Ellingsrud (Kongsvinger gnr. 18/7)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Ellingsrud
Ellingsrud gnr. 18.7 Kongsvinger kommune kart 2022.jpg
Ellingsrud avmerket som Høyby på kart fra 2022. Ellingsrud ble utskilt fra Høiby i 1887. Grensen ble trukket tvers over tunet slik at nordre del av låven ble liggende på Høiby 18/1 og den søndre på Ellingsrud 18/7.

Statens kartverk.

Alt. navn: Høyby
Først nevnt: 1812
Rydda: 1812
Utskilt: 1887
Sokn: Vinger
Kommune: Kongsvinger
Fylke: Innlandet (tidl. Hedmark)
Gnr.: 18
Bnr: 7
Type: Nedlagt husmannsplass og småbruk

Ellingsrud gnr. 18/7 har en felles forhistorie med Høiby gnr. 18/1 i tidligere Vinger kommune. Opprinnelig var disse to eiendommene ett bruk som ble ryddet som husmannsplass i 1812 av Johan Johansen født 1777 på Smedtorpet i Brandval. Johan og kona Olea Hansdatter født 1774 på Brøderud ble ikke lenge her og flyttet ut før 1821.

De neste brukerne var også fra Brandval, Engebret Paulsen født 1786 og Ingrid Eriksdatter født 1794. I 1824 kjøpte Engebret plassen som siden har vært i samme families eie og bestått som en enhet fram til 1887. Brødrene Engebret (1828 – 1893) og Ole Engebretsen født 1833 delte da eiendommen mellom seg i to like store halvparter slik at Engebret fikk hovedbølet Høiby gnr. 18/1 mens Ole fikk Ellingsrud gnr. 18/7. Begge brukene fikk 1,19 mark i skyld.

Videre omtales Ellingsrud:

Selv om brukets matrikkelnavn etter delingen er Ellingsrud, blir likevel Høiby brukt som navn på det fradelte bruket i alle senere folketellinger. Statens kartverk bruker navnet Høyby, mens kirkebøkene omtaler plassen som Ellingsrud.

Ole Engebretsen som ble eier av Ellingsrud hadde i 1859 giftet seg med Karen Olsdatter født 1821 i Oppistuen under Østfjell i Eidskog. Paret hadde i 1862 fått datteren Inger Sofie og sønnen Engebret i 1863. Engebret døde 2 år gammel i 1865 og senere samme år dør også Karen. Som enkemann gifter Ole seg i 1875 med Karen Amundsdatter (1833 – 1910) fra Grasmosæteren i Eidskog.

Fjøset og den søndre delen av låven.
Foto: Per Tore Broen (2022).

Ole Engebretsen var eier av bruket fram til han døde i mai 1905, og datteren Inger Sofie og svigersønnen Ole Gulbrandsen født 1854 på Malmerrønningen i Eidskog overtok på Ellingsrud. Ole Gulbrandsen hadde i to perioder 1885 – 90 og 1891 – 95 arbeidet som sagbruksarbeider og tømmerhogger i Michigan, USA. Inger Sofie og Ole inngikk ekteskap i 1899 og i 1901 fikk de datteren Borghild Kristiane.

Ved folketellingen i 1910 er Ole titulert ”Gaardbruker med selveiendom, tømmerkjører”. Sammen med den lille familien på tre bor også to fattiglemmer i forpleining, Arne Olsen født 1836 og Anne Haakonsdatter født 1859. Anne var bosatt her også ved tellingen i år 1900, hennes fødselsår var da oppgitt å være 1865.

Ved tellingen i 1920 bor Borghild sammen med sine foreldre på Høiby og arbeider som landpostbud. Fem år senere gifter hun seg med Åsmund Iversen født 1896 fra Bekkholt under Ånnerud i Sør-Odal. Samme år som de gifter seg, dør Borghilds mor og faren i 1929. Borghild og Åsmund fikk døtrene Solveig Bergljot og Olga Sofie i henholdsvis 1926 og 1931, og sønnen Borger Aasmund i 1942. Barna bruker Høiby som familienavn.

Matrikkelutkastet av 1950:

7 Ellingsrud 1 mark 19 øre   Asmund Bekkholt

Kilder og litteratur

Koordinater: 60.09671° N 12.03599° Ø