Fjellhaug (Østre Toten gnr. 3)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Fjellhaug
Alt. navn: Oddengarda og Fjælhaug (Fjælu)
Først nevnt: 1616
Rydda: 1000-1350
Sted: Totenvika
Kommune: Østre Toten
Fylke: Innlandet
Gnr.: 3
Oddengarda sett fra fjorden.

Fjellhaug, lokalt kalt Oddengarda, er en matrikkelgard (gnr. 3) i Totenvika i Østre Toten kommune. I skriftlige kilder er garden først nevnt i 1616, som et underbruk under Trostad. Men sannsynligvis er Fjellhaug rydda i høgmiddelalderen, og lagt ned som sjølstendig bruk etter Svartedauden. Midt på 1600-tallet var Fjellhaug igjen en sjøleiende gard. I 1820 ble eiendommen delt i to bruk, Nordodden og Søodden. Dette skjedde samtidig med at husa ble flytta ca. 200 meter nordover, helt ned til Mjøsa. Der hadde husmannsplassene Fjellhaugodden tidligere ligget. Den nye beliggenheten førte til at de to Fjellhaug-bruka fikk daglignavnet Oddengarda.

Det opprinnelige navnet er ifølge Oluf Rygh ikke Fjellhaug, men sannsynligvis Fjarðhaugr, altså Fjordhaug. Forleddet viser da til Mjøsa eller "maaske heller dens sydlige smale del". Ifølge Rygh ble gardsnavnet uttalt /fjæ:Lu/ på slutten av 1800-tallet, men alt den gangen var daglignavnet Odden/Oddengarda mest brukt. Uttalen av dette var, da som nå, /øudden/. Navnet og uttalen Fjælu eksisterer fortsatt som forledd i Fjælutjernet, et vatn inne på Totenåsen. Fjellhaugelva, før kalt Fjæluelva, kommer fra dette tjernet.


Husmannsplasser


Kilder og litteratur

Se også