På grunn av nødvendig vedlikehold vil Lokalhistoriewiki ikke være tilgjengelig fra kl. 14.00 og omkring fire timer framover den 24. juli 2014. Vi beklager ulemper dette måtte medføre.

Samnanger kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Gå til: navigasjon, søk
Samnanger
1242 Samnanger komm.png
Basisdata
Kommunenummer 1242
Fylke Hordaland
Kommunesenter Tysse
Areal 269.14  km²
Areal land 258.23  km²
Areal vann 10.91  km²
Folketall 2 440 (2012)
Målform Nynorsk
Nettside Nettside

Samnanger kommune ligg inst i Samnangerfjorden, med Bergen i vest, Voss og Vaksdal i nord, Kvam i aust og Os og Fusa i sør. Samnanger har dokumentert historie tilbake til eldre steinalder. Det har vore drive jordbruk, småhandtverk, jakt og fiske, og handelen med Bergen har vore livleg. På 1600-talet var det mykje handel med Skottland.

I moderne tid har vasskrafta hatt mykje å seie. Sist på 1800-talet starta Samnanger Ullvarefabrikk med kraft frå Tyssefossen. Fabrikken brann til grunnen i 1931. I 1941 bygde SAFA ny ullvarefabrikk på barnntomta og har seinare vore ein hjørnesteinsbedrift i kommunen. Safa er den einaste fabrikken i sitt slag som har greidd konkurransen og er i full drift i Norge. Tidleg på 1900-talet bygde Bergen lysverker ut Samnangervassdraget, etter initiativ frå m.a. O. W. Fasting og Christian Michelsen. Vassdraget leverar no omlag 20 % av vasskrafta til Bergen kommune, og står igjen foran ei større utbyggjing.

Personlige verktøy
Navnerom

Varianter
Handlinger
Avdelinger
Forsider
Verktøy