Wilhelmine Hjortdahl Olsen (1871–1941)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Skovveien i 1903, noen år før Mimi Hjortdahl Olsen flytta hit.

Wilhelmine Hjortdahl Olsen (født 1871, død 1941), ofte kalt Mimi, var lærer. Hun ble født i Kopervik.

I Kristiania underviste hun først ved Foss skole og siden ved Majorstuen skole. Mimi Hjortdahl-Olsen arbeida som lærer fram til 1929. Som mange yrkeskvinner bodde Mimi i mange år på pensjonat, men fra hun var i 30-åra var hun samboer med Honoria Dietrichson, en relasjon som varte livet ut. [1]

Pensjonatliv

I 1910 arbeida hun som lærer ved Foss skole, og bodde i Glückstads gate 5 i Oslo. Leiligheten var et pensjonat drevet av Gerda og Marie Siqveland (f. 1867) som i likhet med Mimi kom fra Kopervik. Kanskje gikk veien til Kristiania delvis gjennom relasjoner hjemmefra. Hele pensjonathusholdninga besto av femten personer, og fjorten av disse var kvinner. Sju av de som bodde der var lærerinner. Foruten Mimi selv, var disse Louise Andersen (f. 1877) fra Sandefjord, Laura Næss (f. 1873) fra Mandal, Sigrid Sundt (f. 1872) fra Farsund og Ane Johnsen (f. 1867) og Dina Ubøe (f. 1870) fra Stavanger.[2] Ved dette pensjonatet bodde hun fast fra 1900-1904.[3]

I 1905 flytta Siqvelands pensjonat fra Glückstads gate til Skovveien 15 på Frogner. Mimi valgte å følge med pensjonatet til den nye adressa.

I 1910, etter ti år ved Siqvelands pensjonat, flytta hun inn sammen med legen Honoria Dietrichson i Harbitz gate 19. I folketellinga for 1910 står det at de bodde i samme leilighet, men selv om Mimi i adresseboka for 1911 er oppført på denne adressa, står fortsatt Honoria Dietrichsson som eneste beboer i leiligheten.

I 1912 flytta Mimi tilbake til Siqvelands pensjonat i Skovveien. Her ble hun boende til 1915.

Samboerskap

Når Wilhelmine Hjortdahl Olsen var pårørende i dødsannonser, brukte hun navnet Mimi. Her dødsannonsen til samboeren hennes, Honoria Dietrichsson.
Foto: Aftenposten

I 1915 flytta nok en gang Mimi og Honoria Dietrichsson sammen. Denne gangen bodde de i Sorgenfrigata 18. Dietrichsson og Hjortdahl-Olsen ser ut til å ha danna en stabil husholdning i mange år.

Våren og sommeren 1920 var Honoria, Mimi og Honorias mor jevnlig på landturer ved Chr. Augusts Minde på Bygdøy. Her gikk de turer på stranda, drakk te og kaffe og spiste medbrakt mat.

I mai 1920 hadde Mimi besøk av en av søstrene som drev pensjonatet som hun bodde på fra 1900 til 1915. Denne sommeren var hun også svært syk. Ca 13. juni ble hun operert, og ble innlagt på Vor Frue Hospital. Kilden til dette er dagbøkene etter Honorias mor. De forteller ikke hva slags sykdom dette var, men at hun fortsatt var innlagt i nærere to uker. 26 juni var hun nettopp utskrevet fra sykehjuset, og i flere uker etter operassjonen var hun fortsatt var sengeliggende.[4]

Mimi og Honoria fortsatte å leve sammen til Honoria Dietrichson døde.[5] På 1920-tallet flytta de til en sannsynligvis nybygd villa i Store ringvei 54 på Riis, (idag Skolestien 17). Trolig eide de huset sammen, for etter Honorias død ble huset solgt av "Honoria Dietrichsons dødsbo og frk. Mimi Hjortdahl Olsen".[6] I Dagny Bangs nekrolog over Honoria er Mimi omtalt som "en trofast venninne". Da Honoria døde i 1934, var Mimi oppført som pårørende i dødsannonsen.

I en innsamling til inntekt for Riis kirke i 1931 donerte Mimi og Honoria sammen et maleri malt av Honorias mor, Mathilde Dietrichsson, noe som tyder på at de agerte som en enhet i lokalsamfunnet.

Eldre dager

Etter Honorias død flytta Mimi tilbake til Oslo. Hun bodde i Middelthuns gate 10B på Frogner til sin død i 1941.[7]

Referanser

  1. Lista i Arbeiderbladet 18. juni 1929 omfatter lærere "Som faller for aldersgrensen, eller har tjenestegjort lenge nok til full pensjon. Hjortdahl-Olsen var på dette tidspunktet bare 58 år gammel. Digital versjonNettbiblioteket
  2. Wilhelmine Hjortdahl Olsen i 1900 for Kristiania kommune fra Digitalarkivet
  3. Kristiania Adressebog 1901-1904.
  4. Mathilde Dietrichsons dagbok, 10. januar 1920 til 22. september 1920. Digital versjon på Nettbiblioteket
  5. Wilhelmine Hjortdahl Olsen i 1910 for Kristiania kommune fra Digitalarkivet
  6. Norges handels- og sjøfartstidende, 30.07.1934. Digital versjonNettbiblioteket
  7. Aftenposten 26.06.1941. Digital versjonNettbiblioteket

Litteratur og kilder