Hjelp:Eksterne lenker (retningslinjer)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Eksterne lenker kan ofte gi leserne adgang til viktig ekstrainformasjon, for eksempel bilder og tekst som er opphavsrettsbeskyttet og som vi derfor ikke kan kopiere inn her. Samtidig er det viktig at artiklene kan stå på egne ben, og at lokalhistoriewiki.no ikke blir en lenkesamling eller et gratis annonseforum.

Hva kan det lenkes til?

Kvalitet

Sidene som det lenkes til bør være informative og etterrettelige, og i størst mulig grad samsvare med de retningslinjer vi følger på lokalhistoriewiki.no. Det kan alikevel noen ganger være aktuelt for eksempel å lenke til sider som inneholder godt bildemateriale men tekst av tvilsom kvalitet. Det bør da merkes tydelig hva slags materiale man anbefaler, og evt. advares mot unøyaktigheter.

Støtende materiale

Det kan være aktuelt å tenke gjennom om nettstedet inneholder støtende materiale, som diskriminerende tekst og bilder. På enkelte reklamefinansierte nettsteder kan man oppleve at det ikke er noen kontroll med hvilke annonser som legges inn, slik at leserne presenteres for pornografi eller annet uønsket materiale dersom de følger lenken.

Varighet

Man bør tenke over om siden man lenker til kan antas å ha en viss varighet. Man bør for eksempel ikke lenke til forsiden på en nettavis fordi den akkurat når man skriver har en interessant artikkel på forsiden; finn heller selve artikkelen og lenk direkte til den.

Lenker du bør ha med

 • Artikler om organisasjoner, personer, nettsteder og liknende bør ha en ekstern lenke til den offisielle nettsiden. Artikler om bøker kan gjerne ha en ekstern lenke til et nettsted som innholder hele eller deler av teksten.
 • I artikler der flere forskjellige parters syn fremkommer, kan det være bra å lenke til sider som støtter begge parter. Det bør gå tydelig frem hvilket syn som presenteres i lenketeksten.
 • Sider som inneholder godt materiale som ikke finnes i artikkelen, og som ikke kan kopieres inn av opphavsrettslige grunner.
 • Sider med meningsfylt, relevant innhold som ikke passer inn i artikkelen eller blir for omfattende, slik som for eksempel innskannede bøker.

Lenker som bør unngås

Unngå lenker til sider som bare gjentar elementære opplysninger som allerede finnes i artikkelen. Det bør finnes annet materiale der, ellers sender man lesere vekk uten at de får noe ny informasjon.

 • Ikke lenk til sider som innholder faktafeil og/eller tvilsomme påstander, herunder sider som bare inneholder privatpersoners meninger, såfremt det ikke også ligger materiale som klart bør være tilgjengelig for leserne der. Bruk en beskrivende lenketekst dersom du føler behov for å lenke til slike nettsteder.
 • Du kan ikke legge inn lenker til sider som bare skal selge et produkt eller en tjeneste. Dette anses som reklame/spamming. I artikkelen om en bedrift er det naturlig med en lenke til bedriftens hjemmeside. Dette gjelder også nettbokhandler; legg heller inn ISBN slik at leseren selv kan søke etter boken.
 • Lenker til nettsteder som krever en spesiell nettleser, for eksempel Internet Explorer, bør om mulig unngås.
 • Direkte lenker til dokumenter som krever spesifikke, eksterne applikasjoner (som Flash eller Java), bør om mulig unngås.
 • Blogger, sosiale nettsteder som Blink, Facebook og Nettby m.fl. skal det normalt ikke lenkes til. Kun dersom en side er direkte relevant for artikkelen og antas å ville ha en visse levetid er det aktuelt å lenke til slike sider. Husk at mange slike nettsteder krever medlemskap for å få lesetilgang, så mange lesere vil ikke kunne nyttiggjøre seg lenken.
 • Negative lenker i artikler om personer, organisasjoner og lignende bør som hovedregel unngås, dersom ikke lenkene har stor offentlig interesse – noe som blant annet bør innebære at sidene er utgitt av institusjoner eller lignende med stor tyngde innen feltet og har fått betydelig oppmerksomhet. Dersom det refereres til nettstedet i artikkelen bør lenken legges som referanse, men ikke under avsnitt for eksterne lenker.

Sider som krever registering

Mange gode nettsteder er av begrenset verdi for flertallet av leserne siden nettstedet krever registrering eller betaling. Dette er spesielt et problem med nettutgavene til enkelte aviser.

Sider som krever registrering eller abonnement skal ikke lenkes til, med mindre:

 • Artikkelen omhandler selve nettstedet
 • Innholdet er av så mye høyere kvalitet enn de åpne ressursene at det likevel kan rettferdiggjøres

Referanser

Dersom en nettside er brukt som kilde og man oppgir den som referanse skal det lenkes til den uavhengig av alt annet som står på denne siden, men dersom det er spesielle vilkår for bruk (betalingstjeneste, medlemstjeneste), spesielle krav til programvare (Java, Flash, spesifikk nettleser) eller støtende innhold bør det advares om dette i lenken.