Visste du at alle artikler i denne wikien er under kontinuerlig utvikling?
Er det noe du ønsker å skrive om eller omskrive? Registrer deg som bruker og bli med på laget!
Har du mindre korrigeringer eller supplerende opplysninger? Ta kontakt med oss på Norsk lokalhistorisk institutt!

Nasjonalbiblioteket

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Nasjonalbiblioteket i Oslo.
Foto: Bjørn Erik Pedersen (2009)

Nasjonalbiblioteket er et norsk bibliotek som «bevarer fortiden for fremtiden» gjennom en nasjonal kultur- og kunnskapsbase. Dette innebærer blant annet administrering av pliktavleveringsloven som sier at alle dokument som produseres i Norge skal pliktavleveres til Nasjonalbiblioteket. Nasjonalbiblioteket inneholder spesialsamlingene som før lå under Universitetsbiblioteket i Oslo, siden 1. januar 1999. Nasjonalbiblioteket i Oslo ivaretar de utadrettede bruker- og publikumsfunksjonene. Avdelingen i Mo i Rana utfører tekniske oppgaver, blant annet digitalisering, og der ligger Depotbiblioteket som låner ut bøker og materiale til andre bibliotek, via fjernlån. Nasjonalbiblioteket utarbeider dessuten nasjonalbibliografien og administrerer Biblioteksøk og samkataloger over bestand i norske bibliotek. Kopier eller mikrofilm av det meste av materialet på biblioteket kan skaffes, og bøker kan bestilles via det lokale biblioteket for hjemlån.

Nasjonalbiblioteket administrerer også Bokhylla.

Håndskriftsamlingen

Håndskriftsamlingen inneholder mange skrifter og dokumenter av lokalhistorisk interesse, brev, manuskripter og arkiver etter personer, institusjoner og foreninger. Håndskriftene kan kun benyttes på lesesalen. [1]

Fotosamling

Bildesamlingen består av en rekke spesialsamlinger med til sammen flere hundre tusen fotografier, stikk, tegninger o.l. Materialet omfatter hovedsaklig portretter av norske og utenlandske personer, topografiske bilder fra hele landet ordnet topografisk, samt postkort fra hele landet. Kopier kan bestilles.

Kartsamlingen

Samlingen er på ca. 150 000 kart. Den inneholder en god del utrykte kart av lokal interesse.[2]

Pliktavlevering

En av Nasjonalbibliotekets viktigste arbeidsoppgaver er knyttet til Lov om avleveringsplikt av allment tilgjengelige dokumenter fra 1990.[3] NB mottar, registrerer og videreformidler norsk materiale på ulike medier. NB er et serviceorgan for andre bibliotek, museer og arkiv.

Lyd- og bildearkivet

Lyd- og bildearkivet samler inn, bevarer og tilgjengeliggjør fotografier, film, video, lydopptak og kringkastet materiale. Det dreier seg både om pliktavlevert materiale og eldre materiale av nasjonal kulturhistorisk verdi. Arkivet kan henvise publikum til rettighetshavere for å innhente tillatelse til innsyn og eventuell kopiering.

Se også Fjernsynsarkivet og Norsk Filminstitutt.

Galleri

Litteratur

  • Deildok, Monica: Nasjonalbiblioteket : fremveksten av et frittstående, selvstendig nasjonalbibliotek i Norge : 1983-1993. Universitetsbiblioteket i Oslo, 1994. Digital utgavebokhylla.no
  • Takle, Marianne: Det nasjonale i Nasjonalbiblioteket. Novus, 2009. Fulltekst i bokhylla.no.
  • Langt mot nord, midt i verden : Nasjonalbiblioteket, avdeling Rana 1989-1999. Nasjonalbiblioteket, 1999. Fulltekst i bokhylla.no.
  • Berg, Øivind: Prosjekt NBO utskilling : rapport. Universitetsbiblioteket i Oslo, 1997. Fulltekst i bokhylla.no.
  • Utskilling av nasjonale bibliotekfunsjoner fra Universitetsbiblioteket i Oslo : notat. [Universitetsbiblioteket i Oslo], 1994. Fulltekst i bokhylla.no.

Referanser

  1. Se Solveig Tunold, «Håndskriftsamlingen i Universitetsbiblioteket, Oslo. Med særlig henblikk på det topografisk-historiske stoff» i Heimen XIII, s. 289-302.
  2. Jf. Topografisk oversikt i Gamle norske kart, NLI 1979-85.
  3. Utgivers plikter og ansvar, Hjelperåd nr. 8, NLI 1992.

Eksterne lenker

Koordinater: 59.914362° N 10.717259° Ø