Visste du at alle artikler i denne wikien er under kontinuerlig utvikling?
Er det noe du ønsker å skrive om eller omskrive? Registrer deg som bruker og bli med på laget!
Har du mindre korrigeringer eller supplerende opplysninger? Ta kontakt med oss på Norsk lokalhistorisk institutt!

Vassvøri Sogelag

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk

Vassvøri Sogelag vart skipa den 5. mars 1993. Laget er tilslutta Hordaland sogelag, Landslaget for lokalhistorie og Landslaget for lokal- og privatarkiv. Føremålet til laget er å fremja interessa for slekts- og lokalsoga og kulturvern. Laget samlar inn, tek vare på, og formidlar det som kan forteljast om levekåra i grendene gjennom tidene.

Sjølv om røtene går attende til førhistorisk tid med busetnad inst i Bolstadfjorden, medan isbreloket enno låg over storparten av Vossaveldet, har sogelaget til no funne oppgåver i nærare tid. Desse oppgåvene vil sogelaget at gamle og unge på Bolstad, på Evanger og i Teigdalen skal fatta interesse for, og løysa i aktivt samarbeide.

Laget gjev ut sogebrevet Vassvøringen til medlemene, 3 – 4 gonger i året. Årsskriftet Frå fjell til fjord kjem ut årleg i månadsskiftet november/desember. Skriftet starta opp i 1995; men då nærast som eit meldingsblad til medlemene. Framsida var i fargar; medan resten var kopierte ark i A4-format. Frå 1997 er skriftet prenta i bokform, i eit opplag på om lag 600 eksemplar.

Eksterne henvisningar