Forskjell mellom versjoner av «lokalhistoriewiki.no:Hovedside/Om Lokalhistoriewiki»

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
(Samskaping av innhold: mer)
(Mellomlagring)
Linje 17: Linje 17:
 
''[[lokalhistoriewiki.no:Lokalhistorisk relevans|Les mer om kriteriene.]]''
 
''[[lokalhistoriewiki.no:Lokalhistorisk relevans|Les mer om kriteriene.]]''
  
== Hva er nå egentlig en wiki? ==
+
== Lenking ==
En wiki kjennetegnes av at folk med ulike bakgrunner arbeider sammen, ofte på samme artikkel, for å nå et felles mål. Den er et dugnadsverk. I denne wikien samarbeider historikere med utdannelse fra universitet eller høyskole med selvlærte med lokal spisskompetanse. Slik kan det kanskje også kalles et kjærlighetsarbeid. Wikien skal ta vare på kunnskaper om den nære historien, bestemors og mine minner fra dengang da, og en slektshistorikers undersøkelser om oldefars [[bumerke]]. Her kan du skrive om bygningshistorie, med ombygninger, spøkelser og bybranner. Du kan skrive om lokalsamfunnets patrioter og originaler, som [[Fredrikstad kommune|Fredrikstads]] [[Anders pol'ti]].
 
 
 
Et oppslagsverk på nett som skrives på dugnad har også et annet fortrinn, den fysiske avstanden mellom dem som bidrar er ingen hindring. Allerede på et tidlig stadium hadde denne wikien en stor geografisk spredning mellom bidragsyterne. Den brakte folk sammen som var bosatt på så ulike steder som [[Bergen]], Delft, [[Oslo]], [[Tustna]], [[Sør-Aurdal]] og [[Son]]. Folk som kanskje ellers aldri ville ha samarbeidet om [[Gamlebyen i Fredrikstad]], [[Anthony Coucheron]], [[Storsetra på Tustna]] eller andre artikler. Les mer om [[Metode:Fjernsamarbeid|fjernsamarbeid]].
 
 
 
Om du skulle være vant til å jobbe på Wikipedia, kan det være greit å merke seg at {{SITENAME}} er [[Hjelp:Forskjeller fra Wikipedia|forskjellig fra Wikipedia]] på en del områder.
 
 
 
== Hjelp! Noen har skrevet i artikkelen min! ==
 
Det er viktig å huske at når andre redigerer artikkelen du har begynt på eller skrevet, betyr det ''ikke'' at ditt arbeid var for dårlig eller mangelfullt. Det kan være at du har gjort en skriveleif, eller at noen har tilleggskunnskap om et område, at de kjenner til [[matrikkelnummer]]et for gården du skrev om for eksempel. I artikkelens historikk (klikk på fane helt i toppen av artikkelen) kan du se hvem som har bidratt på den spesielle artikkelen. Via historikken kan du klikke deg inn på de ulike bidragsyternes bruker- og samtalesider. Les mer om [[Metode:Fjernsamarbeid|fjernsamarbeid]].
 
 
 
Selv om de fleste artiklene kan redigeres av alle, er noen av artiklene i denne wikien stengt for redigering. Dette gjelder først og fremst personlige minner og andre kilder, og artikler fra [[Norsk historisk leksikon]]. Det er likevel mulig å legge inn kommentarer på disse artiklenes samtalesider.
 
 
 
==Krysslenking==
 
 
Noe som gjør wikien annerledes enn tradisjonelle oppslagsverk, er at det kan lenkes til andre artikler i løpende tekst. Slik trenger man ikke å forklare hva en [[lagmann]] er i hver artikkel der en slik opptrer, en lenke er nok. Dermed kan de som vil vite (mer om) hva dette er, gå videre til en egen artikkel om emnet. Lenker består av et eller flere ord, og disse kan ha to farger: en blå lenke leder til en eksisterende artikkel, mens en rød lenke betyr at det ennå ikke er skrevet noen artikkel om emnet.  
 
Noe som gjør wikien annerledes enn tradisjonelle oppslagsverk, er at det kan lenkes til andre artikler i løpende tekst. Slik trenger man ikke å forklare hva en [[lagmann]] er i hver artikkel der en slik opptrer, en lenke er nok. Dermed kan de som vil vite (mer om) hva dette er, gå videre til en egen artikkel om emnet. Lenker består av et eller flere ord, og disse kan ha to farger: en blå lenke leder til en eksisterende artikkel, mens en rød lenke betyr at det ennå ikke er skrevet noen artikkel om emnet.  
  

Revisjonen fra 6. aug. 2015 kl. 13:34

lokalhistoriewiki.no er en fag- og forskningswiki som drives av Norsk lokalhistorisk institutt (NLI). Det er først og fremst frivillige med interesse for og kompetanse innen områdene den dekker, som skriver artikler og laster opp bilder, og både faghistorikere og amatører er velkomne som bidragsytere.

