Bibliografi:Harstad kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Gå til: navigasjon, søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Troms fylke · Balsfjord · Bardu · Berg · Dyrøy· Gratangen· Harstad · Ibestad · Karlsøy
Oslo byleksikon 1938.JPG
Kvæfjord · Kvænangen · Kåfjord · Lavangen · Lenvik · Lyngen · Målselv · Nordreisa · Salangen
Skjervøy · Skånland · Storfjord · Sørreisa · Torsken · Tranøy · Tromsø
Astafjord · Senja
Tidsskrifter

Norsk lokalhistorisk litteratur 1900-

 • Bangstad, Alfred, Rolf Sjursen og T(ollef) Bertelsen: Harstad Mandskor 1913-1923: Jubileumsnummer, Aas & Peterssens Boktrykkeri, Harstad U. Å. (1925)
 • Bjørkenes, Bergjlot Holte og Margareth Jensen: Folk og slekt i gamle Trondenes. Bind I Familiekatalog.
 • Bjørkenes, Bergjlot Holte og Margareth Jensen: Folk og slekt i gamle Trondenes. Bind II Personregister.
 • Bruun, Ola: Alfred Eriksen : En pioner i nordnorsk musikkliv, Harstad 1983. 131 s
 • Bruun, Ola: Med tro på egne krefter : Harstad Sparebank 75 år, Harstad 2001. 112 s
 • Bruun, Ola, Karl Erik Harr og Rolf Solsvik (red): Lufta i Harstad : Harstadfolk ser tilbake, Harstad 2001. 192 s.
 • Bruun, Ola, Jim Myrstad (ill.): Bylandskap Harstad 100 år 2004, Harstad 2004. 111 s
 • Bygdnes, Frode: Harstad faglie historie : Harstad Faglige Samorganisasjon, Harstad 1994. 80 s
 • Eidnes, Asbjørn: Trondarnes Distriktsmuseums Skriftserie. 1995-. ISBN 82-9145-06-0
 • Eidnes, Asbjørn: Sagt og skrive gjennom mange år : 16.juli 1921 -2001, Harstad 2001. 120 s
 • Gulowsen, Jon: Nordnorsk - og for egen maskin. Verkstedindustrien i Harstad, 1895-1995. Utg. Kaarbøverkstedet, 1995. 247 s. ISBN 82-993735-0-6 E-bok
 • Hall-Hofsø, Bjørn: Kulturbyen Harstad. Historiske streif i det lokale kulturliv. Utg. Harstad kommune, 1993. 40 s. E-bok
 • Hall-Hofsø, Bjørn: Da byen var Harstad og resten var avsides - Oppvekst i Harstad i 1950-åra. 1996
 • Hall-Hofsø, Bjørn: Da byen var Harstad og resten var avsides - del II - Oppvekst i Harstad i 1950-åra. 1997
 • Hall-Hofsø, Bjørn: Da byen var Harstad og resten var avsides - del III - Nye streiftog i Harstadmiljø i 1950-åra
 • Hall-Hofsø, Bjørn: Mamma - skolen ligger på ei kai" - Historien om Høgskolen i Harstad. 2008
 • Isachsen, Harald: Adolfkanonene. Harstad 2008. 64 s. ISBN 978-82-303-1028-1
 • Isachsen, Harald: Angrepet på Black Watch. Harstad 2009. ISBN 978-82-998024-2-0
 • Hansen, Lars Ivar: «Trondened kannikgjeld». Særtrykk fra Ecclesia Nidrosiensis 1153-1537, Trondheim 2003
 • Harstad Mandskor - «Program för Harstad Mandskors besök i Gamlaklarleby 31/5 – 1/6 -62», Gamlakarleby (Finland)u.å. (1962)
 • Harstad Mandskor: Harstad Mandskor 90 år: Jubileumsforestilling, Harstad 2003
 • Heide, Bendiks: Sandtorg kommune. Historisk oversyn : 1. juli 1926 - 31. desember 1963, Harstad U.Å.
 • Heide, Bendiks: Harstad Samvirkelag 50 år : 1921-1971, Harstad 1971. 23 s
 • Heide, Bendiks: Fauskevåg Samvirkelag, Harstad U.Å. (1972) 23 s.
 • Karlsen, Malvin: Harstad : En by blir til, Harstad 2009. 109 s.
 • Kristiansen, Gunnar E.: Hospitalskipet Viking - Kanonbåten som ble fredsskip. 140 s. Utgitt av Sør-Troms Museum 2009.
Gårdshistorie for Sandtorg herred. 1956. 417 s.
Gårdshistorie for Skånland herred. 1956. 345 s.
Gårdshistorie for Trondenes herred med Harstad. 1956. 597 s.
Trondenes sogns historie. 1958. 565 s.
 • Marthinussen, Sverre, Kaare Nilsen, Fridtjof Kristoffersen, Sigbjørn Birkeland og Arne Markussen: Harstad Mandskor 1913 – 1988: Historikk frem til 75-årsjubileumet i 1988, Harstad 1997
 • Nilsen, Arne: Med Trondenes Bondelag gjennom 100 år 1900-2000. Utgitt av Trondenes Bondelag 2000.
 • Olsen, Andreas: Kasfjord etter 1900, Tromsø 2006. 282 s. ISBN: 978-82-997711-0-8.
 • Olsen, Andreas: Kasfjord - folk og forhold mellom 1850 og 1900. 2001. 226 s.
 • Pettersen, Magnar: Trondenes Prosti 1870-1890 Byggingen av Sandtorg kirke 1891-1933, Harstad 1996 80 s.
 • Reppen, Gunnar: Trykkerier og aviser i Harstad i medierevolusjonens tidsalder, Harstad 2007. 184 s.
 • Rønning. Haakon, Roger Riise og Leif Sig. Reginiussen: Harstad Turlag. Jubileumsbok 1925-1985. 200 s.
 • Simensen, Sigurd: Harstad gjennom femti år 1903-1953. Utg. Harstad kommune. 1953. 237 s.
 • Slekta vår. Utg. Slektshistorisk forening i Harstad. 1993-.
 • Sørvoll, Johs: Liv og virke i 100 år : Harstad Håndverkerforening 1902-2002, Harstad 2007. 144 s
 • Trondarnes Distriktsmuseum: Harstad gjennom 90 år : (1904-1994), Harstad 1994. 48 s
 • Trondarnes Distriktsmuseum: Trondenes kirke:Fra 1200-tallet eller fra senmiddelalderen?, Harstad 2005 29 s.


