Visste du at alle artikler i denne wikien er under kontinuerlig utvikling?
Er det noe du ønsker å skrive om eller omskrive? Registrer deg som bruker og bli med på laget!
Har du mindre korrigeringer eller supplerende opplysninger? Ta kontakt med oss på Norsk lokalhistorisk institutt!

Snertingdal

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Snertingdal 1957. I midten Snartum, til venstre den gamle Segardskjerka.
Foto: Widerøe/Mjøsmuseet
Dagens sentrum i Snertingdal.

Snertingdal er ei bygd i Gjøvik kommune, nordvest for byen. Før 1910 hørte Snertingdal til Biri kommune, før bygda så var sjølstendig kommune fram til 1964. Ved sammenslåingstidspunktet hadde bygda 2 471 innbyggere.

Næringsgrunnlaget i Snertingdal har alltid vært dominert av jord- og skogbruk. Dette ble forsterka i mellomkrigsåra, da det ble oppretta et stort antall bureisingsbruk i bygda. Et av de få eksemplene på industri, om den ikke hadde mange arbeidsplasser, er den kjente Norsk Orgel- og Harmoniumfabrikk i Snertingdal.

Bygdenavnet er en sammensetning av gardsnavnet Snartum og dal. Navnet ble fram til ca. 1920 skrevet med bestemt artikkel, altså Snertingdalen (navnet endret etter kongelig resolusjon 1917). Fortsatt uttales navnet i tråd med den gamle skrivemåten.

Snertingdalen som bygdenavn går tilbake til middelalderen (belagt skriftlig fra 1364), men i dagligtalen ble bygda lenge kalt Biridalen, i hvert fall så lenge dalen tilhørte Biri herred. I november 1901 skreiv Gjøviks Blad at «Graagjæs har været seet paa sin Reise til Syden nu i de sidste Dage. Lørdag i foregaaende Uge saaes en Flok drage over Biridalen». I Norske Gaardnavne heter det imidlertid at lokalt i Snertingdalen sa folk bare «Oppi dala» eller bare «Dala». Denne korte varianten er fortsatt vanlig å høre. Også dativforma brukes, særlig av eldre folk.

Næringsliv

Politikk

Kilder og litteratur