Hjelp:Kildebruk

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Dennes hjelpesida er under omarbeiding, og kan bli endra i løpet av kort tid.

Brukerne på lokalhistoriewiki.no bes om å oppgi kilder for opplysninger som ikke kan defineres som allmennkunnskap, slik at:

 • enhver leser kan sjekke en artikkels innhold og dine konklusjoner opp mot kildene
 • artiklene oppfyller historiefaglige metodkrav
 • eventuelle uoverensstemmelser om innholdet kan oppklares
 • de som har lagt ned arbeid i stoff du bygger på, blir kreditert for sitt arbeid

Les mer...

Du vil oppdage at ikke alle artikler oppgir kilder. Merk deg følgende før du legger inn kommentarer eller maler som påpeker dette:

 • Bruk av malen «trenger (kilde)referanse» skal ledsages av en kommentar på artikkelens diskusjonsside, evt. med en henvisning på skribentens diskusjonsside. (Med skribent mener vi her den som kom med utsagnet/utsagnene som trenger verifisering). Den som legger inn malen(e) bør følge opp disse sidene i tilfelle det stilles spørsmål.
 • Vi krever generelt ikke at opplysninger som alle kjenner eller kan finne uten tilgang på spesielle kilder, belegges med kilder. Unntak er opplysninger om slikt som for eksempel fødselsdata, der ulike kilder oppgir ulike datoer e.l. I slike tilfeller må kilde for det/de valgte alternativ angis. Ellers vil skjønn og samtale være viktig for å komme frem til om en artikkel trenger (flere) kildereferanser eller ikke.


Under artikkelen kan et eller flere av følgende avsnitt legges inn:

 • Kilder (arkivmateriale og andre primærkilder som er brukt som grunnlag for data i artikkelen)
 • Litteratur (henvisninger til fordypningsartikler og fullstendige bibliografier)
 • Se også (for parallelle emner)
 • Fotnoter/referanser (som regel koblet med <ref>-tagger i artikkelen)
 • Eksterne lenker (nettsider)