Visste du at alle artikler i denne wikien er under kontinuerlig utvikling?
Er det noe du ønsker å skrive om eller omskrive? Registrer deg som bruker og bli med på laget!
Har du mindre korrigeringer eller supplerende opplysninger? Ta kontakt med oss på Norsk lokalhistorisk institutt!

Lillestrøm Brukseieres Legat for Videreutdannelse

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk

Lillestrøm Brukseieres Legat for Videreutdannelse ble opprettet i 1918. Midlene kom fra salget av Lillestrøm Brugsskole fra brukseierne til Skedsmo kommune. Brukseierne opprettet et legat for hele salgssummen som lød på kr 100 000. Følgende sagbruk stod bak legatet: Lillestrøm Dampsag & Høvleri, Egeberg Brug, Skedsmo Dampsag & Høvleri, Øieren Dampsag & Høvleri og Skedsmo & Egeberg Bruk.

Legatporsjonene ble utdelt hvert skoleår/studieår. Elever som har gått på folkeskole (grunnskole) i Lillestrøm, har kunnet søke om stipend fra legatet, men etterkommere av arbeidere og funksjonærer ved sagbrukene har hatt fortrinnsrett. Legatet var særlig rettet mot ungdom som skulle søke videreutdanning i praktiske fag, men flere som har tatt annen utdannelse, har også fått innvilget sine søknader.

Det var Norsk trelastindustri A/S som forvaltet legatet, vurderte søknadene og tildelte stipendene. Legatet er nylig (?) opphørt.

Litteratur og kilder