Forskjell mellom versjoner av «Lokalhistoriewiki:Hovedside/Om Lokalhistoriewiki»

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
m (defsort)
(Liten omskrivn.)
Linje 1: Linje 1:
 
<onlyinclude>'''[[lokalhistoriewiki.no:Hovedside/Om_forsiden|{{SITENAME}}]]''' drives av [[Norsk lokalhistorisk institutt]] (NLI), men artiklene skrives av frivillige med interesse og kompetanse innen områdene den dekker, og både faghistorikere og amatører er velkomne som bidragsytere. Wikien har nå [[Special:Statistics|{{NUMBEROFARTICLES}}]] artikler, og om du vil bidra kreves det kun at du [[Spesial:Logg_inn|registrerer]] deg. Via [[:Kategori:Forsider|forsideoversikten]] eller [[røde lenker]] i artiklene kan du se om noen allerede har begynt å arbeide innenfor ditt interessefelt, og via sidene [[Hjelp:Om wikien|om wikien]] og [[Hjelp:Hvordan man redigerer en side|redigeringshjelp]] får du starthjelp.
 
<onlyinclude>'''[[lokalhistoriewiki.no:Hovedside/Om_forsiden|{{SITENAME}}]]''' drives av [[Norsk lokalhistorisk institutt]] (NLI), men artiklene skrives av frivillige med interesse og kompetanse innen områdene den dekker, og både faghistorikere og amatører er velkomne som bidragsytere. Wikien har nå [[Special:Statistics|{{NUMBEROFARTICLES}}]] artikler, og om du vil bidra kreves det kun at du [[Spesial:Logg_inn|registrerer]] deg. Via [[:Kategori:Forsider|forsideoversikten]] eller [[røde lenker]] i artiklene kan du se om noen allerede har begynt å arbeide innenfor ditt interessefelt, og via sidene [[Hjelp:Om wikien|om wikien]] og [[Hjelp:Hvordan man redigerer en side|redigeringshjelp]] får du starthjelp.
  
Wikiens eksistensberettigelse ligger i artiklenes lokalhistoriske relevans. Det innebærer at en artikkel bør tilfredsstille det ene av eller begge følgende hovedkriterier:
+
Artikler på {{SITENAME}} skal ha lokalhistoriske relevans. Det innebærer at en artikkel bør tilfredsstille det ene av eller begge følgende hovedkriterier:
 
* Artikkelen er knyttet til lokalhistorien til et bestemt område eller sted i Norge, fra landsdel til helt lokalt nivå.
 
* Artikkelen er knyttet til lokalhistorien til et bestemt område eller sted i Norge, fra landsdel til helt lokalt nivå.
 
* Artikkelen er av direkte nytteverdi for folk som sysler med eller interesserer seg for lokalhistorie, enten artikkelen er knyttet til et bestemt sted eller ikke.  
 
* Artikkelen er av direkte nytteverdi for folk som sysler med eller interesserer seg for lokalhistorie, enten artikkelen er knyttet til et bestemt sted eller ikke.  

Revisjonen fra 7. mai 2010 kl. 08:34

lokalhistoriewiki.no drives av Norsk lokalhistorisk institutt (NLI), men artiklene skrives av frivillige med interesse og kompetanse innen områdene den dekker, og både faghistorikere og amatører er velkomne som bidragsytere. Wikien har nå 60 606 artikler, og om du vil bidra kreves det kun at du registrerer deg. Via forsideoversikten eller røde lenker i artiklene kan du se om noen allerede har begynt å arbeide innenfor ditt interessefelt, og via sidene om wikien og redigeringshjelp får du starthjelp.

Artikler på lokalhistoriewiki.no skal ha lokalhistoriske relevans. Det innebærer at en artikkel bør tilfredsstille det ene av eller begge følgende hovedkriterier:

  • Artikkelen er knyttet til lokalhistorien til et bestemt område eller sted i Norge, fra landsdel til helt lokalt nivå.
  • Artikkelen er av direkte nytteverdi for folk som sysler med eller interesserer seg for lokalhistorie, enten artikkelen er knyttet til et bestemt sted eller ikke.

Les mer om kriteriene…

Hva er nå egentlig en wiki?

En wiki kjennetegnes av at flere med ulike bakgrunner arbeider sammen for å nå et mål, ofte på samme artikkel, den er et dugnadsverk. Denne wikien er et samarbeide mellom historikere som er utdannet fra universitet eller høyskole, og historikere og interesserte som ikke har papirer på utdannelsen. Slik kan det kanskje også kalles et kjærlighetsarbeide. Det er et verk som er ment å skulle ta vare på kunnskaper om den nære historien, bestemors og mine minner fra dengang da, og en slektshistorikers undersøkelser om oldefars bumerke. Det er bygningshistorie, med historier om ombygninger, spøkelser og bybranner og det er historier om lokalsamfunnets patrioter og originaler, som Fredrikstads Anders pol'ti.

Et oppslagsverk på nett som skrives ved dugnad har også et annet fortrinn, den fysiske avstanden mellom dem som bidrar er ingen hindring. Allerede på et tidlig stadium hadde denne wikien en stor geografisk spredning mellom bidragsyterne. Den brakte folk sammen som var bosatt på så ulike steder som Bergen, Delft, Oslo, Tustna, Sør-Aurdal og Son. Folk som kanskje ellers aldri ville ha samarbeidet om Gamlebyen i Fredrikstad, Anthony Coucheron, Storsetra på Tustna eller andre artikler.

