Henrik Vilhelmsen (d. 1760)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Henrik Vilhelmsen (død 1760) var lagmann i Stavanger fra 1740 til 1744.

Embetskarriere

Henrik Vilhelmsen ble utnevnt 5. august 1740. Han var kansellisekretær da han ble utnevnt og kom trolig til lagmannsembetet fra en tidligere stilling i Danske kanselli i København. Han overtok embetsforretningene i Stavanger umiddelbart. Det er gjort en særskilt anmerkning om at forrige lagmanns siste forretning er datert 2. august 1740.

Han fratrådte 17. mars 1744 da han var blitt utnevnt til president i Bergen. Vilhelmsen hadde tittel av justisråd.

Økonomi

Inntektene til lagstolen bestod i 1741 blant annet av verdien av det benefiserte jordegodset til en verdi av 80 rd. årlig. Dessuten er nevnt en årlig avgift som nye lagrettemenn måtte betale.[1]

Familie

Henrik Vilhelmsens opphav er ikke kjent. Det er skifte etter ham 10. oktober 1760. Vilhelmsen var g.1. 6. september 1741 m. Bergitte Elisabeth Tunbo, dpt. 22. august 1717, grl. 8. august 1742. Han ble g. 2. 9. juli 1743 m. Abel Maria Sørensdatter Thode, dpt. 14. juli 1723, grl. 3. desember 1753.

Det var fem dødfødte barn i ekteskapet i perioden 1744–1753.[2]

Barn i 1. ekteskap:

a. Birgitte Margaretha, dpt. 30. juli 1742.

Barn i 2. ekteskap:

b. Maria Magdalena, dpt. 14. januar 1747.
c. Margaretha Elisabeth, dpt. 14. desember 1750.

Referanser

  1. Marius Skadsem: Lagmenn i Rogaland, Stavanger 1950, s. 31.
  2. Opplysningene om familien er gitt av statsarkivar Yngve Nedrebø i Bergen.


Fiat-justitia medium.jpg Henrik Vilhelmsen (d. 1760) er en del av prosjektet Fiat justitia! Lagmennene i Norge 1607–1797. Den er basert på materiale som ble innsamla da Hans Eyvind Næss skrev boka Fiat justitia! Lagmennene i Norge 1607–1797 (Riksarkivet 2014), og er lagt ut på Lokalhistoriewiki under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.