Nederland og Storbritannia som økonomiske stormakter i Europa og verden

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
De europeiske landenes handelskontor i Canton, Kina. 1800-tallet.
Historiske toll- og skipsanløpslister
Globalisering i det lange 1700-tallet
Norsk handel med utlandet på 1700-tallet
Forbruksvekst i Norge på 1700-tallet
Tollmaterialet som kilde
Tollforordninger
Tollvesenet

Den økonomiske stormakten i Europa på 1600-tallet var Nederland. Landet markerte seg også i andre deler av verden med handelsposter i Asia og kolonier i Amerika.

Nederlenderne på 1600-tallet

I Europa bygget nederlenderne seg opp som fraktere, og gjennom sin strategiske beliggenhet ble landet også en omfordelingshavn. Varer som tømmer fra nord og vin fra sør, korn fra øst og tekstiler fra vest i Europa ble losset om og sendt ut igjen. Nederland ble en viktig mottaker av norsk tømmer, fisk og kobber, og i retur kom det mer luksuspregete varer som vin fra Sør-Europa. Nederlenderne begrenset likevel ikke handelsaktivitetene sin til Europa. De var også aktive både i Asia, Afrika og Amerika.

Nederlendernes suksess bunnet i måten de organiserte hendelen på. De store, oversjøiske handelsekspedisjonene var kostnadskrevende og svært risikofylte. Utgifter for skip, mannskap og last måtte dekkes, og ferden var farefull. Det kunne ofte ta flere år før skipene, hvis det returnerte, kom i havn med varer som kunne dekke utleggene. En viktig forutsetning var å spre den finansielle risikoen som ekspedisjonene utgjorde på flere hender Slik ble risikoen spredd, samtidig som handelskompaniet sikret seg penger til å sende ut flere ekspedisjoner.

Andre stater kommer til

Det nederlandske Øst-Indiske kompaniet etablerte utover 1600-tallet handelsposter i Asia, hvor Batavia i Indonesia var den fremste. Derfra styrte kompaniet all sin handelsaktivitet i Øst-Asia, og sørget for at særlig laster med krydder og silke, og etter hvert te og porselen kom tilbake til Europa. Det konkurrerte også bl.a. med portugisere, Engelskmenn og fra slutten av 1600-tallet også skip sendt ut av det Danske Østasiatiske kompani. Nederlenderne tapte terreng fra slutten av 1600-tallet/ begynnelsen av 1700-tallet. Storbritannia tok over som økonomisk stormakt, både i Europa og i fjerne strøk, og holdt den posisjonen langt ut på 1800-tallet.

Når man snakker om europeernes aktivitet i Asia på denne tiden, er det viktig å huske at sammenlignet med det store antallet, både lokale og andre, som var aktive i handelen i Asia, var de få. Hvilken betydning europeernes aktiviteter hadde i Asia på 1600-/ og 1700-tallet diskuteres fremdeles av historikere. Det er klart at europeerne kom til som en ny aktør, og de hadde i mange tilfeller overlegne våpen, men siden de var få måtte de hevde seg på andre måter. Innflytelsen de hadde var derfor helt avhengig av deres evner og muligheter til å posisjonere seg i lokale konflikter. En vanlig brukt taktikk var å love våpen og krutt til en part i en lokal konflikt, i bytte mot privilegert handel med varer som det var etterspørsel etter i Europa.


Toll banner 1519px.png
Nederland og Storbritannia som økonomiske stormakter i Europa og verden er basert på en artikkel fra prosjektet Historiske toll- og skipsanløpslister og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Prosjektet har også egen hjemmeside.