Visste du at alle artikler i denne wikien er under kontinuerlig utvikling?
Er det noe du ønsker å skrive om eller omskrive? Registrer deg som bruker og bli med på laget!
Har du mindre korrigeringer eller supplerende opplysninger? Ta kontakt med oss på Norsk lokalhistorisk institutt!

Haukåsen (Jostedalen)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk

Haukåsen er eit høgdedrag i dalbotnen i Jostedalen i Sogn og Fjordane mellom gardane Myklemyr i Jostedal sokn og Alsmo i Gaupne sokn.

Haukåsen ligg vest for Jostedøla og endar mot elva i det ville Haukåsgjelet. Dette har gjennom hundreåra vore eit vanskeleg punkt på ferdslevegen mellom Jostedalen og Røneid i Gaupne, og her gjekk den gamle prestegjelds- og kommunegrensa mellom Luster og Jostedalen.

Gamlevegen over Haukåsen var berre ein kløvveg og gjekk opp frå dalbotnen ved Hellemoøyane nord for garden Alsmo. Vegen kom ned i Myten sør for Myklemyr.

Ein køyreveg vart bygt gjennom gjelet nedmed elva i åra 1889-1891, og den gamle vegen over Haukåsen vart då lagt ned som vedlikehaldspliktig veg. Dette var det vanskelegaste punktet ein skulle forbi for å lage køyreveg frå Gaupne til Jostedalen.

I 1959 stod Haukåstunnelen ferdig, som fylkesveg 604 i dag går gjennom. Vegen gjennom gjelet vart då lagt ned.

Gamlevegen over Haukåsen vart i 2003 utvida til traktorveg på Myklemyr-sida, men dei gamle murane i bratta opp frå Myten er tekne vare på.

Kjelder


Koordinater: 61°30′24″ N 007°16′03″ Ø