lokalhistoriewiki.no:Månedens dugnad 2018

Fra lokalhistoriewiki.no
Revisjon per 1. jan. 2018 kl. 03:37 av Olve Utne (Samtale | bidrag)

Hopp til: navigasjon, søk

Januar

Meteorologisk instituttBlindern i Oslo. Instituttet flytta inn her i april 1940, like før den tyske invasjonen.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012)

Den første dugnaden i 2018 handler om vær og klima. Mange begynner året med å notere i værdagboka, og hvorfor ikke legge ut eldre opptegnelser om værforhold på wikien? Vi trenger også artikler om værstasjoner, værobservatører og meteorologer. Last gjerne opp utendørsbilder der en tydelig kan se årstid og vær, både «normale» værtilstander og ekstremvær. Naturkatastrofer og ulykker skjer ofte i forbindelse med ekstraordinære værsituasjoner.

Kraftig vind, regn og tordenvær er eksempler på dette. Da uværet herja i Uggdalskyrkja i Sunnhordland i oktober 1774, må hendinga ha fortont seg som særs uhyggelig og dramatisk. Lynet slo ned og gjorde stor skade. Da folka på nabogarden kom til om morgenen for å se hvordan tilstanden var, ble de møtt av et grufullt syn. Vinduene i kirka var knust, likeens all taksteinen. Inne i kirkerommet lå pult og stoler hulter til bulter, og kistene under kirkegolvet var kasta opp, slik at lika lå framme i alt kaoset, uten svøpeklede. Les mer

Februar

Mittet/Nasjonalbiblioteket

I februar finner de olympiske vinterleker sted i Pyeongchang i Sør-Korea. I Lokalhistoriewiki slår vi et slag for den siste delen av ordet, nemlig vinterlekene. For selv idrettseliten begynte - vil vi tro - med lek på ski og skøyter. Og tenk hvor mye annen moro du kan få ut av snø og is! Om du er av dem som sørger over de stadig kortere og mildere vintrene, kan du trøste deg med snøen som falt i fjor eller i forrige århundre. Det er mye god vinterkultur i bygging av snøhuler og -borger, aking på kjelke, brett og grytelokk, basing og engler i snøen, snøballkrig og -lykter. Og i barneskirenn i nabolaget, lokale hoppbakker og nysprøytet is på lekeplassen.

Ønskeliste over artikler vi mangler men bør ha:


De korteste artiklene sortert etter antall tegn:


Mars

Annonsen som skremte mange i 1923, og som muligens starta påskekrimtradisjonen.

«Bergenstoget plyndret inat!» sto det på avisforsider rett før påsken i 1923. Det viste seg å være en bløff – markedsføring for en roman av Nordahl Grieg og Nils Lie. Mange regner dette som innledninga på det særnorske fenomentet påskekrim. Og hva er vel påsken uten krim, enten det er på fjernsyn eller i bokform? På Lokalhistoriewiki vil vi hjelpe dere med å få den nødvendige dosen krim, samtidig som dere hjelper oss med å skrive om kriminallitteratur og forfattere.

Jonathan Jerv, som var fellesnavnet til Grieg og Lie i 1923 var ikke på langt nær første krimforfatter i Norge. Den æren går til Maurits Hansen med hans Mordet paa Maskinbygger Roolfsen (1839/1840). Hanna Winsnes, som er mest kjent for kokebøker, ga i 1844 ut kriminalromanen Det første skritt og ble dermed vår første kvinnelige krimforfatter. Forfattere som Rudolf Muus, Øvre Richter Frich og Sven Elvestad hadde stor produksjon, og bidro til å gjøre sjangeren populær tidlig på 1900-tallet. Elvestad skrev den første fortellinga om Knut Gribb i 1908, og siden har et stort antall forfattere skrevet nye historier som tar hans historie fram til vår egen tid

Og husk: Kriminallitteraturen er lagt til vår egen verden, så her er det mange lokalhistoriske vinklinger å utforske. Som Jørgen Brekkes historiske blikk på Trondheim, Knut Gribb som har vært politimann i Oslo gjennom hundre år (som James Bond eldes han ikke) eller Knut Faldbakkens politimann på Hamar, Jonfinn Valmann.

Ønskeliste:

April

Arbeidarane på Grubernes Sprængstoffabriker A/S pakka inn dynamitten for hand.
Foto: Ukjend fotograf/Ski bibliotek (ca. 1925.)

Det er ikkje berre mars som er kvinnemånad. Me har valt oss april for å lyfta fram kvinnene i lokalhistoria og i wikien. Kanskje har du støytt på utfordringar kring det å skriva om kvinner? Dei som har «vorte til noko», som har særmerkt seg eller hatt makt, får gjerne meir merksemd enn dei som «berre» makta å få kvardagen til å gå i hop. I Lokalhistoriewiki vil me gjerne ha artiklar også om dei siste, men diverre er dei ofte vanskelege å finna i kjeldene. Av same grunn er dei kanskje heller ikkje lenka opp, sjølv når dei er nemnde i artiklar. Dermed blir dei ikkje ein gong etterspurde i wikisystemet. Om du ikkje har tid eller ork til å skriva sjølv, kan du kanskje verta med i lenkegjengen?

I samband med dugnaden ynskjer me ikkje berre større medvit om einskilde kvinner, men også om den naturlege plassen kvinner har i allmennsoga. Om du finn generelle artiklar på wikien der kvinnene burde vore med, men er gløymde, set me pris på om du anten sjølv skriv dei inn eller legg inn ein kommentar på samtalesida om at du saknar dei.

Sidan det er langt fleire menn enn kvinner som skriv og lastar opp bilete i wikien, kan du kanskje bruke dugnaden til å verve ei kvinne som ny brukar? På samtalesida til aprildugnaden finn du elles ynskjelister, oversikt over spirer og fleire tips om oppgåver du kan kaste deg over.

Mai

Mal:Månedens dugnad 2018-05

Juni

Mal:Månedens dugnad 2018-06

Juli

Mal:Månedens dugnad 2018-07

August

Mal:Månedens dugnad 2018-08

September

Mal:Månedens dugnad 2018-09

Oktober

Mal:Månedens dugnad 2018-10

November

Mal:Månedens dugnad 2018-11

Desember

Mal:Månedens dugnad 2018-12