Leksikon:Partisipant

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Partisipant, dvs. partseier. På 1600- og 1700 tallet ble en del bergverk og industritiltak organisert som partisipantskap. Virksomheten ble delt opp i et visst antall parter. Driftsutgifter og utbytte ble fordelt ut fra antallet parter (også kalt kukser). Eide man 20 av et totalt antall på 120 parter, skulle man altså dekke en sjettedel av driftsutgiftene og få tilsvarende andel av utbyttet. Driftsregnskapene viser ikke lønnsomheten for et verk, men presenterer utgiftene og viser hvordan de ble dekket ved innskudd. K.S.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.