For deg som har erfaring fra Wikipedia, kan det være greit å kjenne til noen forskjeller mellom Lokalhistoriewiki og Wikipedia.

Lokalhistorie som faglig innfallsvinkel

Mens lokalhistorie er et av mange emneområder på Wikipedia, er dette selve rammen rundt artiklene på Lokalhistoriewiki. De leksikalske artiklene har ikke bare et avsnitt om historie, men er vinklet historisk og lokalt eller regionalt. Artikkelen om Skjåk handler pr definisjon om kommunens og bygdas historie. Også de metodiske artiklene har en lokalhistorisk synsvinkel. Artikkelen om syntese dreier seg om syntese som metode innenfor fagfeltet lokalhistorie og er beregnet på fagfolk som skriver lokalhistorie. Mer informasjon om forskjeller finnes på siden som beskriver forskjeller fra Wikipedia.

Hvordan og hvorfor bli bruker?

For å lese sidene i wikien er det ikke nødvendig å logge inn, men om du vil hjelpe til å utvikle og forbedre innholdet må du registrere deg og logge inn. Når du registrerer deg får du en del fordeler, som for eksempel

  • en egen brukerside, der det er fint om du skriver litt om deg selv, og også en brukerdiskusjonsside, slik at andre brukere kan ta kontakt med deg.
  • en mulighet til å overvåke endringer på artikler som interesserer deg ved å bruke overvåkningslisten din.
  • mulighet til å flytte sider (gi dem nytt navn).
  • mulighet til å forandre en del innstillinger som påvirker for eksempel antall redigeringer som vises på siden: siste endringer og/eller skrifttype, farger og utseende.

Hjelp! Noen har skrevet i artikkelen min!

Det er viktig å huske at når andre redigerer artikkelen du har begynt på eller skrevet, betyr det ikke at ditt arbeid var for dårlig eller mangelfullt. Det kan være at du har gjort en skriveleif, eller at noen har tilleggskunnskap om et område, at de kjenner til matrikkelnummeret for gården du skrev om for eksempel. I artikkelens historikk (klikk på fane helt i toppen av artikkelen) kan du se hvem som har bidratt på den spesielle artikkelen. Via historikken kan du klikke deg inn på de ulike bidragsyternes bruker- og diskusjonssider. (Bruker)navnet til de som har bidratt med mest innhold til artikkelen vises helt nederst på artikkelsiden.

Selv om de fleste artiklene kan redigeres av alle, vil noen av artiklene i denne wikien være stengt for redigering. Dette gjelder for eksempel personlige minner og artikler som tidligere har vært utgitt i bøker eller andre publikasjoner. Nederst på disse sidene ligger en ramme (mal) med forfatterens navn og en lenke til en side der bemerkninger kan etterlates.

Krysslenking

Et annet særtrekk som gjør wikien annerledes enn vanlige oppslagsverk er at det kan lenkes til andre artikler i løpende tekst. Slik trenger man ikke å forklare hva en lagmann er i hver artikkel der en slik opptrer, en lenke er nok. Dermed kan de som vil vite (mer om) hva dette er, gå videre til en egen artikkel om emnet. Lenker består av et eller flere ord, og disse kan ha to farger: en blå lenke leder til en eksisterende artikkel, mens en rød lenke betyr at det ennå ikke er skrevet noen artikkel om emnet.

Lokalhistoriewikien har enda et spesielt trekk. En del av dette nettstedet er kalt «Leksikon», og der befinner Norsk historisk leksikon seg. Innholdet i dette er i motsetning til det meste av wikien ikke frigitt for kopiering eller gjenbruk, hverken tekstene eller illustrasjonene kan gjenbrukes uten avtale med forlaget. Det som er mulig, er å lenke til det i løpende tekst! Om du for eksempel skriver om bergverksdrift og nevner gjøpel eller et sogn og nevner en prebendatus - finnes forklaringen med en lenke dit.

Hjelpesider

For begynnerne blant oss, folkene med liten eller ingen wiki-erfaring, kan basismanualen være et greit utgangspunkt. For de med mer erfaring, som kjenner mer til hva ulike wiki-uttrykk betyr kan oversikten over alle hjelpesider være et bedre utgangspunkt. En annen praktisk side er den tekniske ordlisten, der ulike begreper forklares.

Retningslinjer

Det er satt opp noen retningslinjer som er ment å gjøre samarbeidet om oppbygningen av wikien enklere:

Samarbeidspartnere

Wikien er utviklet i samarbeid mellom Norsk lokalhistorisk institutt og John Erling Blad, Chris Nyborg og Olve Utne, som alle har bakgrunn fra Wikipedia. Blad har stått for grunnleggende programmering, oppsett og interaksjonsdesign. Nyborg og Utne har bidratt med utvikling av grunnstrukturer og produksjon av innhold, blant annet i form av mønsterartikler. De involverte i forsiden Gamlebyen i Fredrikstad har også spilt en viktig rolle i det grunnleggende utviklingsarbeidet.

Les mer om bakgrunnen for wikien...

Kvalitetssikring

Bidragsyterne på wikien er selv ansvarlige for at det de skriver og laster opp er i tråd med gjeldende lovgivning og med wikiens retningslinjer. Nettstedet har en administrasjon som sørger for ro og orden på wikien. Dersom du likevel skulle oppdage brudd på opphavsrett eller personvern eller bli utsatt for utilbørlig oppførsel på wikien, ber vi deg melde fra til en administrator eller direkte til Norsk lokalhistorisk institutt, så vil vi ta de nødvendige skritt for å rydde opp.


Gå videre til
Basismanualen