Visste du at alle artikler i denne wikien er under kontinuerlig utvikling?
Er det noe du ønsker å skrive om eller omskrive? Registrer deg som bruker og bli med på laget!
Har du mindre korrigeringer eller supplerende opplysninger? Ta kontakt med oss på Norsk lokalhistorisk institutt!

Lier kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Lier
0626 Lier kommune.png
Basisdata
Kommunenummer 0626
Fylke Buskerud
Kommunesenter Lierbyen
Areal 301.33  km²
Areal land 282.55  km²
Areal vann 18.78  km²
Folketall 25 378 (2015)
Grunnlagt 1838
Fradeling(er) 1843: Strømsgodset
Målform Bokmål
Nettside Nettside

Lier kommune er en kommune i Buskerud. Den grenser i nord til Modum og Hole, i øst til Bærum, Asker og Røyken, i sør og vest til Drammen, og i vest også til Nedre Eiker og Øvre Eiker. Navnet er en flertallsform av li, 'dalskråning'.

Historie

Lier ble opprettet som kommune i forbndelse med innføringen av Formannskapslovene av 1837. Siden opprettelse har grensene blitt justert flere ganger. Allerede i 1843 ble Strømsgodset skilt ut og overført til Skoger i det daværende Jarlsberg og Larvik amt. I 1870 skjedde den første overføringen til Drammen (omfattet 772 innbyggere), men det skulle vare mange år før den neste kom, Åssiden med 2704 innbyggere som ble overført i 1951. I 1953 fikk så Lier overført et ubebygd område fra Hole. Sine nåværende grenser fikk Lier i 2000 etter en mindre grensejustering mot Asker og Røyken.

Det er i kommunen rester etter tidlig bosetting med ca. 100 gravhauger og -røyser. Fosskollen bygdeborg fra folkevandringstiden ligger på østsiden av Lierdalen.

Hallvard Vebjørnsson av Huseby i Lier ble drept 1043, og senere gjort til helgen (St. Hallvard). Slaget ved Hørte bro i 1178 var et gjennombrudd for Sverre og birkebeinernes kamp om kongemakten. Under trefningen ved Gjellebekk ble Karl XIIs angrep på Norge i 1716 stoppet. Grenaderløpet arrangeres til minne om dette.

I 1721 fikk Lier, som første bygd i landet, fast almueskole. På Gjellebekk ble det drevet marmor- og kalksteinsbrudd på 1700- og 1800-tallet (se Gjellebekkmarmor); det ble blant annet levert store mengder stein til Frederikskirken i København (marmorobelisk).

Mot slutten av 1800-tallet hørte Lier til Buskerud fogderi i Buskerud amt.

De to Husebyhaugene og St. Hallvards kilde ligger i Lier. Opprinnelig var det tre hauger, men den tredje ble fjernet i 1823.

Fra 1753 ble det tatt ut marmor i Lier som blant annet ble levert til Marmorkirken i København.

Galleri

Litteratur

  • Hans Strøm: Physisk-Oekonomisk Beskrivelse over Eger Præstegield. 1784.