Hjelp:Kvalitetssikring

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra Kvalitetssikring)
Hopp til navigering Hopp til søk

Kvalitetssikring av en wiki baserer seg på eksistensen av én eller flere av faktorerene identifisering ved personlig kunnskap, kollektiv retting ved kollektiv kunnskap og eksterne referanser der materialet er omtalt i andre sammenhenger. Hvis alle faktorene mangler kan ikke stoffet kvalitetssikres. Det er viktig at kvalitetssikring i en wiki er en kontinuerlig prosess, som ikke er avhengig av at enkeltaksjoner skal tas i et forut bestemt mønster.

Identifisering

I en wiki kan identifisering skje på flere måter; enten ved at brukeren eksplisitt oppgir hvem han eller hun er, ved at noen oppgir at de kjenner vedkommende, eller ved at vedkommende over tid bygger opp en virtuell identitet – ett pseudonym på nettet. Det er mest tillitvekkende når brukeren velger å oppgi sin identitet, mens det kan være minst tiltro knyttet til at noen oppgir å kjenne vedkommende. I dette tilfellet begrenser tiltroen til brukeren seg til tiltroen til personen som sier han kjenner brukeren. En virtuell identitet kan for enkelte brukere bli så viktig at vedkommende er villig til å strekke seg svært langt for å unngå at denne virtuelle personligheten blir assosiert med uønsket aktivitet.

Når brukere på dette viset oppnår tillit og går god for andre brukere, så oppstår det som omtales som web of trust. Slike nettverk er kjent for å ha svakheter, og deres styrker og svakheter er relativt godt beskrevet. Sikkerheten forbundet med identifisering med slike metoder er stort sett begrenset til social enginering, som går ut på at en bruker får andre til å tro at vedkommende besitter en høyere kompetanse enn vedkommende faktisk har, eller at brukeren får andre til å tro at vedkommende er en annen person enn han faktisk er.

Kollektiv retting

Når flere kan skrive i en artikkel, får en kollektiv retting av feil. Dette gjør at selv om noen skriver inn noe som er en feil eller en misforståelse, vil andre komme inn og korrigere feilen. Dette gjør at en artikkel over tid vil få færre feil, men også at om andre artikler baserer seg på artikkelen slik den var mens den inneholdt feil, vil feilen propagere ut i andre artikler. Disse artiklene vil få en langt langsommere korreksjonsrate enn originalartikkelen.

Kollektiv retting kan foregå mot en artikkel ved å poste endringsforslag, men praktiske erfaringer viser at da går endringsraten ned. Den mest effektive måten er å la brukere endre direkte i artikkelen og så korrigere disses bidrag der noe går galt.

Eksterne referanser

Bruk av eksterne referanser er et middel for å låse en kunnskapsforståelse på gitte punkt mot noe som er publisert eksternt. Dette gjør at materialet må forholde seg til disse referansene, enten ved å akseptere dem som sannheter, ved å analysere og diskutere dem, eller ved å avfeie dem som ukorrekte. Generelt vil ikke en avfeiing av en referanse være akseptabelt i en vitenskapelig fremstilling.

Bruk av eksterne referanser, og ikke minst sitering fra dem, er omtalt i en serie publikasjoner. Slik sitering er også underlagt norsk lov og kan ikke nektes av de som besitter opphavsretten til materialet det siteres fra.

Manglende kvalitetssikring

Hvis alle faktorene er umulig å gjennomføre, enten fordi de ikke brukes eller fordi situasjonen gjør det umulig å bruke dem, er det ikke lenger mulig å gjøre kvalitetssikring som en kontinuerlig prosess. I dette tilfellet må en enten akseptere at materialet kvalitetsmessig er i en usikker tilstand, eller en kan velge å fjerne materialet fordi tilstanden er så usikker.

Det er også mulig å bruke en fjerde metode. I dette tilfellet låses materialet mot videre redigering, og det leveres for ekstern peer review. Dette er en relativt møysommelig prosess og er lite egnet for bruk i stor skala i en wiki.