selv om tekstene er falt i det fri. For denne typen materiale bruker vi maler som viser hvor de opprinnelig ble publisert. Se også artikkelen om [[lokalhistoriewiki.no:Importere_sider|import]] av sider fra andre wikier.  
+
Wikien [[lokalhistoriewiki.no:Bakgrunn|startet opp]] som beta i 2007 og ble lansert i mars 2008. Den ble utviklet i samarbeid mellom Norsk lokalhistorisk institutt og administratorer fra Wikipedia. Siden har vi fortsatt å samarbeide, både med Wikipedia og andre. Som institusjon har NLI et tilsvarende samarbeid med andre institusjoner og organisasjoner, som det wikibrukerne har med hverandre. Altså både et bevisst, styrt samarbeid om enkeltprosjekter, og et mer tilfeldig samarbeid. En oversikt over styrte prosjekter av ulike typer finner du i kategorien for [[:Kategori:Delprosjekter|wikiens delprosjekter]]. 
 +
 
 +
Når det gjelder det mer tilfeldige samarbeidet, er NLIs holdning at beslektede institusjoner og organisasjoner utfyller hverandre best gjennom å gjøre det hver og en av oss er best på. Derfor lenker vi blant annet systematisk til andre på en måte som gjør det enkelt for dem å lenke tilbake til wikien, se [[Lokalhistoriewiki.no:Lenkede åpne data|Lenkede åpne data]].
 +
 
 +
== Opphavsrett ==
 +
 
 +
Vi forutsetter at wikiens brukere legger ut egne artikler og bilder under fri lisens, slik at de kan kopieres og bearbeides videre både innenfor og utenfor denne wikien, forutsatt at kilden oppgis. Hvis du ikke selv har opphavsretten til et bilde, kan du bruke vår [[Spesial:Last_opp|guide for opplasting]]. Om du ønsker å legge ut tidligere trykt materiale i større omfang, anbefaler vi deg å ta kontakt med [[Norsk lokalhistorisk institutt]], selv om tekstene er falt i det fri.  
  
 
Tekster og bilder fra [[Norsk historisk leksikon]] er opphavsrettsbelagt og kan ikke gjenbrukes uten avtale med forlaget Cappelen akademisk.
 
Tekster og bilder fra [[Norsk historisk leksikon]] er opphavsrettsbelagt og kan ikke gjenbrukes uten avtale med forlaget Cappelen akademisk.
  
==Kvalitetssikring==
+
== Retningslinjer ==
Bidragsyterne på wikien er selv ansvarlige for at det de skriver og laster opp er i tråd med gjeldende lovgivning og med wikiens [[{{SITENAME}}:Retningslinjer|retningslinjer]]. Nettstedet har en [[{{SITENAME}}:Administrasjon|administrasjon]] som sørger for ro og orden på wikien. Dersom du likevel skulle oppdage brudd på opphavsrett eller personvern eller bli utsatt for utilbørlig oppførsel på wikien, ber vi deg melde fra til en administrator eller direkte til [[Norsk lokalhistorisk institutt]], så vil vi ta de nødvendige skritt for å rydde opp.
 
  
==Samarbeidspartnere==
+
Brukerne på wikien er selv ansvarlige for at det de skriver og laster opp er i tråd med gjeldende lovgivning og med wikiens [[{{SITENAME}}:Retningslinjer|retningslinjer]]. Nettstedet har en [[{{SITENAME}}:Administrasjon|administrasjon]] som først og fremst hjelper og veileder brukere, men som også sørger for ro og orden på wikien. Om du skulle oppdage brudd på opphavsrett eller personvern eller bli utsatt for utilbørlig oppførsel på wikien, ber vi deg melde fra til en administrator eller direkte til [[Norsk lokalhistorisk institutt]], så vil vi ta de nødvendige skritt for å rydde opp.
Wikien ble lansert i 2008 og utviklet i samarbeid med sentrale administratorer fra Wikipedia. Den har siden blitt videreutviklet av eksterne konsulenter og frivillige medarbeidere.
 
