lokalhistoriewiki.no:Ønskeliste

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Det finnes også ei liste over bilder vi ønsker.

Ønskelista er ei side hvor du kan skrive inn artikler du ønsker at noen skal skrive. Det kan være ting du gjerne vil vite mer om, noe du trenger for å forklare begreper i artikler du selv har skrevet, noe du gjerne skulle skrevet selv men ikke har nok kunnskap om til å komme igang, eller bare noe du synes burde være her uten at du selv føler trang til å skrive om det.

Legg inn artikler under en passende overskrift – hvis det du ønsker dekker flere temaer kan du gjerne skrive den flere steder. Vil du ha en artikkel om et museum i Trondheim vet du aldri om det er museumsentusiasten eller lokalpatrioten som tar fatt på oppgaven.

For å skrive inn et ønske, gå til rett alfabetisk plass i seksjonen du vil legge den inn i og skriv {{ønske|artikkelnavn}}. Du kan se i listen hvordan dette er gjort.

De som ønsker å oppfylle andres ønsker, men ikke finner noe interessant her, kan også ta en kikk på etterspurte sider, en spesialside som gir oversikt over uskrevne artikler det er lenket til. Se også arbeidsoppgavesidene som ligger under noen av de tematiske og geografiske forsidene.

Begreper og ordforklaringer

notbas · sildenotstreng · Bondehandelsgård · Omgangsskolelærer · Forpakter · Skoleholder · Herredsstyre · Fattigstyre · Barnevandrer · Skolestyrer · Rode-stove · Skomaker · Kirkesanger · Fogderegnskap · Voldgiftsrett · Hustømmermann · Fattiglem · Fattigunderstøttet · Fattigunderstøttelse · Fattigkasse ·

Biografier

Forfattere

Tore Bergstøl ·

Godseiere

Anna Jonsdatter på Tjøtta ·

Journalister

Aksel Zachariassen · (bilde foreligger)

Kongelige

Lola Karoli · Polikina Karoli ·

Lokalhistorikere

Hans Hyldbakk · (Surnadal, Frei, Rindal, Tingvoll...) Kjell Haarstad · (Selbu, LLH) Øystein Kock Johansen · (Vestby, Rakkestad, Frogn, Eiker, Råde...) Arne Odd Johnsen · Anders Kirkhusmo · (Trondheim, leiar LLH) Olav Kolltveit · (Granvin, Jondal, Kvam (Strandebarm og Varaldsøy), Odda, Ullensvang (Kinsarvik), Ulvik Osvald Martinsen · (Vestby) Jan Eyvind Myhre · (Oslo, Bærum) Knut Mykland · (Mykland, Trondheim) Gunnar Nissen · (Trondheim, Røros) John Rømnningen · (Nes i Hallingdal) Olaus Schmidt · (Trondheim) Ola Svein Stugu · (Trondheim) Wilhelm Krefting Støren · (Trondheim) Terje Østro · (Nes i Hallingdal) Ola Hola · (Nesset, Romsdal)

Næringsdrivende

Fredrikke Tønder-Olsen ·

Sagnkvinner

Dun-Sesel · Rågjerd på Drøvland ·

Vikingtidskvinner

Brynhild Budlesdatter · Frøydis Eiriksdatter · Gunhild kongsmor · Astrid Olavsdatter · Gudrun Osvivsdatter · Sigrid Storråde · Steingerd Torkelsdatter ·

Andre

Annar Schjølberg‏‎ · Johanne Reutz Gjermoe · Adéles grunnlegger · Galliganis grunnlegger ·

Enkelttemaer / Emnegrupper

Husflid

Se Forside:Husflid/Arbeidsoppgaver.

Institusjoner

Skoler

Notodden lærarskule · Christiansand Stifts Skolelærerseminarium · Norges lærerhøgskole i Trondheim · Oslo lærerskole · Søgne lærerskole ·

Mat og drikke

Melkesoll ·

Religion og livssyn

Rettsvesen

Forbuds- og sensurhistorie ·

Ulykker

Utvik Senior ·

Skolehistorie

«Lov angaaende Almue-Skolevæsenet paa Landet» ·

Media

Christianssands Tidende · Vårt Land · Lirekassen ·

Skatter og regnskap

Koppskatten 1645-46 · Kvegskatten 1657 · Sogneprestenes manntall 1664-1666 · Fogderegnskapene 1749–50 ·

Annet

Arbeidsvandringer i Agder ·

Forsider

Geografi

Byer og tettsteder

Distrikter, regioner og dalfører

Elver, fjorder og innsjøer

Naturbruk

Bergverk · (lenke til kategorien)

Landbruk

veving · seterdrift ·

Sjøbruk

Publikasjoner