Bromstad

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Bromstad, gnr. 38/3 og 4 i Klæbu kommune, blir til vanlig kalt for Bromstadtrøa. Navnet henger sammen med at dette var en trø for husdyr opprinnelig. Plassen ligger vakkert til ved foten av Vassfjellet. Like ved husa gikk den gamle ferdselsveien mellom Skjøla, Nideng til Hyttefossen. Kalles for "Kisvegen" av og til. Det må til tider ha vært en del trafikk forbi Bromstad av både pilegrimmer, lasskjørere på vei til og fra Ulrichsdalsgruver i Skjøla, og på vei til og fra Nidaros/Trondheim med trelast og andre varer.

Opprinnelig var Bromstad to husmannsplasser, en under hver av Forsetgårdene. Navnet er første gang nevnt i dokument fra 1802. Like ved renner Tullusbekken forbi, og navnet Bromstad kan komme av at bekken brommer forbi, referer til lyden bekken lager. Lik navnet Brunga, på en mindre elv i Brungmarka, der en tolking av navnet er lyden av vann som brommer. I muntlig utale av dialekt utales ikke Brung, med trykk på u, men i stedet brukes o i uttalen. Dette gjelder både i Brunga, og brommer, og Bromstad.

Arkeologi: Den gamle ferdselsåra som gikk forbi Bromstad, med tverrforbindelse til Tulluan søndre (opprinnelige Tulluan-gården før delinga), gikk over våt myr flere steder. Det åpner muligheten for at det må ha vært kavlebruer flere steder i nærheten. Muligheten for da å finne arkeologiske spor er så absolutt tilstede. Veileia skal undersøkes av arkeologer i forbindelse med den nye fylkesveien i nær fremtid. Klæbu historielag skal delta i arbeidet.

Husmenn og brukere: I. Husmann Anders Pedersen (1768-1824) er den første en kjenner navnet på. Han ble i 1801 gift med Maren Jonsdtr. Tillermo (1776-1848). De var da husmannsfolk på Bromstad i 1802. Anders bodde på Forset, og var i 1801 inderst og dagarbeider der. Barn: 1. Peder f. 1802. Gift med Karen Pedersdtr. f. 1810. De hadde en sønn Peder. I 1836 reiste familien til Selbu. 2. Ingeborg f. 1805. 3. Johan f. 1810.

II. Husmann Kristoffer Andersen (1803-1864) f. på Oshaugen i Klæbu. Gift i 1830 med Ingeborg Andersdtr. Bromstad (1805-1842).

III. Husmann Peder Pedersen f. på Grindvoll i Klæbu i 1831. Gift i 1855 med Ingeborg Pedersdtr. Jervplass i Strinda, f. i 1829. Barn: 1. Peder f. 1856. Gift med Ingeborg f. 1852 ved Heimdal (død i 1931). Giftet seg i Trondheim i 1879. Peder utvandret i 1882 og Ingeborg i 1883. De bodde i Minneapolis. Barn: Einar, Alise Bye og Nora Wilson. 2. Beret Marta f. 1861.

Husmenn under Forset nedre

I. Husmann Sven Jonsen (1809-1886), var født på Lillesve. Han var tømmermann. I 1875 har de 2 kyr, 2 sauer. Utsæden var 1/8 t. bygg, 1 t. havre og 1 1/4 t potet.

II. Husmann Jon Guttormsen Amdal f. 1851 i Selbu. Han druknet i kanalen i Trondheim i 1908. Giftet seg for første gang i 1879 med Oline Olsdtr. Teigtrø (1832-1880). Gift andre gang med Marta Hansdtr. Tømmervoll (1855-1922). Jon Guttormsen fikk festeseddel på Bromstadtrøa i 1897 av enke Kristine Forset, men kom dit som husmann allerede i 1880. Barn: 1. Karen f. 1880, som han hadde med sin første kone Oline. Karen ble gift med Julius Tanemsmo f. 1880. De to vokste opp sammen, gikk på skolen sammen, konfirmert sammen og giftet seg i 1903 i Nidarosdommen. Julius utvandret i 1903 til Minneapolis, og Karen reiste etter i 1907 med deres eldste datter Serine f. 1903. Etter dem lever en stor etterslekt i Minnesota. 2. Ole f. 1884. 3. Gunnerius f. 1891. Gift med enke Ingeborg Eriksdtr. Tulluan.

III. Ole Jonsen (1884-1954), fikk skjøte i 1907 på bnr. 4. Året etter kjøpte han bruknr. 3 av Lars Henriksen Forset for 1100 kr. Ole drev sagbruk ved Tulluan, og solgte trevarer. Giftet seg med Beret Olsdtr. Bjørklimark. Barn: 1. Marta f. 1912. Gift med Odd Smistad fra Melhus. Drev sagbruket videre. 2. Marit f. 1920. Gift med stortingsrepresentant Håkon Johnsen fra Trondheim. De ble skilt.

IV. Olav Mathisen Smistad f. i 1915 i vestre Gausdal, død i 1987. Han kjøpte Bromstadtrøa i 1946. Gift med Marie Mathisen f. i 1918 i Fåvang, død i 2005. Barn: 1. Reidun f. 1939, gift med Gunnar Sørum f. 1934. Barn: Terje f. 1963, bosatt i Oslo. 2. Edith Margrethe f. 1947. Gift med Jan Erik Hovind f. 1945. Barn:A) Gunnhild Marie f. 1966, gift med Thor Berg f. 1961. Skilt. Barn: Thos Olav f. 1988 og Marit f. 1990. B) Erlend f. 1970. Samboer med Grethe Ystgaard f. 1972. Barn: Lisa f. 2002.