''[[lokalhistoriewiki.no:Bakgrunn|Les mer om bakgrunnen for wikien...]]''
 
  
==Retningslinjer==
+
Les mer i retningslinjene for:
Det er satt opp noen retningslinjer som er ment å gjøre samarbeidet om oppbygningen av wikien enklere:
 
  
{{#dpl:category=Retningslinjer|mode=unordered|ordermethod=titlewithoutnamespace|skipthispage=no|shownamespace=false|columns=2}}
+
[[Hjelp:Bildelisenser (retningslinjer)|Bildelisenser]] | [[Hjelp:Blokkering av brukere (retningslinjer)|Blokkering av brukere]] | [[Hjelp:Eksterne lenker (retningslinjer)|Eksterne lenker]] | [[Hjelp:Forsideartikler (retningslinjer)|Forsideartikler]] | [[Hjelp:Importere sider (retningslinjer)|Importere sider]] | [[Hjelp:Låsing av sider (retningslinjer)|Låsing av sider]] | [[Hjelp:Navn i forbindelse med brukerkonto (retningslinjer)|Navn i forbindelse med brukerkonto]] | [[lokalhistoriewiki.no:Opphavsrett|Opphavsrett]] | [[lokalhistoriewiki.no:Personvern|Personvern]] | [[Hjelp:Samtalesider og diskusjonsforum (retningslinjer)|Samtalesider og diskusjonsforum]] | [[Hjelp:Sletting av sider (retningslinjer)|Sletting av sider]] | [[Hjelp:Språknormer (retningslinjer)|Språknormer]] | [[Hjelp:Titler på artikler|Titler på artikler]]
  
 
== Se også ==
 
== Se også ==
 +
 
*[[Forside:Hjelp|Hjelpesidene]]
 
*[[Forside:Hjelp|Hjelpesidene]]
 +
*[[Lokalhistoriewiki.no:Lokalhistorisk relevans|Lokalhistorisk relevans]]
 +
*[[:Kategori:Delprosjekter|Delprosjekter]]
 +
* [[Hjelp:Forskjeller fra Wikipedia|Forskjeller fra Wikipedia]]
  
 
[[Kategori:Hjelp|{{PAGENAME}}]]
 
[[Kategori:Hjelp|{{PAGENAME}}]]
 +
[[Kategori:Lokalhistoriewiki.no]]

Revisjonen fra 14. jun. 2019 kl. 08:49

Lokalhistoriewiki er en fag- og forskningswiki som drives av Norsk lokalhistorisk institutt (NLI) ved Nasjonalbiblioteket. Wikien har rundt 1 million besøk i året, og vi ønsker både at leserne skal møte et best mulig produkt og at wikien skal fungere som et laboratorium. Her skal aktive brukere med et mangfold av bakgrunner få eksperimentere og prøve seg fram. Det skal også være lov å feile uten å bli hengt for det. Vi mener at alle har noe å lære av alle. Om vi er fagfolk på et område, er vi amatører på andre.

Wikien har akkurat nå 58 627 artikler og 180 748 bilder. Om du vil bidra med å skrive, redigere eller laste opp bilder, er det bare å registrere seg som bruker! Hvis du trenger starthjelp, kan du ta en titt på Nybegynnerbrosjyren eller hjelpesidene. Ta gjerne kontakt med Norsk lokalhistorisk institutt. Du finner oss i Siste endringer og via ansattsidene våre!

Hva kan jeg skrive om?

Wikien har lokal historie som ramme, men innenfor denne rammen er ingen temaer for sære, for små eller hverdagslige. Det du skriver om kan gjerne være så spesielt at du er den eneste som kunne skrevet om akkurat dette. Kanskje er det bare du som har kilder til materialet, enten det er et sangerdiplom fra loftet, en omsydd matrosdress fra kjelleren eller en gammel bakstedeie i nærmiljøet ditt. Kanskje kan du gjennom ditt arbeid med tekst og bilder bidra til å utvikle ny kunnskap.

