Visste du at alle artikler i denne wikien er under kontinuerlig utvikling?
Er det noe du ønsker å skrive om eller omskrive? Registrer deg som bruker og bli med på laget!
Har du mindre korrigeringer eller supplerende opplysninger? Ta kontakt med oss på Norsk lokalhistorisk institutt!

Tettsted

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk

Et tettsted er et område med sammenhengende bebyggelse der det bor minst 200 mennesker og i hovedsak ikke er mer enn 50 meter mellom hus. Etter at begrepet by fikk et nytt innhold har tettstedene vært en viktigste enheten i befolkningsstatistikken.

Det er ofte ikke samsvar mellom by- og kommunegrenser og tettstedenes grenser, for eksempel strekker tettstedet Oslo seg langt inn i Akershus. Dette fører til at det ikke alltid er sammenfall mellom tettstedene statistikken opererer med, og de som brukes i dagligtale. For eksempel regnes Lørenskog og Son av de fleste som egne tettsteder, men i befolkningsstatistikken inngår de i henholdsvis Oslo og Moss.