Fevik bnr. 6 (Fjære gnr. 50/6)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Fevik bnr 6
Sted: Fevik
Sokn: Fjære
Kommune: Grimstad kommune
Fylke: Agder
Gnr.: 50
Bnr: 6
Postnummer: 4870

Fevik bnr 6 (Gnr 50, Fevik i Fjære) er et bruk/en tomt under gården Fevik (Fjære gnr 50) i Fjære, nåværende Grimstad kommune.

Matrikkelinfo

  • Løpenummer 350 b og 354 b.
  • Nytt matrikkelnummer 132
  • Gammelt matrikkelnummer 330

Ole Carstensen Boe

Ole Carstensen Boes enke skjøtte eiendommen til Aanon Olsen 16. mai 1874.

Aanon og Ingeborg Cicilie Olsen

Aanon Olsen fikk skjøte på bruket i 1874. Aanon Olsen ble født i 1841 i Froland. Han var snekker på jernskipsbyggeriet i 1900. I 1910 var han skipstømmermann. Aanon var gift med Ingeborg Cicilie Olsen, født i 1837 i Froland.

Aanon og Ingeborg hadde sønnen Karl Olsen (Aanonsen), født i Fjære 1882. I 1900 var han snekkerlærling på jernskipsbyggeriet. I 1910 var han snekker på skipsverft.

Rasmus Ketilsen bodde til leie her i 1900. Han ble født i 1856 i Øyestad og var snekker på jernskipsbyggeriet.

I matrikkelen fra 1906 er Aanon Olsen omtalt som eier/bruker og matrikkelskylden er satt til 01 øre.[1]

Karl Aanonsen var født i Fjære i 1882. Karl var gift med Anna Jensine Aanonsen, født 1883 i Froland.

Harald Martinius Olsen

Harald Martinius Olsen fikk skjøte på bruket i 1920 for kroner 8.000.- Selgere var Karl Aanonsen m.fl.[2]

Olivia Olsen

Olivia Olsen fikk skjøte på eiendommen i 1924 for 5.000 kroner. Olivia Olsen var død i 1927.

Nancy Simonsen

Nancy Simonsen overtok eiendommen som arv i 1927.

Karl Johan Knudsen

Karl Johan Knudsen overtok eiendommen i 1927 for 3.350 kroner. Dette er sannsynligvis den Karl Johan Knudsen fra Fevik som døde i 1930, 56 år gammel. Han etterlot seg kona Anna Knudsen og flere barn/svigerbarn.

Dette bruket var skyldsatt til 0 mark 01 øre i matrikkelutkastet fra 1950.[3]

Anny Knudsen

I november 1974 ble det meldt at Karl Johan Knudsen, Anna Teresie Knudsen og Karl Anker Knudsen overdro vederlagsfritt 50:6 og 50:147 (Tørkeplassen) til Julie Mørk, Magna Knudsen og Anny Knudsen. Samme dag solgte Julie Mørk og Magna Knudsen sine andeler i 50:6 til Anny Knudsen.[4]

Eksterne kildelenker

  • Husholdninga i 1900: [[1]].
  • Husholdninga i 1910: [[2]].

ReferanserSe også: | GårdshistorieFevik (Fjære gnr 50) | Bruksliste under gården Fevik i Fjære | Eiendommer i Fjære |


Kilder: Ved omtale av gård og slekt i Fjære brukes, der ikke annet er nevnt: folketellinger | kirkebøker | panteregistre | lokalaviser | kortarkiv Agder