Vestfos Cellulosefabrik

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Vestfos Cellulosefabrik på 1950-tallet, sett fra Strandajordet. Foto: Eiker arkivs bildebase
Vestfos Cellulosefabrik lå i tettstedet Vestfossen i Øvre Eiker kommune. Fabrikken var i drift fra 1886 til 1970. Cellulosefabrikken var lenge kommunens største arbeidsplass og betydde mye for utviklinga av stedet Vestfossen. Lokalene brukes i dag av mindre servicebedrifter og et galleri for samtidskunst, nemlig Vestfossen kunstlaboratorium.

Historie

Aksjeselskapet Vestfos Cellulosefabrik ble stiftet i Kristiania i 1886. Drivkraft var forretningsmannen Wilhelm Melhuus fra Drammen, som bl.a. dreiv med tremasseeksport. Han fikk med seg ingeniøren Anton Løvstad fra Skien som teknisk leder. Samarbeidet mellom disse to førte til at bedriften begynte å produsere cellulose i 1886, som den første i Drammensdistriktet. I Vestfossen eksisterte det imidlertid to andre treforedlingsbedrifter da cellulosefabrikken starta, nemlig Vestfossen Træmassefabrik og Ekers Træsliberi. Da sliperiet (også kalt Borch-sliperiet) ble lagt ned i 1907, kjøpte cellulosefabrikken tomta.

I 1911-1912 ble det også bygd opp en papirfabrikk, og denne kom etter hvert til å bruke en stor del av bedriftens celluloseproduksjon. I 1914 brant syretårnet, svovelhuset og celluloseanlegget. For å komme fote igjen, kom det til en aksjeutvidelse på 400.000 kroner og gitt et privat lån på 1.5 millioner. Alle produktene fra Vestfos Cellulosefabrik ble sendt ut via Vestfossen stasjon, og det var sidespor inn til fabrikkens anlegg med et eget skiftelokomotiv kalt «Trikken» eller «Maskin/Trikken (Vestfossen)|Maskin». Da dette lokomotivet kom allerede i 1908, så gav det en meget betydelig produktivitetsgevinst i fabrikken. I mellomkrigstiden ble det for øvrig foretatt mange ombygginger og utvidelser for å gjøre produksjonen lønnsom.

Etter andre verdenskrig satset bedriften på finpapir, noe som krevde en kostbar ombygging av papirmaskin 2. I 1965 hadde denne delen av produksjonen kommet opp i 12000 tonn, som behøvde 8000 tonn cellulose fra egen produksjon. I 1960-årene viste regnskapet underskudd i flere år, og i 1967 hadde gjelden nådd 20 millioner kroner. Eieren av Greåker Cellulosefabrikk var Mustad-gruppen, som gikk inn med ny kapital. Bedriften fortsatte med 250 ansatte, men høsten 1970 kom meldingen om konkursen. Denne beslutningen var omstridt, og den meget radikale NRK-journalisten Bjørn Nilsen skrev etterpå og oppførte teaterstykket "Svartkatten".


Antall ansatte

  • 1890: 100
  • 1920: 350
  • 1967: 300
  • 1968: 250

(dette er cirkatall)

Direktører/bestyrere

Kilder og litteratur

  • Ek, Bent: «Da «Fabrikken» ble nedlagt», i Julehefte for Vestfossen, 1997.
  • Nilsson, Christer: «Vestfos Cellulosefabrik», i Masse papir. Norske papir- og tremassefabrikker gjennom 150 år, Norsk skogmuseum 2006, s. 249-251.

Galleri


Eiker Leksikons logo.jpeg Vestfos Cellulosefabrik er basert på en artikkel fra Eiker Leksikon og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!