Arn Olson (f. om. 1626)

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra Arn Olsson (f. om. 1626))
Hopp til navigering Hopp til søk

Arn Olson (født rundt 1626, død rundt 1695)[1] var leilendingsbondeRossvoll i Vefsn fjerding, Nordlandenes amt. Arn var trolig sønn av Ole Arnson på nabogården Grøva. Han kom seg rundt 1659 til gårds på Rossvoll ved å gifte seg med en enke der. Siden ble han far til flere, herunder tre sønner og to stesønner. Arn er kanskje opphav til navnet Arntjønna.

Biografi

Under «Refsuold» i fogdemanntallet 1665 står det «Arn 40: [år] – skylder j W: [1 våg]». I tillegg er sønnene Jon (15), Jon (9), Ole (4) og Arn (1) samt tjenestegutten Lars (23) og knekten Per (27) oppført i prestemanntallet fra samme tid. Sønnen Hans nevnes ikke, og var kanskje til oppfostring på en annen gård

Arn Olson var sønn av Ole ArnsonGrøva.[2] Morens navn er ukjent, men kanskje het hun Solla. Arn vokste opp i Inngarden på Grøva, som slekten fra gammel tid hadde hatt odel på. Han var sannsynligvis eldst i en stor søskenflokk som blant andre omfattet Ole Olson og Jon Olson.

Arn Olson synes å ha bodd på Grøva til han var over tretti år gammel. Faren var fremdeles litt under seksti, så Arn hadde ingen snarlig utsikt til å overta Inngarden. Sist i 1650-årene døde Jon på nabogården Rossvoll. Arn dro da på frierferd til enken, som satt alene med to unge sønner. Marit takket ja, og rundt 1659 fikk Jon dermed både kone og gård. Samtidig ble han stefar til Jon Jonson og til Jon Jonson.[3]

Arn Olson fikk i alle fall tre sønner, mens ingen døtre kjennes. To av sønnene giftet seg. Arns ene svigerdatter var Kari Persdotter, som var datter av Per Danielson og Lussi JørnsdotterNer-Laksforsen, og som var datterdatter av Karin Sparf i Jemtland. Den andre var Magnhild Mikkelsdotter, som trolig var datter av jekteskipper Mikkel PersonKjærstadbakken.

Etter sin kones død før 1690-årene synes Arn Olson å ha giftet seg opp med Lussi Jørnsdotter fra Ner-Laksforsen, altså sønnens svigermor. Lussi var enke etter Per Danielson, som døde rundt 1689, og i 1690 nevnes hun som «Luci Rufsvold». Som enke skulle Lussi i grunn ha bodd hos datteren og svigersønnen på Ner-Laksforsen. Når hun likevel finnes på Rossvoll, er gjengifte en mulighet, uten at dette lar seg fastslå.

Økonomisk vet man lite om Rossvoll under Arn Olson. Men i første halvdel av 1700-tallet hadde gården måtelig velstand. Av husdyr hadde de vanligvis inntil femten storfe, et tjuetalls småfe og en hest eller to.[4] De hadde også kornlager som i 1733 rommet så mange som 63 tønner. Med andre ord synes Rossvoll å ha hatt god jordvei. Sist, men ikke minst hadde de trolig sjøbu med båtMosjøen.

Arn Olson døde sannsynligvis midt i 1690-årene. Rossvoll ble da overtatt av Hans Arnson, som i noen år hadde bygslet svigerfarens bruk på Ner-Laksforsen. Det skal være usagt om Arntjønna, også kjent som Rossvolltjønna, har navn etter Arn.[5] Navnet kan også stamme fra senere brukere som het det samme.

Genealogi

Selv om Arn Olson fikk mange etterkommere i mannlig rekke, var de fleste ved 1800-tallets inngang forsvunnet, til tross for at nesten alle satt med trygge bygselbruk. I dag lever det nesten utelukkende etterkommere gjennom husmann Jon PerssonTveråga, som var Arns sønnesønns sønnesønns sønn. Trykk her for å se etterkommere som har biografi på Lokalhistoriewiki.

