Bibliografi:Stange kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Gå til: navigasjon, søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Hedmark fylke · Alvdal · Eidskog · Elverum · Engerdal· Folldal· Grue · Hamar
Oslo byleksikon 1938.JPG
Kongsvinger · Løten · Nord-Odal · Os · Rendalen · Ringsaker · Stange
Stor-Elvdal · Sør-Odal · Tolga · Trysil · Tynset · Våler · Åmot · Åsnes
Odal · Solør · Østerdalen
Tidsskrifter

Norsk lokalhistorisk litteratur 1900-

 • Kristiansen, Egil M.: Slit og kjærlighet. Lars Jensen Bjørnstad - og hans samtid. Utg. Stange historielag. 2008. 304 s. ISBN 978-82-91366-25-8.
 • Ringnæs, Christen N.: Kulturhistorie fra Stange for tiden omkring 1750 og opover. 1909-[11]. 115 s.
 • Romedalboka. Utg. Romedal bygdeboknemnd. 1969–1993.
  • B.1: Morthoff, Bjarne: Garder og slekter. 1967. Digital utgave på bokhylla.no
  • B.2: Morthoff, Bjarne: Garder og slekter. 1970. Digital utgave på bokhylla.no
  • B.3: Bjarne Morthoff og Jacob Sverre Løland: Garder og slekter. 1979.
  • B.4: Løland, Jacob Sverre: Garder og slekter: Vallset sogn. 1. 1985. 650 s. ISBN 82-7104-140-1.
  • B.5.1: Løland, Jacob Sverre: Garder og slekter: Vallset sogn: første halvbind. 1992. 652 s. ISBN 82-992727-2-6. Digital utgave på bokhylla.no
  • B.5.2: Løland, Jacob Sverre: Garder og slekter: Vallset sogn: andre halvbind. 1992. 664 s. ISBN 82-992727-3-4. Digital utgave på bokhylla.no
 • Stangeboka. Utg. Stange historielag. 1999-
 • Stange bygdebok. Gårds og slektshistorien. Utg. av Stange historielag. 1951-52.

Bygdebøker under arbeid

Hovedoppgaver 1907-

 • Flagstad, Peder Hørsand: Jordleie: en studie utført i Hamar og Stange kommuner. Norges landbrukshøgskole 2000. Fag: Planfag. Kommune: Hamar [Merknad: Stange: se også Hamar]
 • Høgetveit, Jostein: Det sterke verbalsystemet i Stangemålet. Ei morfologisk utgreiding. Oslo 1938 Fag: Norsk??
 • Nilsen, Laila: Landskapet i økologisk landbruk - endringer i landbruk og landskap, Stange Vestbygd. NTNU 1998. Fag: Geografi. Kommune: Stange
 • Saxrud, Dyre Tangnes: Stedsanalyse for Stange vestbygd. Norges landbrukshøgskole 1996. Fag: Tekniske fag. Kommune: Stange
 • Stensrud, Odd: Økonomiske og sosiale kår innen husmannsklassen i Stange med særlig vekt på de første tiår av det 19. århundre. Oslo 1974 Fag: Historie
 • Sveen, Kåre: Kojer på Stange almenning 1890-1960. En under søkelse av minimumsboliger. Oslo 1977 Fag: Etnologi
 • Teien, Ida Kristine: Fra arbeidshest til Fordson : traktorens endringer i Stanges arbeid og landskap 1912-1970. Mastergrad kulturhistorie, Universitetet i Oslo. 2010.
 • Ødegaard, Svein-Erik: Ødetida i Stange, Hedmark i senmiddelalderen. Oslo 1978 Fag: Historie

