Wikien blir utilgjengelig mandag 30. mai fra kl. 14:00 og utover kvelden grunnet vedlikehold.

Lillestrøm Blad

Fra lokalhistoriewiki.no
Gå til: navigasjon, søk

Lillestrøm Blad ble opprettet i 3. august 1934, og den kom ut med to nummer i uka. Undertittelen ”Uavhengig blad for Romeriksbygdene” forteller at den også skulle dekke Romerike. Den oppsagte redaktøren og forretningsføreren i Akershus Arbeiderblad, Hans Abelsnes, var Lillestrøm Blads utgiver og redaktør. Avisa var uavhengig og radikal.

Uenighet mellom Abelsnes og Akershus Arbeiderparti om hvem som skulle ha det avgjørende ordet ved enkelte sider av driften av Akershus Arbeiderblad, gjorde at han ble oppsagt i 1934. Abelsnes opprettet like etter Lillestrøm Blad og et eget trykkeri, Lillestrøm Blads Trykkeri, i Parkalleen. I første utgave skrev Abelsnes at en av bladets oppgaver var «å renske opp i all politisk lummerhet som trives bak lukkede dører og nedrullede gardiner.» Særlig ville «metoder av den art som nu er innført i Akershus fylkes arbeiderparti bli uforsonlig bekjempet og avslørt.»[1]

Okkupasjonsmakten forbød bladet under andre verdenskrig, men den kom ut igjen straks krigen var over. Abelsnes redigerte avisa til han døde i 1948. Det siste nummeret ble gitt ut 31. desember 1948, men et minnenummer for Hans Abelsnes ble gitt ut 7. januar 1949.

Se Aviser i Skedsmo

Litteratur

  • Hals, Harald (1934): Lillestrøms historie. I. Lillestrøm 1978. Digital utgave på bokhylla.no
  • Hals, Harald (1934): Lillestrøms historie. II. Lillestrøm 1978.
  • Høeg, Tom Arbo (red.): Norske aviser 1863-1969. En bibliografi. 1. Alfabetisk fortegnelse. Oslo 1973.
  • Monsen, Otto: «Romerikspressen gjennom tidene. 1824-1970.» I Årbok 1997. Arbeiderbevegelsens historielag i Akershus. Lillestrøm 1997.

Note

  1. Sitert etter Hals II s. 151