Historiske toll- og skipsanløpslister årsrapport 2016

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Årsrapport 2016- Prosjektet Historiske toll- og skipsanløpslister

Overordnet

Prosjektgruppen Historisk infrastruktur står bak prosjektet Historiske toll- og skipsanløpslister og databaser knyttet for både prisdata og kobbereksport på 1700-tallet. I 2016 utviklet vi også en vandreutstilling og et undervisningsspill. Prosjektene har samlet hatt en omsetning på om lag 1,4 millioner kroner i 2016. Noen av prosjektene fortsetter inn i 2017.

Transkribering

Våren 2016 ferdigstilte vi tre transkriberingsprosjekter knyttet til summariske varelister for tollsteder i Finnmark, Trøndelag og Oslofjorden. Disse prosjektene har vært muliggjort av lokale midler og gjør at det for de tilknyttede regionene nå er tilgjengelig flere lister enn for andre deler av landet. De lokale midlene er: Finnmarksmuseene, Skoleskipet Tordenskiold og Oslo Maritime stiftelse.

Støtte fra Kulturrådet gjennom programmet Prosjektstøtte kulturvern, gjorde det mulig å begynne transkriberingen, og å utvide omfanget av, summariske varelister for tollsteder på Sør- og Vestlandet. Dette arbeidet ble påbegynt høsten 2016 og ferdigstilles til slutten av mars 2017.

Støtte fra Arkivverket gjennom arkivutviklingsmidlene gjorde det mulig å starte transkriberingen av en prishistorisk database. Databasen tar utgangspunktet i månedlige priskuranter for 15 norske byer fra ca. 1730 til 1766, og i noen tilfeller frem til 1800. Støtten fra Arkivverket gjorde det mulig å tilgjengeliggjøre omkring halvparten av dataene

Transkriberings- og databasearbeidet knyttet til prisdatabasen ferdigstilles i slutten av februar, mens tekst som forankrer databasene til kilden og den historiske konteksten er planlagt utarbeidet og ferdigstilt i løpet av mars. På tross av at omfanget av dataene som nå blir lagt ut er mindre enn prosjektet originalt la opp til, har prosjektet likevel sørget for at prishistoriske data for Norge på 1700-tallet nå er langt mer tilgjengelig enn tidligere. Det arbeides med å skaffe ytterligere finansiering for å kunne ferdigstille databasen, men da på et vis som ikke involverer Nasjonalbiblioteket. Den prishistoriske databasen finner man på prosjektets foreløpige sider: http://toll.lokalhistorie.no/listene/priser

Midler fra Museene i Sør-Trøndelag, Byantikvaren i Trondheim, Verdensarvkoordinatoren i Røros kommune og forskningsprosjektet ”Kobber i tidligmoderne tid” ved IAKH, UiO finansiert transkribering av lister for kobbereksporten og utvikling av egnede databaser. Transkriberingsarbeidet ble ferdigstilt i desember, men standardisering og struktureringsverktøy, samt utviklingen av undervisningsopplegg gjenstår. Dette er planlagt ferdigstilt i løpet av februar. Kobbereksportdatabasene, samt tekster som forankrer dataene til kilden og den historiske sammenhengen finner man (fremdeles under arbeid) her: http://toll.lokalhistorie.no/listene/varelister/kobbereksport-1

Infrastruktursøknad

Oktober 2016 søkte vi INFRASTRUKTUR i Forskningsrådet om midler til å transkribere ytterligere materiale. Søknaden er på 14 millioner. Svar ventes i juni 2017.

Spill

Med støtte fra Forskningsdagene 2016 utviklet vi sommeren og høsten undervisningsspillet Trelast og Kronen. Etter flere runder med spilltesting hadde spillet premiere under Forskningsdagene 2016. Det ble godt mottatt av lærere og elever. Prototypen ligger på utstillingssidene til webstedet Historiske toll- og skipsanløpslister. http://toll.lokalhistorie.no/utstilling

Spillet fungerte som prototype for en nytt spillprosjekt som har fått støtte på 500 000 kr gjennom programmet Proforsk i Forskningsrådet. Det nye spillprosjektet skal ferdigstilles i løpet av 2017.

Media

Prosjektets ulike deler har vært i følgende media i løpet av året som har gått: • Presentasjon av Tollistene på Women in Data Sciences -conference 3/2 2017. Streamet på nett, bl.a. til Stanford University • Historieblogg.no 23/1 2017 "Skippere fra Nedernes i sjøfartshandel over Skagerakk" • Aftenposten historie nr.11/ 2016 (sak 1 og sak 2) • "En Kjøkkenrevolusjon i kobber" PechaKutcha- Forskerforbundets Hjernekraftverk oktober 2016 • NRK Rogaland 22.9.2016 (Shopping i Stavanger 1794- gå til 1t19min i sendingen) • Ekko P2 23.8.2016 (Norsk papir på 1600- og 1700-tallet.) • NRK Østlandssendingen, Sommerserie 2016 Spillkort, Farger, Tømmer, Papir, Kaffe, Kobbertøy, Take away, Utseende, Kanarifuglfrø, Karve • Nysgjerrigper 2/2016 (s. 20-21) • Jacobsen 29.01.2016 (om hva vi foreløpig har funnet fra tollistene) • Østlandssendingen NRK 20.1.2016 (om kakao) og bloggpost

”Impact” av databasene

Det er kjent at det er syv masterstudenter som på ulike måter benytter databasene som er lagt ut. I tillegg kommer Bsc-studenter og forskere. I 2016 har databasene også vært utgangspunkt for Nora Rodins masteroppgave ved IAKH, UiO: ""Mitt skip er lastet med..." Skippere fra Nedernes i norsk sjøfartshandel 1782-86".

