Wikien har fått sin artikkel nummer 30 000! Gratulerer til Andreas Nordenstjerne som nådde denne milepælen med artikkelen om Engelke Godefroid de Løwenstierne.

Bibliografi:Lier kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Gå til: navigasjon, søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Buskerud fylke · Drammen · Flesberg · Flå · Gol · Hemsedal· Hol · Hole
Oslo byleksikon 1938.JPG
Hurum · Kongsberg · Krødsherad · Lier · Modum · Nedre Eiker · Nes
Nore og Uvdal · Ringerike · Rollag · Røyken · Sigdal · Ål · Øvre Eiker
Hallingdal · Numedal
Tidsskrifter

Norsk lokalhistorisk litteratur 1900-

 • Borgen, Per Otto: Lier bygdeleksikon. 1997. 248 s. ISBN 82-91649-03-0.
 • {{Det var den´ti]]. Årbok. Utg. Lier historielag. 1981-. ISSN 1501–5912.
 • Jacobsen, John W.: Kjære Lier. Streiftog gjennom kommunens utvikling på 1900-tallet. Utg. Lier historielag. 2007. 200 s. ISBN 978-82-991196-6-5.
 • Liers historie. Utg. Lier bygdeboknemnd. 1953-77
  • Bjerkås, Ola: Register til b. 1-4. 1977. 95 s.
  • B.1. Fladby, Rolf: Gårdshistorie. 1953. 413 s.
  • B.2. Fladby, Rolf: Gårdshistorie. 400 s. 1963.
  • B.3. Bjerkås, Ola: Gårdshistorie. 1975. 462 s.
  • B.4. Bjerkås, Ola: Gårdshistorie. 1977. 496 s.
  • B.5. Gausemel, Steffen: Bygdehistorie. 1962. 488 s.
  • B.6. Gausemel, Steffen: Bygdehistorie. 1969. 460 s.
 • Riddervold, J.: Lier herred i Buskerud amt. En beskrivelse av bygden og dens utvikling i 100 aar 1814-1914. 1914. 82 s.
 • Årsskrift. Utg. Lier historielag. 1977-79/80

Bygdebøker under arbeid

Hovedoppgaver 1907-

 • Elseth, Berit Brenden: Talespråk og normer. En sosiolingvistisk undersøking av talemålet til en del barn og ungdommer i Lier. Oslo 1982 Fag: Norsk??
 • Sjøholt, Peder Karsten: Lier og hagebruket. En kulturgeografisk analyse. Oslo 1955 Fag: Geografi
 • Thorsby, Svein: Effekten av statlig vannforurensningspolitikk på kommunal innsats i avløpssektoren. En studie av de fire kommunene som grenser til Tyrifjorden: Lier, Modum, Hole og Ringerike. Oslo 1981 Fag: Statsvitenskap
 • Henriksen, Eldbjørg A.: Tettstedutvikling i Lier kommune. Norges landbrukshøgskole 1994. Fag: Planfag. Kommune: Lier

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 0428 Fra: Nikkoline Ovenstad (søster), Lier, Buskerud Til: Bror, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: amerikareise, Emigrasjon, drøm, Næringsliv, meieri, brevskriving,
 • År: 19150627 Fra: Gina , Lier, Buskerud Til: Søskenbarn, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: Amerikanske forhold, gardssalg, boforhold, blomster, skjøte, hagebær, ved, Helse og sykdom, Sosiale kår, begravelse, gardskjøp, gravsted, torvkone, priser, fosterdatter, motorsykkel, musikkinstrument, livsoppfatning,
 • År: 19191018 Fra: Arne Garborg, Lier, Buskerud Til: Mabel Leland, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: bokutgivelse, Amerikanske forhold, forlag, forfatter, lønn, priser, oversetter, kontrakt, pengesending, Økonomiske kår,
 • År: 19191215 Fra: Arne Garborg, Lier, Buskerud Til: Mabel Leland, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: bokutgivelse, Amerikanske forhold, forord, kontrakt, forfatter, oversetter, forlag, priser, lønn, sjekk, pengesending,