Wikien har nå 58 649 artikler og 180 846 bilder, og om du vil bidra med å skrive, redigere eller laste opp bilder, er det bare å registrere seg som bruker! Hvis du trenger starthjelp, kan du ta en titt på Nybegynnerbrosjyren, hjelpesidene eller ta kontakt med Norsk lokalhistorisk institutt.

Samskaping av innhold

På wikien samskaper vi innholdet. Hver enkelt artikkel vil typisk ha mange forfattere. Alle artiklene er våre, ikke dine og mine. Det betyr at alle brukere er velkomne til å skrive og legge inn bilder i alle artikler på wikien. Du har også mulighet til å kommentere, foreslå rettelser og stille spørsmål til artikler og bilder, for i tilknytning til hver side på wikien vil du finne en fane for Diskusjon.

Samskapingen foregår på ulike måter. Dels tilfeldig ved at brukere med ulik bakgrunn, kompetanse og geografisk ståsted, arbeider med stoff de har greie på, og så viser det seg at andre har greie på det samme eller noe helt annet, og dermed enten kan utfylle en artikkel direkte eller gi den kontekst gjennom andre artikler. Dels samarbeider brukere bevisst om enkeltartikler og grupper av artikler. Denne typen samarbeid kan ha enkeltpersoner som pådrivere, dels organisasjoner eller institusjoner. En oversikt over slike kan du finne i kategorien for wikiens delprosjekter.

Om du lurer på om noen allerede har begynt å arbeide innenfor ditt interessefelt, kan du for eksempel gå inn på oversiktene over geografiske forsider og emneforsider eller på oversikten over andre brukeres interesser.

Lokalhistorisk relevans

Artikler på lokalhistoriewiki.no skal ha lokalhistorisk relevans og bør tilfredsstille minst et av disse kriteriene:

  • Artikkelen er knyttet til lokalhistorien til et bestemt område eller sted i Norge, fra landsdel til helt lokalt nivå.
  • Artikkelen er av direkte nytteverdi for folk som sysler med eller interesserer seg for lokalhistorie, enten artikkelen er knyttet til et bestemt sted eller ikke.

Les mer om kriteriene.

Lenking

Noe som gjør wikien annerledes enn tradisjonelle oppslagsverk, er at det kan lenkes til andre artikler i løpende tekst. Slik trenger man ikke å forklare hva en lagmann er i hver artikkel der en slik opptrer, en lenke er nok. Dermed kan de som vil vite (mer om) hva dette er, gå videre til en egen artikkel om emnet. Lenker består av et eller flere ord, og disse kan ha to farger: en blå lenke leder til en eksisterende artikkel, mens en rød lenke betyr at det ennå ikke er skrevet noen artikkel om emnet.

Lisensiering

Vi forutsetter at alle bidragsytere legger ut egne artikler og bilder under fri lisens, slik at disse kan kopieres og bearbeides videre både innenfor og utenfor denne wikien. Forutsetningen for slik gjenbruk er at kilden oppgis.

Når det gjelder tekster og bilder som du ikke selv har opphavsretten til, kan du ta en kikk på artikkelen om opphavsrett. Vi har også en egen guide for opplasting av bilder. Om du ønsker å legge ut tidligere trykt materiale i større omfang, anbefaler vi deg å ta kontakt med Norsk lokalhistorisk institutt, selv om tekstene er falt i det fri. For denne typen materiale bruker vi maler som viser hvor de opprinnelig ble publisert. Se også artikkelen om import av sider fra andre wikier.

Tekster og bilder fra Norsk historisk leksikon er opphavsrettsbelagt og kan ikke gjenbrukes uten avtale med forlaget Cappelen akademisk.

Kvalitetssikring

Bidragsyterne på wikien er selv ansvarlige for at det de skriver og laster opp er i tråd med gjeldende lovgivning og med wikiens retningslinjer. Nettstedet har en administrasjon som sørger for ro og orden på wikien. Dersom du likevel skulle oppdage brudd på opphavsrett eller personvern eller bli utsatt for utilbørlig oppførsel på wikien, ber vi deg melde fra til en administrator eller direkte til Norsk lokalhistorisk institutt, så vil vi ta de nødvendige skritt for å rydde opp.

Samarbeidspartnere

Wikien ble lansert i 2008 og utviklet i samarbeid med sentrale administratorer fra Wikipedia. Den har siden blitt videreutviklet av eksterne konsulenter og frivillige medarbeidere. Les mer om bakgrunnen for wikien...

Retningslinjer

Det er satt opp noen retningslinjer som er ment å gjøre samarbeidet om oppbygningen av wikien enklere:


Se også