Visste du at alle artikler i denne wikien er under kontinuerlig utvikling?
Er det noe du ønsker å skrive om eller omskrive? Registrer deg som bruker og bli med på laget!
Har du mindre korrigeringer eller supplerende opplysninger? Ta kontakt med oss på Norsk lokalhistorisk institutt!

Diplomatarium Norvegicum

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Diplomatarium Norvegicum
Tittel Diplomatarium Norvegicum
Forfatter C.R. Unger m.fl. (red.)
Utgiver: Kommisjonen for Diplomatarium Norvegicum (bd 1-20), Norsk historisk kjeldeskriftinstitutt (bd 21, første halvbind bd 22), Riksarkivet (andre halvbind bd 22)
Utgivelsessted: Christiania/Oslo
Utgivelsesår: 18471995
Ant. bind: 23

Diplomatarium Norvegicum : Oldbreve til Kundskab om Norges indre og ydre Forhold, Sprog, Slægter, Sæder, Lovgivning og Rettergang i Middelalderen, mest kjent under hovudtittelen Diplomatarium Norvegicum, er ei ordrett utgåve av det samla korpuset av mellomalderdiplom som vart skrivne i Noreg eller som omhandla norske tilhøve frå begynnelsen av den norrøne skriftkulturen til 1570.

Kommisjonen for Diplomatarium Norvegicum vart oppretta i 1846 etter pålegg frå Stortinget, og 1. bandet kom ut i 1847 med Chr.C.A. Lange og C.R. Unger som hovudredaktørar. Desse var òg hovudredaktørar for band 2–5 (18511861). 6.–15 (18641896) vart utgjevne av C.R. Unger i samarbeid med H.J. Huitfeldt-Kaas. 16. bandet vart utgjeve av H.J. Huitfeldt-Kaas i 1901 og utgjer det siste bandet i den opphavlege serien.

Sjølv om utgåva skal vera ei nøyaktig attgjeving av diploma på originalspråket, er det påvist mange feil — mange av dei alvorlege — ikkje minst i dei eldste banda. DN kan altså ikkje brukast kritikklaust.


Lenkjer

Kjelder