Fjæregranitt

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Grimstadgranitt - faksimile fra Norges geologiske undersøkelser 1953

Se også Steinhuggere i Fjære.

Fjæregranitt eller Grimstadgranitt (også kalt Fevikgranitt), er en kraftig, rødaktig granitt (biotittgranitt), som finnes øst for Grimstad sentrum, bl.a. på Fevik. Bergarten oppsto for ca. 950 mill. år siden. I 1993 ble fjæregranitten valgt til Aust-Agders offisielle fylkesstein.

"Et stort felt av rød granitt dominerer landskapet i østre del av Grimstad. Fordi det i grove trekk avgrenses av tidligere Fjære kommune, kalles bergarten for Fjæregranitt. Et stort felt av tilsvarende bergart ligger i Herefoss. Steinen er ellers såvidt spesiell at den i 1994 fikk status som "fylkesstein" for Aust-Agder."[1]

Jarle Bjørklund skriver at det klare skillet mellom grå gneis og rød granitt - fra havet - er så iøynefallende at det er nevnt i hollandske sjøkart og beskrivelser allerede på 1500-tallet. Omkring 1900 kom mange svenske steinarbeidere til Sørlandet og flere etablerte egne steinhoggerier. Fjæregranitten hadde - som all stein - et bestandig preg. Den var kostbar, men dekorativ, og var derfor etterspurt.

Referanser

  1. Jarle Bjørklund i "Peer Gynt av Henrik Ibsen. Program Agder teater, Fjæreheie, steinbruddet i Grimstad" 2000