Databasene brukes også av forskere ved museer og universitet og høyskoler i forbindelse med forskning til artikler. Disse er enda ikke publisert.

Også privat næringsliv har hatt nytte av dataene. Bedriften Alibier AS har med utgangspunkt i data fra databasene og samarbeid med prosjektgruppen utviklet et undervisningsspill som skal tilbys skoler på Østlandet. De har søkt Den kulturelle skolesekken for at opplegget skal kunne gjøres del av den. Også i Trondheim utvikler bedriften MARIN-Ka et tilbud for den Kulturelle skolesekken i Trøndelag som støtter seg på dataene fra de summariske varelistene.

Utstilling

Utstillingen ”Det sanselige 1700-tallet” ble utviklet vinteren og våren 2016. Arbeidet med å markedsføre utstillingen til museer og kulturinstitusjoner foregikk høsten 2016. Vinteren og våren 2017 vil arbeidet med å markedsføre utstillingen fortsette. I tillegg skal det gjennomføres en evaluering av erfaringene med utstillingen og arbeidet med den.

Utstillingen består av 23 plakater, tekster på nett for ytterligere informasjon (tilgjengelig via qr-koder), katalog, utstillings- og aktivitetsforslag til utstillere, samt undervisningsopplegg for grunnskolen og for videregående skole. Disse oppleggene omfatter blant annet spill. I samarbeid med 3. klasse i Medier og kommunikasjon ved Lillestrøm videregående skole har det også blitt utarbeidet tre bildespill for å formidle sentrale poeng i utstillingen. Alt kan fritt lastes ned fra prosjektet Historiske toll- og skipsanløpslister sine hjemmesider. Designer og illustratør Thomas Hansen har gjort layout og design. Historiker og prosjektleder Ragnhild Hutchison har skrevet tekstene.

Utstillingen ble lansert juni 2016. De første utstillingene kom opp i november 2016, og flere er ventet i 2017 og 2018.

Utstillinger i 2016:

Norsk Maritimt museum: åpnet 20 november 2016. Står trolig frem til våren/sommeren 2017 Stavanger Museum: åpnet 27. November 2016. Står trolig frem til våren. Kommer i 2017: Trondheim Sjøfartsmuseum: Trolig i januar 2017. Står minst til sommeren Klippfiskmuseet, Kristiansund: april 2017. Står til over sommeren Vest-Agdermuseene: Blir satt opp ved to av museene senvinteren og våren 2017 Gamvik kystmuseum, Finnmark: settes opp senvinteren/våren. Østoldmuseene: settes opp våren/sommeren

Kommer 2018

Jektemuseet, Nordlandsmuseene


Annen formidling:

Tilgjengelig på ndla. Utstillingen, sammen med undervisningsopplegg er gitt til historieseksjonen på ndla.no. Ndla.no nyttes av alle landets videregående skoler og har et potensielt publikum på ca 50 000 elever. Utstillingen vil inngå som en del av det faglige tilbudet til elever innen læringsmålet ”Norsk næringsutvikling 1500 til 1800”. Undervisningsopplegget legger opp til at elevene selv skal kurere utstillingen med tverrfaglige metoder, deriblant fra fag som historie, norsk, kunstfag og matematikk.

Gjenstående arbeid med utstillingen i 2017

Arbeidet med utstillingen er planlagt ferdigstilt juni 2017. Utstillingen, og alt materiale tilknyttet den, vil fremdeles ligge ute, offentlig tilgjengelig og nedlastbart på nettsidene tilknyttet Norsk lokalhistorisk institutt, avdeling Nasjonalbiblioteket selv om prosjektet avsluttes. Markedsføring mot potensielle utstillere Arbeide med å få utstillingen på flere museer og kulturinstitusjoner. Dette vil ta form av direktekontakt med museenes formidlingsansvarlig, men også ved kontakt med nettverk i museum, arkiv og biblioteksektoren. Konferanse Da museene gav tilbakemelding om at de ikke hadde behov for at vi trykket opp materiale som katalog el.l. bestemte prosjektgruppen å omdisponere deler av midlene brukt til trykking, til heller å arrangere en endags ”sansekonferanse” rettet mot museums-, arkiv- og bibliotekssektoren. Målet med konferansen er å gjøre sektoren bedre kjent med utstillingen ”Det sanselige 1700-tallet”., samt gi ideer til sanselige aktiviteter som kan avholdes i forbindelse med oppsetningen. De omdisponerte midlene brukes til å dekke kostnader i forbindelse med de praktiske/ sanselige delene av konferansene (f.eks. utstyr til papirmaking eller silhuettklipping, og kursholdere for dette).

Konferansen skal derfor kombinere praktisk og teoretisk kunnskap og kompetanse, for slik å gi deltagerne flere verktøy å bruke ved oppsetting av utstillingen. Konferansen utarbeides i samarbeid med Norsk lokalhistorisk institutt, og dato er satt til 10 juni 2017. Evaluering av arbeidet med utstillingene Det skal utarbeides en rapport som samler erfaringene med å utvikle utstillingen og aktivitetene og undervisningstilbudene knyttet til den, samt erfaringene som museene får med å sette den opp. Arbeidet skal gjøres i løpet av våren 2017.