Bygdebøker under arbeid

Hovedoppgaver 1907-

 • Aamodt, Ane: Den treffer meg hjemme. En sosiologisk undersøkelse av forholdet mellom regional litteratur og identitet i Molde og Harstad. Universitetet i Oslo 1999. Fag: Sosiologi. Kommune: Molde [Merknad: Harstad: se også Molde]
 • Bertelsen, Reidar: Gårdshaugene i Harstad kommune. Et bidrag til områdets økonomiske historie i middelalderen. Bergen 1973 Fag: Arkeologi
 • Brøndbo, Kari: Hvordan opplever pårørende til eldre med demens sin situasjon, og hvilket forhold har de til hjelpeapparatet? En sosiologisk undersøkelse i Harstad kommune. Universitetet i Tromsø 1997. Fag: Sosiologi. Kommune: Harstad
 • Handegård, Inger og Svinddal, Anne: Trondenes ved Harstad I og II. Del I: Historikk og registreringer. Del II: Planlegging og kart. NLH 1982 Fag: Landskapsarkitektur
 • Jensen, Åge K.: Omstillingskrav og forventningssvikt. En studie av tre skipsverft i Harstad-regionen og deres tilpasninger til oljevirksomheten. Universitetet i Tromsø 1988. Fag: Samfunnsplanlegging og lokalsamfunnsforskning. Kommune: Harstad
 • Olsrud, Inger-Marie: Bilder i landskap. Bergmalingene på Kjeøya i Harstad. Universitetet i Bergen 1996. Fag: Arkeologi. Kommune: Harstad
 • Pettersen, Magnar: Harstad fra strandsted til by 1870-1904. Oslo 1978 Fag: Historie
 • Pramli, Marthe Cecilie: Kulturminner i Harstad: mellom forskning, forvaltning og befolkning. Delundersøkelse under NFR-prosjektet "Vernet av faste kulturminner i skjæringen mellom tradisjon og modernitet". Universitetet i Tromsø 1999. Fag: Arkeologi. Kommune: Harstad
 • Ramsvik, Bente: Navn i 100 år. En studie av for-navnsskikker i Harstad på 1900-tallet. Universitetet i Tromsø 2000. Fag: Nordisk. Kommune: Harstad
 • Solheim, Kari Harham: Trondenes kirke i middelalderen. En kunsthistorisk analyse. Universitetet i Bergen 1996. Fag: Kunsthistorie. Kommune: Harstad
 • Vesterkjær, Siri Schrøder: Hus og plan i Harstad. Byggings- og reguleringshistorie 1893-1920 med vekt på sosial struktur. Universitetet i Oslo 1999. Fag: Historie. Kommune: Harstad

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Brev (2386 HARSTAD)
Prost Simon Kildals "Pro Memoria" om Trondenes kjerke i 1810. Utg. Hålogaland historielag. I: Håløygminne. Årg. 58, nr 3 (1977). S. 573-584. Red. Asbjørn Eidnes, Trygve Lysaker.
 • Jordebok - kyrkje/diplom (2387 HARSTAD)
Trondenes jordebok. Utg. Hålogaland historielag. I: Håløygminne. Årg. 35, nr 1 (1954). S. 145-183. Red. Didrik Arup Seip. Merknad: Samling av 4 dokument: 3 udaterte (1 før 1350, 2 etter), 1 frå 1400.
 • Matrikkelførearbeid 1863- (2388 HARSTAD)
Beskrivelse over Jordbrugene i Trondenæs Herred og Forslag til Skyldlægningi Henhold til Lov om Revision af Matrikulen af 6te Juni 1863. 1869. 11 s.
 • Søknad - embete (2389 HARSTAD)
Trondenes kall - et ettertraktet embete. Utg. Hålogaland historielag. I: Håløygminne. Årg. 32, nr 2 (1951). S. 355-363. Red. Trygve Lysaker. Merknad: Anders Dass til Alstahaug søkjer på sonens vegne embetet i Trondenes 1735.

Eksterne lenker