Hetty

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Ragnvald Johannes Hetty

Ragnvald Johannes Hetty ble født 17.01.1892, på Frederiksberg, Danmark, død 31.07.1970, i Skoger. 60 år fyldte Ragnvald Hetty 17. januar 1952. Hetty er født på Frederiksberg Glasværk i Danmark hvor hans far Johan Hetty var glassblåser. Hans oldefar Nils Nicolay Hetty var hyttemester der dengang. Ragnvald var ikke mer enn året da han far flyttet tilbake til Drammen Glassverk. Som de fleste smågutter her begynte han å tjene noen kroner med å «pella koks», men i 14 års alderen ble han innskrevet i «rullene» her som valsebærer. Han ble så bortlegger ved strekkovnen for Magnus Lundgren, og fra den tiden har nok Hetty sine morsomste minner. «Den gangen ble ikke tiden lang» sa han. Han ble Lundgrens avløser som strekker og det holdt han på med til håndarbeidet ble slutt. Senere ble han kantseer og avbryter ved maskinene, men i de siste år har han vært sorterer i sylteglassavdelingen.

Johan Oskar Hetty

Johan Oskar Hetty ble født 19.06.1870, i Eidsvold, død 15.03.1951, i Skoger. 80 år fylte Johan Hetty 19.juni 1950. Hetty er født på Berger glassverk hvor hans far Petter Hetty var glassblåser. 2 år gammel gikk reisen til Larvik hvor faren ble hyttemester. Etter noen år kom han så til Kristiania der hans far for en tid drev glassmesterforretning i Pilestredet 11. I 1882 overtok hans far hyttemesterstillingen her på Drammens Glassverk. Glassverket eides av farens svoger banksjef Jakobsen. 16 år gammel begynte Hetty som strekkovnsgutt. Det var slit i 12 timer daglig, søndag som hverdag, og betalingen var 7 kr. uka, som knapt strakk til kosten. -- Hetty forteller fra denne tiden om to Kristianiagutter som arbeidet her. For å klare seg måttede bo i hytta, og der inntok de måltidene sine. 18 år gammel begynte Hetty som anfanger og 21 år gammel ble han glassblåser. I 1891 ble hans far tilbydd hyttemesterstillingen på Fredriksberg Glasværk i Danmark, men det var hans bestefar Nils Nicolay Hetty som overtok stillingen. Han hadde med de fleste av vindusglassblåserne herfra, blant dem var også Johan Hetty. Han var gift med Regine (1871-1954). Johan Oskar Hetty er gravlagt på Tangen kirkegård i Drammen.

Hans Petter Nielsen Hetty

Hans Petter Nielsen Hetty født 08.11.1845 på Hurdal, død 27.02.1896 i Skoger. Drammen glassverk: Verkets nye drift med produksjon av takt-eller vindusglass begynte St.Hans 1882 under ledelse av den nye hyttemester Petter Hetty, som var en usedvanlig dyktig fagmannn av gammel glasspusterslekt. Hans far var den kjente hyttemesteren Nils Nicolay Hetty, som hadde gjort tjeneste som hyttemester og ovnsbygger ved en lang rekke av norske, svenske og danske glassverk

Nils Nicolay Hansen Hetty

Nils Nicolay Hansen Hetty ble født 23.12.1820, på Hurdal, død 27.12.1905, i Skoger. Nils Nicolay Hetty er født på Hurdalen Glassverk lille julaften 1820 og døde her på Drammen Glassverk i 1905. Som ung reiste han rundt i bygdene og solgte glass. I 1855-56 var han på Gravdal Glassverk ved Bergen. I juli1855 signerte han en kontrakt med Namsos Glassverk, men bemerket i kontrakten at han neppe kunne reise fra Gravdal før om 6 måneder.[1] Senere finner vi han som digelmaker og oppsynsmann på Berger Glassverk ved Hurdalsjøen, der han i folketelling 1865 er Hyttemester på Berger [2] I februar 1872 underskrev han kontrakt om å bli hyttemester på det glassverk som ble anlagt ved Laurvik med en gasje på 33 sp.d pr.måned og fritt hus og brensel. Seks måneder etter at Hetty reiste til Larvik kom arbeiderne fra Berger etter, da dette verk ble nedlagt. Fra 1. januar 1874 overtok han hyttemesterstillingen ved Hafslund Glassverk [3] og sønnen Petter overtok hyttemesterstillingen ved Larvik Glassverk ved farens avreise.[4] Hafslund er i denne perioden utleid til Larvik Glassverk. [5] Nils blir også tilbudt hyttemesterstillingen på Øhr Glassverk i Idd, men får etter tilbudet en bedre kontrakt på Hafslund og blir værende. Begge karene drev en tid som glassmestere i Kristiania, men i februar 1882 kom de begge til Drammen Glassverk og la om det nedlagte småglassverket til vinduglassverk. De to første årene brukte de potteovnen som før var brukt til småglass, men høsten 1884 ble potteovnen revet og erstatet med wanneovn. Nils Nicolay Hetty reiste i 1885 til Flesland Glassverk og var hyttemester der i 3 år, mens Petter fortsatte som hyttemester her ved Drammen Glassverk. 71 år gammel reiste Nils til Fredriksberg Glassverk i Danmark og bygde en vinduglasswanne der. I 1892 var han også en tid på Steninge Glasbruk i Sverige. Samme år kom han tilbake og arbeidet enda mange år ved verket her.

Kilder

Referanser

  1. NTNU Gunnerusbiblioteket - Privatarkiv 23 Havig - Boks 37 Dokumenter vedrørende Namsos Glasværk
  2. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01038024007817
  3. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01052011004088
  4. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01052139005316
  5. Einar Mæhlum, De gamle glassverker i Østfold, Østfoldarv III 1954