 • 1. Hans Arnson
 • 2. Ole Arnson
  • a. Mikkel Olson
   • i. Ole Mikkelson
    • 1. Ole Olson †
    • 2. Mikkel Olson
     • a. Ole Mikkelson †
   • ii. Nils Mikkelson
    • 1. Mikkel Nilsson
     • a. Anders Mikkelson
      • i. Olaus Andersson †
      • ii. Jakob Andersson
       • 1. Anton Per Jakobson †
       • 2. Ole Daniel Jakobson †
       • 3. Petter Andreas Jakobson †
     • b. Per Mikkelson †
     • c. Nils Mikkelson †
     • d. Per Mikkelson †
     • e. Knut Mikkelson †
     • f. Knut Mikkelson †
    • 2. Per Nilsson †
    • 3. Erik Nilsson †
    • 4. Kristian Nilsson †
   • iii. Per Mikkelson
    • 1. Mikkel Person
     • a. Ole Mikkelson †
     • b. Anders Mikkelson †
     • c. Per Mikkelson †
     • d. Bent Mikkelson
      • i. Jakob Andreas Bentson
       • 1. Bent Mikkel Jakobson †
       • 2. Jørn Emaus Jakobson †
       • 3. Jakob Kristian Jakobson †
       • 4. Andreas Bech Jakobson †
       • 5. Jakob Kristian Jakobson †
     • e. Hans Daniel Mikkelson
      • i. Per Mattias Hansson †
      • ii. Mattias Edvart Hansson †
     • f. Mikkel Mikkelson †
    • 2. Bent Person †
   • iv. Jon Mikkelson
   • v. Mikkel Mikkelson †
 • 3. Arn Arnson

Referanser

 1. Skorpen 2012:358.
 2. Bemerkning: En rekke forhold gjør dette sannsynlig. 1.) Navnelikhet taler for at Arn Olson på Rossvoll og Ole Arnson på Grøva var far og sønn. Hver for seg var Arn og Ole vanlige navn, men sammen utgjorde de en karakteristisk kombinasjon som på denne tiden nesten bare kjennes fra Grøva. Av øvrig navnelikhet har man navnet Solla (Solveig), som var uvanlig. Dette finnes både hos Ole Arnson på Grøvas sønnedatter Solla Olsdotter og hos Arn Olson på Rossvolls sønnedatter Solla Hansdotter, og i tillegg kan Arn Olson på Rossvolls egen datter ha hett Solla Arnsdotter. 2.) Nærhet i tid taler for at Arn Olson på Rossvoll og Ole Arnson på Grøva var far og sønn. Aldersforskjellen var rundt 36 år. Det står i Vefsn bygdebok at Ole Arnson på Grøvas første kjente sønner ble født rundt 1641 (Ole) og i 1646 (Jon). Da var Ole Arnsson rundt 51 år gammel og bruker siden rundt 1628. Det er urimelig hvis Ole Arnsson først skal ha blitt far så sent. Enda mer urimelig er det hvis Ole Arnson hverken kalte den første eller den andre sønnen for Arn, noe som brøt med datidens oppkallingsregler. Man kan tenke seg at Arn Olson på Rossvoll var Ole Arnson på Grøvas eldste sønn. Arn Olson var i 1659 rundt 33 år gammel, og istedenfor å vente i både ti og tjue år på å overta Grøva etter faren, giftet han seg til gårds på nabogården Rossvoll da muligheten plutselig bød seg. 3.) Nærhet i sted taler for at Arn Olson på Rossvoll og Ole Arnsson på Grøva var far og sønn. Arn Olson hørte til et samfunnslag som ikke hadde særlig stor geografisk mobilitet, så det er enklere å anta at han var fra Vefsndalen enn fra fjernere egner. 4.) Hverken Arn Olson på Rossvoll eller Arn Olsons barn kjennes å ha giftet seg med folk fra Grøva. Dette påviser ikke slektskap, men hvis de hadde giftet seg med folk fra Grøva, kunne man bestemt ha avvist nært slektskap. 5.) Ikke minst kan andre aktuelle kandidater elimineres når det gjelder Arn Olson på Rossvolls far. En sterk kandidat var husmann Ole NN på Grøvas bruk nr. 1, som var gift med NN Arnsdotter. Men han var åpenbart for gammel til å være Arn Olsons far, idet han forsvinner fra kildene (flytter, tar kår eller dør) rundt samme år som Arn Olson ble født. Når det gjelder kandidatene Ole Larsson på Grøva (n. 1624-1625), Ole Josefson på Grøva (n. 1624-1630) og Ole Andersson på Grøva (n. 1625-1631), finnes det nærmest ingen tegn på slektskap med Arn Olson. Herunder er navn som Lars, Josef og Anders fraværende hos Arn Olsons barn.
 3. Bemerkning: Navnet på Arn Olson på Rossvolls kone går ikke frem av noen kilder. Det er analyse av navnene på Arn Olsons barnebarn som gjør navnet ganske sikkert.
 4. Skorpen 2012:353.
 5. Skorpen 2012:350.

Litteratur