Forside:Lindesnes kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Gå til: navigasjon, søk

ØSTLANDET  • SØRLANDET • VESTLANDET • MIDT-NORGE • NORD-NORGE
Aust-Agder • Vest-Agder
Kristiansandsregionen • Lindesnesregionen
Mandal • Marnardal • Åseral • Audnedal • Lindesnes

Om Lindesnes kommune
1029 Lindesnes komm.png
Lindesnes kommune ligger i Vest-Agder og grenser til Lyngdal i vest, Audnedal i nord og Marnardal og Mandal i øst. Lindesnes fyr står på det sørligste punktet i fastlands-Norge.

Kommunen har to tettsteder: Administrasjonssenteret Vigeland og Spangereid. Man finner tettbebygde områder i strandbygdene Snig, Åvik og Høllen. Kommunen omfattere flere øyer, hvorav bare Unnerøy har fast bosetning.

Fiske har tradisjonelt vært en svært viktig næringsvei. Industrien har også fått betydning, og da særlig kjemisk industri. Turisme er også en betydelig inntektskilde.   Les mer ...

 
Smakebiter fra artikler
Lindesnes fyr i 2010.
Foto: Selmer van Alten

Lindesnes fyrstasjon ligger på Norges sydligste fastlandspunkt, Neset. Fyrstasjonen ble opprettet i 1655. Det ble snart nedlagt og først tent igjen i 1725. Fyrstasjonen har visuell og funksjonell forbindelse med Markøy fyrstasjon som ble tent samtidig for å unngå forveksling med Skagen fyr i Danmark. I 1822 ble det oppført et lukket kullblussfyr som var i bruk frem til 1854, da ny lykt med linseapparat ble innstallert. Dette er en 1. ordens fransk linse, en av de største som finnes. Den ble overført til dagens fyr i 1915.

Anlegget er som landets eldste og syldligste beliggende fastlandsfyr et viktig landemerke med nasjonal symbolverdi. Ruinen av kullblussfyret og støpejernstårnet viser til sammen den historiske spennvidden i området, samt den fyrtekniske utviklingen. Fyret er medlem av Norsk Fyrhistorisk Forening.

Det eldste fyret ble oppretta av Povel Hanssøn, som var borger i Kristiansand og som fikk kongelige privilegium for dette formålet. Det hadde ei lykt som besto av tredve talglys. Sjøfolk klagde over dette, så det virker ikke som om det var til stor hjelp. Når man kombinerer det svake lyset med avgifta som måtte betales er det forståelig av sjøfolka ikke var helt fornøyd. I tida hvor fyret skulle være tent, fra 10. august til 10. mars, måtte nemlig alle som lasta eller lossa mellom Bergen og Bohus betale en avgift til Povel Hanssøn. Det var også problemer med at man ikke klarte å skille fyret på Lindesnes fra det på Skagen i Danmark.   Les mer …

Fiskeskøyta Rubb
Lindesnes kystlag ble stiftet 2005 og har rundt 80 medlemmer. Laget er medlem av Forbundet KYSTEN.Kystlaget har en seilgruppe som har til formål:

«Vi vil vekke barn og ungdoms interesse for sjøliv, kystkultur og gamle kysttradisjoner gjennom gode naturopplevelser og kunnskapsformidling.»

«Seilsjekte er vårt utgangspunkt for å ha det gøy med seiling, roing, fiske, livet i fjæra, matlaging, ……. mulighetene er uendelige.»   Les mer …

Peder Claussøn Friis, (født 1. april 1545 i Egersund, død 15. oktober 1614 i Valle) var geistlig og historisk-geografisk forfatter. Hans verker er viktige kilder til kunnskap om det norske samfunnet på slutten av det 16. og begynnelsen av det 17. århundre.   Les mer …

 
Se også


 
Eksterne ressurser
Forside:Lindesnes kommune/Eksterne ressurser
 
Kategorier for Lindesnes kommune
ingen underkategorier
ingen underkategorier
 
Mest lest