Wikien har fått sin artikkel nummer 30 000! Gratulerer til Andreas Nordenstjerne som nådde denne milepælen med artikkelen om Engelke Godefroid de Løwenstierne.

Johan Frederich von Mansbach

Fra lokalhistoriewiki.no
Gå til: navigasjon, søk

Johan Frederich von Mansbach (født 26. oktober 1744, død 15. mars 1803), generalløytnant og kommandant på Fredriksten festning. Mansbach var født i Tyskland og startet sin militære karriere i Hessen-Kassel. I 1772 ble han dansk oberstløytnant og sjef for Dronningens livregiment. Han ble kammerherre i 1774 og naturalisert dansk adelsmann i 1776. Han kom til Norge som oberst og sjef for 2. Vesterlenske nasjonale infanteriregiment i 1783, og ble forflyttet til 2. Smålenske nasjonale infanteriregiment i 1785 og bodde da i Larvik. I 1787 ble han sjef for Søndenfjeldske gevorbne infanteriregiment og samtidig inspektør over alt infanteri i Sør-Norge. Mansbach ble utnevnt til generalmajor i 1788, og ledet 4. brigade under felttoget i Bohuslen i den såkalte ”Tyttebærkrigen”. I 1790 ble han kommanderende general sønnenfjells og fra 10. september samme år ble han kommandant på Fredriksten festning. Han ble utnevnt til ridder av Dannebrogordenen i 1791 og generalløytnant i 1801. Han var kommandant på Fredriksten til han døde der i 1803. Han var gift med Isabella Oldenborg (født 1769). Mansbach fikk i sin tid som kommandant sørget for å kjøpe Risum gård og Kongens del av Knardal gård og innstifter ”Mansbachs legat”. Inntektene fra dette legatet kommer fortsatt festningen til gode.

Kilder

  • Ovenstad, Olai: Militærbiografier, Den norske hærs officerer fra 1628 til 1814, 1948.
  • Fridrich von Mansbach i folketellinga 1801 for Fredrikshald prestegjeld fra DigitalarkivetForgjenger:
  Johan Fredrik von der Maas 
Kommandanter på Fredriksten festning
Etterfølger:
 Prins Christian August