Visste du at alle artikler i denne wikien er under kontinuerlig utvikling?
Er det noe du ønsker å skrive om eller omskrive? Registrer deg som bruker og bli med på laget!
Har du mindre korrigeringer eller supplerende opplysninger? Ta kontakt med oss på Norsk lokalhistorisk institutt!

Mangangruvene ved Briskemyrputt

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Myresetersvensken tegnet av sønnesønnen Jens Avdal
Mangangruvene ved Briskemyrputt i Finnemarka, litt sør for vannet Glitre i Nedre Eiker kommune, var i drift fra 1904 til 1915. Manganforekomstene ble funnet av Ole Svendsen, også kalt «Myresetersvensken», som mutet området og startet drift der i 1904. Til å begynne med bar han malmen i ryggsekk ned til Sjåstad i Lier. Seinere foregikk transporten med hest over Glitre om vinteren og med seilbåt om sommeren. Malmen ble deretter fraktet med jernbane til Christiania Spigerverk i Oslo. Her ble den brukt som tilsetningsstoff til stål for å gjøre det hardere og mer motstandsdyktig.

A/S Børresen kjøpte skogen i 1909, og Ole Svendsen mistet da rettighetene til drift, da det viste seg at mutingsbrevet kun gjaldt for drift i fjell og ikke slik som her, der manganen lå på overflaten. A/S Børresen utvidet driften og anla skinnegang ned til Bordvika, noe en ser rester etter den dag i dag.

I 1915 ønsket grunneierne å overta driften selv. Malmen ble skipet til England for foredling der, men kom i retur fordi mangankonsentrasjonen var for lav. Med dette ble gruven nedlagt.

Tralle og skinnegang - rester etter mangangruvedriften ved Briskemyrpytt.
Foto: Frode Caspersen/Eiker Arkiv ca. 2005
Også i nyere tid er det funnet molybden ved sør og vestenden av Glitre, men forekomstene er ikke så store at en lønnsom drift kan sikres. Norsk Hydro har sikret seg mutingsrettighetene i området.

Kilder

  • Finnemarka II. Utg.2001. (Red: Bjarne Røgeberg)
  • Nedre Eikers underjordiske skatter. Utg.2004. (Red.: Jørn Hurum, Merethe Frøyland, Ørnulf L. Nordli, Randi Stensmyren og Reidar Andresen)
  • Artikkel på nettstedet Eiker.org


Eiker Leksikons logo.jpeg Mangangruvene ved Briskemyrputt inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!