Visste du at alle artikler i denne wikien er under kontinuerlig utvikling?
Er det noe du ønsker å skrive om eller omskrive? Registrer deg som bruker og bli med på laget!
Har du mindre korrigeringer eller supplerende opplysninger? Ta kontakt med oss på Norsk lokalhistorisk institutt!

Kjervik (Jostedalen)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Kjervik
Alt. namn: Kreken, Kjærvik, Viki
Stad: Jostedalen
Sokn: Jostedalen
Kommune: Luster
Fylke: Sogn og Fjordane
Gnr.: 198

Kjervik (Luster, gnr. 198) er ein matrikkelgard i Jostedalen, Luster kommune. Garden ligg i Krekagrendi på austsida av Jostedøla og grensar i sør mot Ytri og i nord mot Kreken.

Frå Kreken til Kjervik

Garden er nemnd i den eldste skattelista etter øydetida (1596) med namnet Krigen. «Kreken» (Kregen) var det vanlege namnet på garden den fyrste tida, men i andre halvdel av 1600-talet tok Kjervik over (Kervig, Kiervig(en)). På 1700-talet kom så Kregen i bruk som namn på grannegarden Kjeppe (sjå Kreken). Det lokale namnet på garden har iallfall i nyare tid vore Viki.

Bruk

Kjervik og grannegarden Ytri i sør var opphavleg ein gard. Mot slutten av 1630-åra vart så Ytri utskild som eige bruk. Gardane vart likevel matrikulerte i lag fram til 1838-matrikkelen då dei fekk kvar sine matrikkelnummer. Gjennom mange år på 16- og 1700-talet var det rot med skyldtala på dei to gardane.

Seinare bruksdeling:

  • Bnr. 1 Tuften - fråskild bnr. 2 Viki ved delingsforretning 9.6.1859
  • Bnr. 2 Viki - det opphavlege bruket
  • Bnr. 3 Berget - rydda kring 1877, fråskild bnr. 1 Tuften ved delingsforretning 15.5.1891
  • Bnr. 4 Nordberg - rydda kring 1872, fråskild bnr. 2 Viki ved delingsforretning 10.6.1898

Husmannsplassar

Det har vore to husmannsplassar under Kjervik:

  • Iverolaplassen - rydda kring 1875, plass under bnr. 1, nedlagt alt kring 1879
  • Nordberg - rydda krign 1872, plass under bnr. 2, fråskild i 1898 som bnr. 4 Nordberg

Personar frå Kjervik

Kjelder og litteratur