lokalhistoriewiki.no:Ønskeliste

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Det finnes også ei liste over bilder vi ønsker.

Ønskelista er ei side hvor du kan skrive inn artikler du ønsker at noen skal skrive. Det kan være ting du gjerne vil vite mer om, noe du trenger for å forklare begreper i artikler du selv har skrevet, noe du gjerne skulle skrevet selv men ikke har nok kunnskap om til å komme igang, eller bare noe du synes burde være her uten at du selv føler trang til å skrive om det.

Legg inn artikler under en passende overskrift – hvis det du ønsker dekker flere temaer kan du gjerne skrive den flere steder. Vil du ha en artikkel om et museum i Trondheim vet du aldri om det er museumsentusiasten eller lokalpatrioten som tar fatt på oppgaven.

For å skrive inn et ønske, gå til rett alfabetisk plass i seksjonen du vil legge den inn i og skriv {{ønske|artikkelnavn}}. Du kan se i listen hvordan dette er gjort.

De som ønsker å oppfylle andres ønsker, men ikke finner noe interessant her, kan også ta en kikk på etterspurte sider, en spesialside som gir oversikt over uskrevne artikler det er lenket til. Se også arbeidsoppgavesidene som ligger under noen av de tematiske og geografiske forsidene.

Begreper og ordforklaringer

notbas · sildenotstreng · Bondehandelsgård · Doktorgrad · Forpakter · Skoleholder · Fattigstyre · Barnevandrer · Skolestyrer · Rode-stove · Skomaker · Fogderegnskap · Voldgiftsrett · Hustømmermann · Fattigunderstøttet · Fattigunderstøttelse · Fattigkasse · Våningshus · Våronn · Høstonn ·

Biografier

Forfattere

Tore Bergstøl · Jo van der Eynden · Axel Krogh Fjalkekrone · Urd von Hentig · Mary Wollstonecraft ·

Godseiere

Anna Jonsdatter på Tjøtta ·

Journalister

Aksel Zachariassen · (bilde foreligger)

Kongelige

Lola Karoli · Polikina Karoli · Desideria av Norge og Sverige ·

Lokalhistorikere

Elbjørg Arnesen · (Fet) Leopold von Buch · (Helgeland m.fl.) Axel Johannes Coldevin (1900–1992) · (Dønna, Helgeland, gods) Svein Edvardsen · (Nesna/Doenna, Helgeland, Zahl-slekt) Gustaf Elgenstierna · (norsk-svensk genealogi) Ivo de Figueiredo · Gutorm Gjessing · (arkeolog) Iver Ancher Heltzen · (Træna) Alan Hutchinson · (Rødøy prestegjeld) Hans Hyldbakk · (Surnadal, Frei, Rindal, Tingvoll...) Gudrun Høibo · (Hvaler) Kjell Haarstad · (Selbu, LLH) Inger Jensen (etnolog) · (Hvaler) Øyvind Jenssen · (Nesna) Øystein Kock Johansen · (Vestby, Rakkestad, Frogn, Eiker, Råde...) Arne Odd Johnsen · Anders Kirkhusmo · (Trondheim, leiar LLH) Rønnaug Wergeland Krog · (Eidsberg) Olav Kolltveit · (Granvin, Jondal, Kvam (Strandebarm og Varaldsøy), Odda, Ullensvang (Kinsarvik), Ulvik Leif B. Lillegaard · (Alstahaug) Gunn Cathrine Varder Løwe · (Høland og Setskog) Osvald Martinsen · (Vestby) Steinbjørn Mentzoni · (Alstahaug) Jan Eyvind Myhre · (Oslo, Bærum) Finn Myrvang · (stedsnavn) Knut Mykland · (Mykland, Trondheim) Grete Brustad Nilsen · (Marker) Gunnar Nissen · (Trondheim, Røros) Bjørg Omholt · (Nesodden) Roger de Robelin · (Skanke) John Rømnningen · (Nes i Hallingdal) Olaus Schmidt · (Trondheim) Lene Skovholt · Per Smørvik · (Vefsn) Ola Svein Stugu · (Trondheim) Wilhelm Krefting Støren · (Trondheim) Bjarne Svare · (Vefsn) Reidar Svare · (Vefsn) Olaf Kjell Sørhaug · (Træna) Maja Tosterud · (Feiring i Eidsvoll) Terje Østro · (Nes i Hallingdal) Ola Hola · (Nesset, Romsdal) Kjell Øksendal · (Vefsn) Arnt O. Åsvang · (Tjøtta, Vevelstad)

Militærmusikere

Frode Thingnæs · Konrad Grimstad · Julius Woldsdal · Knut Glomsås · Christer O. Johannessen ·

Musikkorpspersonligheter

Trevor J. Ford · Michael Antrobus · Helge Aafløy · Egil A. Gundersen · Jan Eriksen · Morten Øvrebekk · Kjell Elias Larsen · Åge Thomassen · Johan Otterstad ·

Næringsdrivende

Sagnkvinner

Dun-Sesel · Rågjerd på Drøvland ·

Vikingtidskvinner

Brynhild Budlesdatter · Frøydis Eiriksdatter · Gunhild kongsmor · Astrid Olavsdatter · Gudrun Osvivsdatter · Sigrid Storråde · Steingerd Torkelsdatter ·

Middelalderkvinner

Ragnhild Tregagås ·

Innvandrere

Utvandrere

Hans Hansen Bergen ·Lenke

Andre

Annar Schjølberg‏‎ · Johanne Reutz Gjermoe · Adéles grunnlegger · Galliganis grunnlegger · Nordmenn med utdanning fra Russland · Nordmenn med utdanning fra USA ·

Enkelttemaer / Emnegrupper

Husflid

Se Forside:Husflid/Arbeidsoppgaver.

Institusjoner

Skoler

Norges lærerhøgskole i Trondheim · Søgne lærerskole ·

Mat og drikke

Melkesoll ·

Religion og livssyn

Gullringen fra Træna · (Dukker opp når man søker på svartebøker i digitaltmuseum

Rettsvesen

Forbuds- og sensurhistorie ·

Ulykker

Utvik Senior · Bombeattentatet mot Fædrelandsvennen · (1972) Ingermanland ·Lenke

Skolehistorie

«Lov angaaende Almue-Skolevæsenet paa Landet» ·

Media

Christianssands Tidende · Lirekassen ·

Skatter og regnskap

Koppskatten 1645-46 · Kvegskatten 1657 · Sogneprestenes manntall 1664-1666 · Fogderegnskapene 1749–50 ·

Annet

Arbeidsvandringer i Agder ·

Forsider

Geografi

Byer og tettsteder

Distrikter, regioner og dalfører

Elver, fjorder og innsjøer

Naturbruk

Landbruk

Veving ·

Sjøbruk

Publikasjoner

Se også