Selv om de fleste artiklene i wikien er knyttet til bestemte områder og steder i Norge, fra landsdel til helt lokalt nivå, inneholder den også artikler uten stedstilknytning, men som gir nyttig informasjon til wikibrukere som skal skrive artikler. Les mer om kriteriene for artikler.

Samskaping av innhold

På wikien samskaper vi innholdet. Hver enkelt artikkel vil typisk ha mange forfattere. Alle artiklene er våre, ikke dine og mine. Det betyr at alle brukere er velkomne til å skrive og legge inn bilder i alle artikler på wikien. Du har også mulighet til å kommentere, foreslå rettelser og stille spørsmål til artikler og bilder, for i tilknytning til hver side på wikien vil du finne en fane for Diskusjon.

Samskapingen foregår på ulike måter. Dels tilfeldig ved at brukere med ulik bakgrunn, kompetanse og geografisk ståsted, arbeider med stoff de har greie på, og så viser det seg at andre har greie på det samme eller noe helt annet, og dermed enten kan utfylle en artikkel direkte eller gi den kontekst gjennom andre artikler. Dels samarbeider brukere bevisst om enkeltartikler og grupper av artikler.

I wikien er vi ikke avhengig av fysisk nærhet, men kan bygge digitale naboskap knyttet både til steder og emner. Om du lurer på om noen allerede har begynt å arbeide innenfor ditt interessefelt, kan du for eksempel gå inn på oversiktene over geografiske forsider og emneforsider eller på oversikten over andre brukeres interesser.

Samarbeidsprosjekter

Wikien startet opp som beta i 2007 og ble lansert i mars 2008. Den ble utviklet i samarbeid mellom Norsk lokalhistorisk institutt og administratorer fra Wikipedia. Siden har vi fortsatt å samarbeide, både med Wikipedia og andre. Som institusjon har NLI et tilsvarende samarbeid med andre institusjoner og organisasjoner, som det wikibrukerne har med hverandre. Altså både et bevisst, styrt samarbeid om enkeltprosjekter, og et mer tilfeldig samarbeid. En oversikt over styrte prosjekter av ulike typer finner du i kategorien for wikiens delprosjekter.

Når det gjelder det mer tilfeldige samarbeidet, er NLIs holdning at beslektede institusjoner og organisasjoner utfyller hverandre best gjennom å gjøre det hver og en av oss er best på. Derfor lenker vi blant annet systematisk til andre på en måte som gjør det enkelt for dem å lenke tilbake til wikien, se Lenkede åpne data.

Opphavsrett

Vi forutsetter at wikiens brukere legger ut egne artikler og bilder under fri lisens, slik at de kan kopieres og bearbeides videre både innenfor og utenfor denne wikien, forutsatt at kilden oppgis. Hvis du ikke selv har opphavsretten til et bilde, kan du bruke vår guide for opplasting. Om du ønsker å legge ut tidligere trykt materiale i større omfang, anbefaler vi deg å ta kontakt med Norsk lokalhistorisk institutt, selv om tekstene er falt i det fri.

Tekster og bilder fra Norsk historisk leksikon er opphavsrettsbelagt og kan ikke gjenbrukes uten avtale med forlaget Cappelen akademisk.

Retningslinjer

Brukerne på wikien er selv ansvarlige for at det de skriver og laster opp er i tråd med gjeldende lovgivning og med wikiens retningslinjer. Nettstedet har en administrasjon som først og fremst hjelper og veileder brukere, men som også sørger for ro og orden på wikien. Om du skulle oppdage brudd på opphavsrett eller personvern eller bli utsatt for utilbørlig oppførsel på wikien, ber vi deg melde fra til en administrator eller direkte til Norsk lokalhistorisk institutt, så vil vi ta de nødvendige skritt for å rydde opp.

Les mer i retningslinjene for:

Bildelisenser | Blokkering av brukere | Eksterne lenker | Forsideartikler | Importere sider | Låsing av sider | Navn i forbindelse med brukerkonto | Opphavsrett | Personvern | Samtalesider og diskusjonsforum | Sletting av sider | Språknormer | Titler på artikler

Se også