Harald Astrup

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Harald Astrup i stadshauptmannuniform i Christiania, et verv han hadde i årene 1874 til 1879.
Foto: Astrup & søn A/S 1857-1997 : en 140-årig handelsbedrift sett i historisk perspektiv, side 38, Nasjonalbiblioteket.
Harald Astrup er gravlagt i familiegrav på Vår Frelsers gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2014)

Harald Astrup (født 12. mars 1831 i Larvik, død 7. mai 1914) var næringsdrivende. Han var sønn av kjøpmann Henning Martin Astrup, var gift med Emilie Johanne Smith (1836-1915) og var far til blant andre polarfareren Eivind Astrup (1871-1895) og arkitekt Thorvald Astrup (1876-1940).

Astrup reiste 16 år gammel til Kristiania, der han fikk handelsutdannelse hos kjøpmann H. F. Løkke. Astrup ble i dette firmaet i nesten ti år og tok på fritiden undervisning i språk og handelsfag. Han grunnla i 1857 sammen med sin kommende svoger, Carl Dührendahl Smith, manufakturforretningen Astrup & Smith ved Stortorvet i Kristiania. I slutten av 1862 opphørte kompaniskapet. Astrup fortsatte under firmanavnet Harald Astrup.

I 1865 oppga Astrup butikkvirksomheten. I april samme år ble Daniel Hansen opptatt som kompanjong og firmaets navn ble Daniel Hansen & Astrup. Firmaet fortsatte nå vesentlig med agenturer, men også med noe en grosvirksomhet. Den skulle etter hvert bli den dominerende. Ved utløpet av 1868 trådte Hansen ut av firmaet. Det nye navnet ble Harald Astrup. Han gikk en tid også meget aktivt inn som partsreder, dels som korresponderende reder. På slutten ga skipspartene bare tap. Den siste skipsparten ble solgt i 1889.

Hustruens brorsønn, Julius Døcher-Smith, gikk inn i firmaet som ansvarlig medlem, med 50 prosent eierskap, i 1887. Det nye navnet ble Astrup & Smith. Da Døcher-Smith trådte ut ved utløpet av 1906 kom Harald Astrups sønn, Sigurd, inn som medeier. Navnet ble Astrup & Søn. Sigurd tok over som eneinnehaver da faren døde i 1914.

Harald Astrup var medlem av formannskapet i Kristiania 1875-1878, av representantskapet 1878-1879 og var forlikskommisær 1893 og 1896-1898. Han var stadshauptmann og leder for Christiania Borgervæpning 1874-1879.

Han var i 1854 med som stifter av Christiania Handelsforretning, der han senere var bestyrelsesmedlem. Han var viseformann i Christiania Handelstands Forening 1874-1875 (etter en sammenslutning av foreningene Handelens Venner og Christiania Handelsforening). I denne foreningen var han også medlem av det såkalte femtimannsutvalget.

Astrup var viseformann i Christiania Søforsikringsselskab i 1878 og direksjonens formann 1881-1912.

Han var i tillegg medlem av representantskapet i Den norske Creditbank 1870-1912 og ekstraordinær revisor i denne (forløper for kontrollkomitéen) 1884-1887 og i 1889.

Harald Astrup er gravlagt i familiegrav på Vår Frelsers gravlund i Oslo. Tittelen Stadtshauptmand er benyttet på gravminnet.

Utmerkelser

Kilder