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 18781115 Fra: Arne Olsen Hoffmoen ? (far ?), Stange, Hedmark Til: "Aksel" , Bosque Co., Texas, USA Eier: NHKI,
Stikkord: avis, amerikabrev, gul feber, uår, tvangsforretninger, auksjon, Helse og sykdom, Årsvekst og avling, Økonomiske kår. Brevnummer: 269
 • År: 1879 Fra: Arne Olsen Hoffmoen (svigerfar), Stange, Hedmark Til: Eli Arnesen, Bosque Co., Texas, USA Eier: (NHKI),
Stikkord: Religiøsitet, billett, Emigrasjon, amerikareise, auksjon, barberbryne, postille, avis, rusdrikk, det metriske system, huggormbitt, Værforhold, Årsvekst og avling, revmatisme. Brevnummer: 268
 • År: 1879 Fra: Arne Olsen Hoffmoen ? (far ?), Stange, Hedmark Til: "Peder, Eli og Aksel" , Bosque Co., Texas, USA Eier: NHKI,
Stikkord: avis, jordbruksprodukter, Årsvekst og avling, jernbane, Sosiale kår, Emigrasjon. Brevnummer: 271
 • År: 1879 Fra: Arne Olsen Hoffmoen (far), Stange, Hedmark Til: Peder Arnesen, Bosque Co., Texas, USA Eier: NHKI,
Stikkord: jernbaneanlegg, jernbanearbeid, lønn, ordspråk, priser, auksjon. Brevnummer: 273
 • År: 18790116 Fra: Nils Sinderud, Stange, Hedmark Til: Peder Arnesen, Bosque Co., Texas, USA Eier: NHKI,
Stikkord: dødsbudskap, Helse og sykdom, lungebetennelse, skifte, ordspråk, avis, Familieforhold. Brevnummer: 270
 • År: 18791011 Fra: Arne Olsen Hoffmoen (far), Stange, Hedmark Til: Peder Arnesen, Bosque Co., Texas, USA Eier: NHKI,
Stikkord: auksjon, snekkerverktøy, smedverktøy, snekkerverksted, rokk, Værforhold, sengeklær, Kommunikasjon, jernbane, geistlighet, selvmord, Årsvekst og avling. Brevnummer: 272
 • År: 19151212 Fra: Karl Windhoel (bror), Stange, Hedmark Til: Ole Windhoel, USA Eier: , Publisert i: Gammalt frå Stange og R. 1994
Stikkord: Politikk, stortingsvalg, arbeiderpartiet, Nærmiljø, Helg og høytid, jul, hunder. Brevnummer: 2725

