Setesdal

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra Setesdalen)
Gå til: navigasjon, søk
Setesdal er kjend for å halde tradisjonar i hevd. Her medlemmer av Setesdalslaget i Oslo i bunad.
Foto: Dagbladet / Norsk Folkemuseum (1952)

Setesdal er dalføret langs Otravassdraget, som strekker seg fra lengst nord i Aust-Agder fylke. Historisk har man regnet de to kommunene Bykle og Valle kommune til Setesdal, mens området sørover ble kalt Otrudal. Etterhvert forskjøv man grensen sørover til Bygland. Dalen ble da delt inn i Øvre og Nedre Setesdal. I dag regner man ofte også med Iveland og Evje og Hornnes til dalen, hvilket medfører at mer enn halvparten av Aust-Agder tilhører Setesdal. Dette området tilsvarer Setesdal fogderi, som eksisterte fra 1660 til 1919.

Det er en relativt trang dal, med Setesdalsheiene på begge sider. Nede i dalen er det områder som tidligere var nærmest uframkommelige, og dalen var derfor lenge isolert fra kysten i sør. Stier og kløvveier på heiene var da eneste mulighet til å komme fram. Frem til 1800-talet var det mest ferdsel til/fra Setesdal i retning øst-vest. Det vil si at iallefall midtre og øvre del av dalen hadde mest kontakt mot Rogaland og Fyresdal i Telemark. I middelalderen skattet setesdølene til Stavanger. Først i 1846 ble hovedveien fra Kristiansand til Bykle anlagt. I 1896 ble Setesdalsbanen bygd frem til Byglandsfjord. I Setesdal har en beholdt mer av middelalderens byggeskikk, folkekunst og drakter enn de fleste andre steder. Dalen har også en rik tradisjon for sagn og folkemusikk og for sine håndverkstradisjoner. Særlig sølvsmedene fra Setesdal er kjent for sine arbeider.

Som distrikt omfatter Setesdal Valle, Bykle, Bygland og Evje og Hornnes, med Evje som regionsenter og Setesdal regionråd som samarbeidsforum. Iveland tilhører i denne sammenheng Kristiansandregionen.

Lokalavisa Setesdølen blir utgitt i Bygland. Den leses av et klart flertall av husstandene i dalen - i Bygland har den mer enn 100 prosent dekning, fordi det også er mange utflyttere og hytteiere som abonnerer.

Setesdalslaget i Oslo er et innflytterlag som ble grunnlagt i 1945. Etter ei tid uten særlig aktivitet ble det blåst liv i laget i 2009.

Ekstern lenke