Visste du at alle artikler i denne wikien er under kontinuerlig utvikling?
Er det noe du ønsker å skrive om eller omskrive? Registrer deg som bruker og bli med på laget!
Har du mindre korrigeringer eller supplerende opplysninger? Ta kontakt med oss på Norsk lokalhistorisk institutt!

Nannestad kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Nannestad
0238 Nannestad komm.png
Basisdata
Kommunenummer 0238
Fylke Akershus
Kommunesenter Teigebyen
Areal 340.98  km²
Areal land 325.36  km²
Areal vann 15.62  km²
Folketall 11 882 (2015)
Målform Bokmål
Nettside Nettside
Liste over ordførere

Nannestad kommune ligger på Øvre Romerike i Akershus. I øst går grensa mot Eidsvoll og Ullensaker, i sør mot Gjerdrum, i vest mot Nittedal og Lunner, og i nord mot Hurdal og Gran.

Nannestad kommune har fire kirker: Nannestad, Bjørke, Holter og Stensgård. De tre første sokna ble oppretta alt i middelalderen, mens Stensgård kirke er fra 1902.

Nannestad bygdemuseum, opprettet i 2007, kan man oppleve bygdedoktor Habberstads kontor og landhandler Størdals butikk..

Bygdenavnet

Nannestad, uttalt /nan`nesta/, er i likhet med mange andre bygdenavn opprinnelig et gardsnavn. Nannestad kirke er bygd på grunnen til Nannestad-gardene, og slik har gardsnavnet blitt soknenavn og seinere betegnelse på hele bygda. Gardsnavnet Nannestad kommer ifølge Oluf Rygh «Sandsynlig af et Mandsnavn Nanni, der lader til at have været alm. brugt i Danmark i MA., [...] og hvortil vi mulig have et Spor ogsaa i Norge i Nannæson i DN. V 327 (1409).» Rygh ser imidlertid ikke ut til å utelukke at forleddet Nann kan være et elvenavn: «Paa et andet Sted findes Nann- som Elvenavnstamme (Nannaraa i Hedrum RB. 207, der maa betegne den korte Elv fra Farris til Fjorden og være 1ste Led i Gaardnavnet Nanset».

En person fra Nannestad kalles nannestadsokning.

Befolkningsutvikling

Området rundt Nannestad kirke i 1964. I bakgrunnen til venstre Nannestad prestegard, til høyre kommunehuset (hvitt hus) og sparebanken (gult hus). Helt bakerst ser vi Nannestad ungdomsskole under oppføring.
Foto: Akershusbasen/Digitalt Museum

I etterkrigstida har Nannestad hatt sterk befolkningsvekst. På grunn av nærheten til arbeidsmarkedet i Stor-Oslo økte folketallet fra 5160 i 1951 til 8451 i 1998.

En del av Oslo lufthavn ligger i Nannestad, og etter at flyplassen åpna i 1998, har befolkningsveksten tiltatt ytterligere. I 2012 bor det 11 362 personer i Nannestad. Fem kommuner som ligger mellom Oslo og Gardermoen – Nannestad, Ullensaker, Gjerdrum, Sørum og Skedsmo – har hatt over 20 prosent befolkningsøkning i løpet av ti år.

Kilder og litteratur