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Jordebok - odel (312 HEDMARK)
Odelsjordeboken av 1615. Utg. Hedmark slektshistorielag. I: Hedmark slektshistorielags tidsskrift. B.1 (1940-44). S. 137-144, 164-175. Merknad: Omfattar Nes, Ringsaker, Vang, Løten, Romedal og Stange sokn.
 • Jordebok - odel (313 HEDMARK)
Odelsjordeboken av 1615 [i.e. 1624]. I: Hedmark slektshistorielags tidsskrift. B.1 (1940-44). S. 200-207, 244-262. Merknad: Omfattar Stange, Løten, Romedal, Nes, Ringsaker og Vang sokn.
 • Militærrulle (315 HEDMARK)
Hedmarkingene på grensevakt 1644-45. I: Hedmark slektshistorielags tidsskrift. B.2 (1944-48). S. 97-111. Red. Sverre Mo Skrede. Merknad: For Stange, Vang, Nes, Løten og Ringsaker.
 • Amerikabrev (433 STANGE)
Poulsens flukt. Utg. Stange historielag. I: Gammalt frå Stange og Romedal. 1982. S. 105-117. Red. Odd Magnar Syversen. Merknad: Avsendar: Poul Poulsen Vik 1849.
 • Amerikabrev (434 STANGE)
Engebret Hestnæs' fotosamling. Utg. Stange historielag. I: Gammalt frå Stange og Romedal. 1975. S. 20-33. Merknad: Avsendar: Eline Engebretsdatter Hæstnæs 1884.
 • Amerikabrev (435 STANGE)
Brev hjem (Amerika-brevene). Utg. Stange historielag. I: Gammalt frå Stange og Romedal. 1975. S. 69-95. Merknad: 9 brev 1880-1907. 5 avsendarar. Også mange brev i utdrag.
 • Amerikabrev (436 STANGE)
Reisebrev fra Texas 1852. Utg. Stange historielag. I: Gammalt frå Stange og Romedal. 1975. S. 10-19. Red. Kåre Sveen. Merknad: Avsendar: Johan Olsen Brunstad.
 • Diplom ; eigedomsdokument - vitnebrev (437 STANGE)
Slektene på Nordvie i Stange og Løken østre i Romedal. Utg. Stange historielag. I: Gammalt frå Stange og Romedal. 1990. S. 108-129. Red. Per Bjørnerud Christiansen. Merknad: 4 brev 1562-1577.
 • Eigedomsdokument (438 STANGE)
Skrivelse til Rentekammeret fra major Hans Adam Stochmand datert 6. oktober 1714. Saken gjelder grunnlaget for skattefriheten av de adelige setegårder Nordvi i Stange og Samsal på Ringsaker. I: Hedmark slektshistorielags tidsskrift. B.5 (1960-65). S. 55-65.
 • Eigedomsdokument - vitnebrev, domsbrev (439 STANGE)
Strid om bruksrettigheter i skog og vann på 1500-tallet. Utg. Stange historielag. I: Gammalt frå Stange og Romedal. 1982. S. 57-64. Red. Svein-Erik Ødegaard. Merknad: Vitnebrev 1578, lagmannsdom om fiskerettar 1590. Modernisert ortografi.
 • Føderådskontrakt (440 STANGE)
Potetpionerene i Stange. Utg. Stange historielag. I: Gammalt frå Stange og Romedal. 1990. S. 65-78. Red. Ole Gjestvang. Merknad: 3 kontraktar. Frå Frydenlund 1793, Knuken 1796, Våleødegarden 1796.
 • Handverkarmatrikkel (441 STANGE)
Håndverkere i Hedemarksbygdene 1793. I: Hedmark slektshistorielags tidsskrift. B.5 (1960-65). S. 251-257. Red. B.A. Søsveen. Merknad: Omfattar Vang, Stange og Romedal.
 • Kyrkjeinspeksjon (442 STANGE)
Den forrige kirken i Ottestad (1626-1731) - og hva som hendte da Anne Jonsdatter gikk til alters. Utg. Stange historielag. I: Gammalt frå Stange og Romedal. 1987. S. 28-37. Red. Svein-Erik Ødegaard. Merknad: Frå 1681.
 • Militærrulle (443 STANGE)
Lex Rulle udj Heedemarchens Fogderi. I: Hedmark slektshistorielags tidsskrift. B.6 (1966-70). S. 85-108. Red. Odd Stensrud. Merknad: For Stange og Vang sokn med Veldre anneks 1697.
 • Militærrulle (444 STANGE)
Legdsrulle 1697. I: Hedmark slektshistorielags tidsskrift. B.6 (1966-70). S. 278-304. Red. Odd Stensrud. Merknad: For Romedal, Løten, Nes og Ringsaker sokn.
 • Rekneskap (445 STANGE)
Onde svar i steden for at komme. Regnskapene for 21 husmannsplasser under Stange prestegard 1754-62. Utg. Stange historielag. 1988. 124 s. Red. Svein-Erik Ødegaard.
 • Skifte (446 STANGE)
Kongelig ombudsmand Clemetr Tordsen. Hans samtid og litt av hans etterslekt. I: Hedmark slektshistorielags tidsskrift. B.2 (1944-48). S. 119-126. Red. Jakob Kjus. Merknad: Frå Stenberg i Romedal 1595.
 • Skifte (447 STANGE)
Skiftebrevet som slektshistorisk dokumentasjon. Et skifte på Saxrud i 1788. Utg. Stange historielag. I: Gammalt frå Stange og Romedal. 1988. S. 108-120. Red. Jacob Sverre Løland.
 • Supplikk (448 STANGE)
Ansøkning om benådning fra 1770. Utg. Oplands historielag, Gudbrandsdalens historielag, Solør-Odals historielag, Østerdalens historielag. I: Bygd og bonde. Tidsskrift for historie og folkeminne. Årg. 4 (1922). S. 143-144.
 • Supplikk (449 STANGE)
Fra den norske adels forfaldstid. Utg. Oplands historielag, Gudbrandsdalens historielag, Solør-Odals historielag, Østerdalens historielag. I: Bygd og bonde. Tidskrift for historie og folkeminner. Årg. 9 (1927). S. 173-174. Merknad: Søknad til futen om skattefritak for Tingstad 1664.
 • Supplikk (450 STANGE)
Fred og ufred i Stange prestmark. Utg. Stange historielag. I: Gammalt frå Stange og Romedal. 1973. S. 57-71. Red. Asmund Finstad. Merknad: 2 klagebrev til kongen frå husmenn, 1824 og 1825.
 • Supplikk (451 STANGE)
Klage dat. 5te april 1810 fra 189 husmend i Romedal over dyrtid og vanskelige omsetningsforhold. Innsendt til amtmanden i Hedemarken, Bendeke. Utg. Oplands historielag, Gudbrandsdalens historielag, Solør-Odals historielag, Østerdalens historielag. I: Bygd og bonde. Tidsskrift for historie og folkeminner. Årg. 4 (1922). S. 46-48.