Norsk lokalhistorisk institutt

Fra lokalhistoriewiki.no
Gå til: navigasjon, søk
«Halvbroren», Observatoriegata 1, hvor NLI har sine kontorer.
Foto: Marianne Wiig (2003)

Norsk lokalhistorisk institutt (NLI) er en statsinstitusjon under Kulturdepartementet og har som oppgave å fremme lokal- og regionalhistorisk virksomhet i Norge. Instituttet gir råd og veiledning på alle trinn av arbeidet med by- og bygdebøker og andre lokalhistoriske skrifter, og det gjennomgår også manuskripter til slike arbeider. NLI holder til i Observatoriegata 1b ved Solli plass i Oslo.

NLI er ansvarlig for nettstedene lokalhistorie.no, Historieblogg, Tollister på nett og nærværende lokalhistoriewiki.no. Instituttet publiserer kilder og håndbøker, litteratur- og kildeoversikter, spørrelister og andre hjelpemidler for lokalhistorikere. Sammen med Landslaget for lokalhistorie utgir det Lokalhistorisk magasin. I tillegg arrangerer instituttet kurs og seminarer.

Instituttbiblioteket og de tilhørende lesesalsplassene er tilgjengelige for publikum alle hverdager mellom kl. 09 og 15 eller etter avtale. Biblioteket består av drøyt 21.000 bind, der mer enn tre fjerdedeler er bygdebøker og annen lokalhistorisk litteratur, mens resten er bøker innen tilgrensende fagområder som etnologi, folkloristikk, namnegransking og arkivkunnskap.

Historie

NLI feiret 50-årsjubileum i 2006, men instituttets historie begynte egentlig allerede i 1947. Da tok Landslaget for Bygde- og Byhistorie (det nåværende Landslaget for lokalhistorie), i samarbeid med ei rekke lag, institusjoner og enkeltpersoner, initiativ til å få bygde- og byhistorie inn som universitetsfag. Dette skulle skje ved at det skulle opprettes et professorat ved Universitetet i Oslo der professoren skulle være særlig pliktig til å forelese i og ta seg av lokalhistorisk gransking. I tilknytning til professoratet skulle det så opprettes et Institutt for lokalhistorisk gransking.

Mange var positive til dette, men Universitetet ville prioritere annerledes, og saken dro ut. Noe vedtak om opprettelse av Norsk lokalhistorisk institutt kom ikke før i 1955, og da som selvstendig institusjon. Arbeidet tok til i januar 1956, og den første bestyreren var Rolf Fladby.

Ansatte

NLI er pr. 2012 ledet av direktør Knut Sprauten. Hans Hosar og Ola Alsvik er ansatt som forskere, Marianne Wiig som rådgiver og Siri Iversen som konsulent/bibliotekar. Dessuten har vi for tiden følgende medarbeidere i engasjement: Jon Christian Brekke, Aslak Kittelsen, Hanne Lillevold, Marthe Glad Munch-Møller, Chris Nyborg Trond Nygård og Olve Utne. Dessuten har gjesteforskerne Håvard Kongsrud og Jon Skeie kontor hos NLI, mens de skriver om henholdsvis Stor-Elvdal kommune i Østerdalen og Øvre Eiker kommune. Khang Ngock Nguyen har også kontorplass ved instituttet.

Kontaktdata

Norsk lokalhistorisk institutt / Norgga báikehistorjjála instituhtta (NLI)

  • Postadresse: Postboks 8045 Dep., 0031 Oslo
  • Besøksadresse: Observatoriegata 1B
  • Telefon: 22 92 51 30
  • Telefaks: 22 92 51 31
  • E-post: nli(på)lokalhistorie.no (Henvendelser til selve instituttet)
  • E-post: webmaster(på)lokalhistoriewiki.no (Wiki-relaterte henvendelser)

(I e-postadressene over må "(på)" byttes ut med "@")

Lenker


Koordinater: 59.913871° N 10.718136° Ø