Bibliografi:Hof kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Vestfold fylke · Andebu · Hof · Holmestrand · Horten · Lardal · Larvik · Nøtterøy
Oslo byleksikon 1938.JPG
Re · Sande · Sandefjord · Stokke · Svelvik · Tjøme · Tønsberg
Tidsskrifter

Norsk lokalhistorisk litteratur

 • Botne bygdebok. Utg. Botne historielag. 1953-67.
  • B.1: Unneberg, Sigurd, H.: Gårds- og slektshistorie. 1953. XV, 950 s.
  • B.2: Sanner, Egil Kristoffer: Bygdehistorien for Botne, Våle, Ramnes og Hof inntil ca. 1540. 1960. 341 s.
  • B.3: Sanner, Egil Kristoffer: Bygdehistorie for Botne fra ca. 1540 fram til våre dager. 1967. 352 s.
 • Hof bygdebok. Utg. Hof kommune. 1960-64
  • B.1, del 1-2: Unneberg, Sigurd H.: Gårds- og slektshistorie. 1964. XIV + 470 s., VII + s.471-1019.
  • B.2: Sanner, Egil Kristoffer: Bygdehistorien for Hof, Våle, Ramnes og Botne inntil ca. 1540. 1960. 341 s.
 • Ramnes bygdebok. Utg. Ramnes kommune. 1960-94
  • B.1: Sanner, Egil Kristoffer: Bygdehistorien for Ramnes, Botne, Hof og Våle inntil ca. 1540. 1960. 341 s.
  • B.2, del 1-2: Sigurd H. Unneberg og Christoffer Holt: Gårds- og slektshistorie. 1970. XVI + 654 s., VIII + s. 656-1359
  • B.3: Rønningen, Jon: Bygdehistorie for Ramnes fra ca 1540 til ca 1990. 1994. 509 s.
 • Våle bygdebok. Utg. Våle kommune. 1960-[85]
  • B.1, del 1-2: Unneberg, Sigurd H.: Gårds- og slektshistorie. 1961-63. 768 s., s.769-1538
  • B.2. Sanner, Egil Kristoffer: Bygdehistorien for Våle, Ramnes, Botne og Hof kommuner. 1960. 341 s.
  • B.3: Rønningen, Jon: Bygdehistorie for Våle fra ca 1540 til ca 1980. [1985]. 392 s.

Bygdebøker under arbeid

 • Det arbeides med kulturminneregistrering av nyere tids minner. Oppstart var våren 2011 og det er beregnet å ta tre år. Feltarbeid m/ kartfesting på dugnad, samt en digitaliseringsgruppe. Hof historielag sto for initiativet og samarbeider med Hof kommune.

Hovedoppgaver 1907-

 • Almås, Ann Kristin Viken: Kulturlandskap i Hof: innhold, bruk og skjøtsel av jordbruk, kulturminner, bebyggelse. Norges landbrukshøgskole 1993. Fag: Landskapsarkitektur. Kommune: Hof
 • Hornbæk, Torbjørn: Målføret i Hof i Vestfold. Oversikt over lydverket. Oslo 1949 Fag: Norsk??
 • Momrak, Ragnhild: Eidsfos hovedgård. Norges landbrukshøgskole 1990. Fag: Landskapsarkitektur. Kommune: Hof
 • Ringborg, Åsa: Bibliografi over litteratur om Hof kommune. Hovedoppgave ved Høgskolen i Oslo, Bibliotek- og informasjonsstudiene, 2006

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Brev - skoleordning (884 HOF)
Planer om skole i Hof i 1738. I: Hof-minne. Årshefte for Hof historielag. Nr 2 (198384). S. 6-8. Merknad: Innberetning frå sokneprest Frederic O. Engelstrup.
 • Herslebs 20 spørsmål c.1732 (885 HOF)
Hof og Vassås i 1733. Utg. Vestfold historielag. I: Vestfoldminne. Årbok. 1956. S. 58-65. Red. Asbjørn Bakken. Merknad: Sokneprest Frederik Engelstrups svar på biskop Herslebs 20 spørsmål. Flesteparten av spørsmåla gjeld kyrkjelege tilhøve.
 • Matrikkel 1904 (886 HOF)
Norges matrikel. Matrikulerede eiendomme og deres skyld den 1 oktober 1904. Hof herred - .... I: Hof-minne. Årshefte for Hof historielag. Nr 2 (198384). S. 25-37.
 • Skattemanntal - kontribusjon 1647 (887 HOF)
Skattematrikkelen 1647. I: Hof-minne. Årshefte for Hof historielag. Nr 3 (198485). S. 41-60. Merknad: Fotografisk avtrykk frå NLI si utgåve.

Eksterne lenker