Bårliskogen omsorgsboliger og avlastningssenter

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk

Bårliskogen omsorgsboliger og avlastningssenter i Bårliskogen i Lørenskog kommune åpnet i september 2009. Omsorgboligene og avlastningssenteret er tiltenkt mennesker med utviklingshemming og/eller gjennomgripende utviklingsforstyrrelser og svært omfattende bistandsbehov.

Omsorgsboligene vil bestå av to fløyer med åtte fullverdige leiligheter i hver fløy. Disse leilighetene er tiltenkt faste beboere over 18 år. Avlastningssenteret skal ha seks plasser og vil være et tilbud til familier med særlig tyngende omsorgsoppgaver. I tillegg er det planlagt felles arealer bestående av oppholdsrom, aktivitetsrom, kantine, lekeplass og ballbane, som kan benyttes av brukerne. Bårliskogen omsorgsboliger og avlastningssenter vil yte heldøgnstjenester. Hjelpebehovet til beboerne vil være varierende, men vil i hovedsak omfatte praktisk bistand, opplæring, råd og veiledning for å mestre dagliglivets gjøremål, hjelp til å få en meningsfull fritid og omsorg for den enkelte.


0230 Lorenskog komm.png Bårliskogen omsorgsboliger og avlastningssenter er basert på en artikkel publisert i Lørenskog leksikon og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.