Snertingdal

Fra lokalhistoriewiki.no
Gå til: navigasjon, søk
Snertingdal 1957. I midten Snartum, til venstre den gamle Segardskjerka.
Foto: Widerøe/Mjøsmuseet

Snertingdal er ei bygd i Gjøvik kommune, nordvest for byen. Bygda var fram til 1964 sjølstendig kommune. Ved sammenslåingstidspunktet hadde bygda 2471 innbyggere. Før 1910 hørte Snertingdal til Biri kommune.

Næringsgrunnlaget i Snertingdal har alltid vært dominert av jord- og skogbruk. Dette ble forsterka i mellomkrigsåra, da det ble oppretta et stort antall bureisingsbruk i bygda. Et av de få eksemplene på industri, om den ikke hadde mange arbeidsplasser, er den kjente orgelfabrikken i Snertingdal.

Bygdenavnet er en sammensetning av gardsnavnet Snartum og dal. Navnet ble fram til ca. 1920 skrevet med bestemt artikkel, altså Snertingdalen (navnet endret etter kongelig resolusjon 1917). Fortsatt uttales navnet i tråd med den gamle skrivemåten. Snertingdalen som bygdenavn går tilbake til middelalderen (belagt skriftlig fra 1364), men i dagligtalen ble bygda lenge kalt Biridalen, i hvert fall så lenge dalen tilhørte Biri herred. I november 1901 skreiv Gjøviks Blad at "Graagjæs har været seet paa sin Reise til Syden nu i de sidste Dage. Lørdag i foregaaende Uge saaes en Flok drage over Biridalen." I Norske Gaardnavne heter det imidlertid at lokalt i Snertingdalen sa folk bare "Oppi dalen" eller bare "Dala". Denne korte varianten er fortsatt vanlig å høre. Også dativforma "Oppi dala" brukes, særlig av eldre folk.

Næringsliv

Se også

Kilder og litteratur