Kjeldearkiv:Søknad fra Christen Erlandssøn Sand om bevilling til å drive gjestgiveri ved gården Sand under Temte (Buskerud Amt - almindelig avd.)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Kilde: Amtmannen i Buskerud/Saksarkiv/Eldre brev, rekke II (SAKo A-713/Eab)
Avskrift v/Eiker gotisk gruppe - 13. januar 2005

Innhold:
Christen Erlandssøn Sand søker om kongelig bevilling til å drive gjestgiveri på eiendommen Sand under gården Temte i Eiker prestegjeld, med rett til å drive herberge og servere mat og øl. Han ønsker å fortsette driften av det gjestgiveriet som tidligere ble drevet av Peder Augustinussøn Sand og hans kone Maren Torkildsdatter, som begge nylig er døde. Søknaden er datert 19. november 1774 og stilet til Rentekammeret i København, som har videresendt det til amtmannen i Buskerud amt, Andreas Fjeldsted og ber ham om å foreta nødvendige undersøkelser og komme med en anbefaling.

Dokumentet er tidligere publisert i Eikerminne 2007

___________________________________________________________________________

Side 1

Til Kongen
Sand under Temte Gaard
i Eger Præstegjæld udi Aggersh.
Stift i Norge d.19 Novb 1774

Christen Erlandssøn Sand
allerunderdanigst ansøger at bli-
ve Gjæst-Giver at herbergere
og for Betaling at selge Øll,
Mad med v. til Rejsende bønder
og Roers Folk udi Sands Gjæst
Giverie udi afge. Peder Sands og
huustroes Stæd, som begge for kort
Tiid siden ere hendødde.

Forrige beskikkede
Gjæst Giver udi Sand
under Temte Gaard i Eger
Præstegjæld Peder Augu-
stinisøn tilligemed huus-
troe Maren Torchilds Datter
ere begge for kort Tiid siden
ved Døden afgangne, hvorved
bte Sands Gjæstgiverie ved
Eger-Elven for de fra og
til Drammen til Vands rej-
sende Folk er sat i aldeles
uformuenhed at herbergere
og forflege bte Rejsende som dog
nødvendig erfordres. Dette tilligemed mange Rejsendes Animation
har anlediget mig som ovenmeldte afdødde Venners nærmeste
Naboe, boende paa bte Stæd Sand; samt er forsynet med det be-
qvemmeste huus, seng og andre udfordrende Fornødenheder
for rejsende Folk til allerunderdanigst at ansøge Deres
Kongl Majts om allernaadigste forundede Frihed hereftter
at herbergere rejsende Bønder og andre Roers Folk,
som til mig vil intage, samt til dem at maatte sælge for-
nøden Levnets midler af Mad, Øll og viidere
til Nødtørftighed, imod at erlægge som ermeldte
For-Mand det allernaadigst paabuden.

Side 2
Om allernaadigste Bønhøring implorerer

                allerunderdanigst
Christen Erlandssøn Sand

LS
Over forestaaende maatte det behage Herr Amt-
mand Fjeldsted eftter foregaaende Undersøgning
og ved sammes Tilbagesendelse Os sin Erklæring
og Betænkning at meddeele

Rente-Kammeret den 3die Decbr 1774

Juel Berner

Hofman, Ølrog, Morup, Klagenberg
Goldt, Kølle, Schjønning

Hauritz

Originaldokument