Visste du at alle artikler i denne wikien er under kontinuerlig utvikling?
Er det noe du ønsker å skrive om eller omskrive? Registrer deg som bruker og bli med på laget!
Har du mindre korrigeringer eller supplerende opplysninger? Ta kontakt med oss på Norsk lokalhistorisk institutt!

Notlag

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk

Notlag var ei organisasjonsform ein kunne finne i fjord- og kystbygder langt opp mot siste hundreårsskifte. Laga vart organisert for å utnytte fiskeressursane i fjordane på ein best muleg måte.

Heimefiske har til alle tider vore viktig for folket som var busett langs fjordane og kysten i Noreg. Gardane var små, og maten frå fjorden var heilt naudsynt for livberginga. Fisken gav òg inntekter i form av pengar, noko som har vore med på å sikre busetjinga langt opp mot vår tid.

Frå riktig gamal vart det nok fiska med snøre, men etter kvart tok ein òg i bruk garn og not. Nokre fiskeslag, t.d. sild og makrell, kan kome inn i fjordane i store stimar, og da kan fiske med nøter gje store fangstar. Dette førte til at fjordbøndene nokså tidleg organiserte seg i slike notlag, der kanskje eit heilt grendelag gjekk saman. Eigardel i eit notlag var verdifull, det kan ein sjå av tradisjon om at ein son kunne få notalagsparten i bryllaupsgåve frå far sin. Dette har endra seg, og dei fleste notlag er no nedlagde.